Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego z okazji 25-lecia Województwa Lubuskiego

28 września 2023 r. w Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze Nowym Kisielinie świętowano 25-lecie Samorządu Województwa Lubuskiego.

Publikacja: 29.09.2023 09:00

Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego z okazji 25-lecia Województwa Lubuskiego

Foto: Paweł Wańczak/lubuskie.pl

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Symbolicznym początkiem istnienia regionu było zawarcie tzw. umowy paradyskiej 13 marca 1998 roku.

– Gdyby nie zdolność do kompromisu, gdyby nie porozumienie, nie byłoby Lubuskiego. Ale udało się – udało się też przekonać premiera Jerzego Buzka, który składa nam dziś życzenia. I tak 5 czerwca 1998 r. nowy podział administracyjny Polski stał się faktem – wśród 16 województw znalazło się nowe, Lubuskie. Połączyło województwo zielonogórskie i gorzowskie. Ale najważniejsze, że powstał Samorząd Województwa Lubuskiego – wspominała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Atutem lokalnego samorządu jest bycie blisko mieszkańców i zarządzanie sprawami publicznymi przez tych, którzy są nimi najbardziej zainteresowani. Jako priorytet swojego funkcjonowania Lubuskie wybrało hasło „Zielona kraina inteligentnych technologii", zgodne z obecnymi kierunkami działania Unii Europejskiej.

– Numer jeden w regionie lubuskim to zdrowie i jakość życia, zielona gospodarka i innowacyjny przemysł. Wokół tych inteligentnych specjalizacji zmieniamy naszą rzeczywistość na lepszą każdego dnia, inwestując pieniądze samorządu województwa i fundusze europejskie – mówiła marszałek.

Do najważniejszych i przełomowych inwestycji w Lubuskiem należy m.in. oddłużenie szpitali, poprawa dostępności do leczenia poprzez nowoczesną infrastrukturę w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze i Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, programy stypendialne dla uczniów i studentów, modernizacja i budowa dróg (w tym drogi ekspresowej S3 oraz odcinków autostrad A2 i A18), budowa sieci światłowodowej oraz budowa centrów logistycznych.

Od 2000 r. w Lubuskiem 3-krotnie wzrósł wskaźnik PKB. Dziś jest to 62 proc. średniej unijnej. Liczba firm zwiększyła się ok. 1,5 raza.

Moc jest z nami – Dzisiaj jesteśmy w Parku Technologii Kosmicznych. Misja spełniona. Mogę powiedzieć językiem "Gwiezdnych wojen", że moc jest z nami. Jest tak dzięki temu, że pracujemy w partnerstwie. Ten projekt powstał dzięki Samorządowi Województwa Lubuskiego, funduszy z Unii Europejskich, Uniwersytetowi Zielonogórskiemu, firmom kosmicznym (w naszym partnerstwie jest firma Hertz), ale nie byłoby tego projektu, gdyby nie Centrum Badań Kosmicznych, Polska Akademia Nauk. Gdyby nie prof. Marek Banaszkiewicz, prof. Zbigniew Kłos, poseł Bogusław Wontor – który przez wiele lat przewodniczy Parlamentarnemu Zespołowi ds. Przestrzeni Kosmicznej, walczył, nalegał – nie mielibyśmy tej inwestycji. Oczywiście także poseł Waldemar Sługocki jej pilnował. Bezpośrednio nadzorowali tę inwestycję Marcin Jabłoński, Wojciech Olszewski, Grzegorz Grzywacz i Daniel Mazurkiewicz. Bez tak silnego zespołu to by się nie udało - podkreśliła Elżbieta Anna Polak.

– Za chwilę prof. Marek Banaszkiewicz oprowadzi nas po laboratoriach sztucznej inteligencji, laboratoriach technologii kosmicznych, medycznych, laboratorium, w którym będziemy składać satelity i wynosić je w kosmos. Właśnie w tym miejscu te marzenia naprawdę się spełniają. Zapewniamy dzięki temu rozwój innowacyjnych firm. Firmy sektora branży kosmicznej już się tu pchają, mogę powiedzieć kolokwialnie. Niedawno gościliśmy ich na warsztatach studyjnych, chcą podpisywać umowy, działać tutaj w partnerstwie. Dlatego utworzyliśmy spółkę kosmiczną, na czele której stoi prof. Marek Banaszkiewicz i dr Jerzy Tutaj. Również my, tutaj, w regionie lubuskim, możemy być pierwsi. I jesteśmy pierwsi – nie ma nigdzie takiego Parku Technologii Kosmicznych. Będziemy awangardą, drzwiami do kosmosu - zapewniła lubuska marszałek.

Dziękujemy za pracę na rzecz województwa – Powiedzieć, że jestem bardzo wzruszony, to jak nic nie powiedzieć. Czuję wagę tych 25 lat, tych dokonań, a przede wszystkim tej pracy, która została włożona. 25 lat w historii świata to jak sekunda, w historii kraju – też niedużo, ale dla województwa – praktycznie cała historia. Niezależnie od tego, gdzie pracujemy, co robimy, każdy z nas wykonywał swoją pracę, ciężko pracował dla dobra tego województwa. Wydaje mi się, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas, wykorzystaliśmy swoją szansę. Może można było więcej zrobić, ale gdy pojedzie się w regiony, gdzie się długo nie było, widać, że żyjemy w całkowicie innym świecie. Dlatego chciałbym skupić się przede wszystkim na podziękowaniach dla tych, którzy byli przy tworzeniu województwa – mówię tu o umowie paradyskiej. Chcę podziękować radnym wszystkich kadencji, wszystkim zarządom. Dzisiaj wręczymy też podziękowania dla wszystkich przewodniczących Sejmików i wszystkich marszałków. Jestem szczęśliwy, że to ja mam dzisiaj zaszczyt być przewodniczącym Sejmiku i prowadzić te obrady w tak uroczystym dniu. Nie ma chyba szans, żeby się to kiedykolwiek powtórzyło – mówił przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Wacław Maciuszonek.

– Chciałbym złożyć podziękowania tym wszystkim, którzy pracowali w tym województwie, niezależnie od zawodu, choć chciałbym przede wszystkim przedsiębiorców – to oni są solą tej ziemi. Chciałbym wspomnieć tez o wszystkich samorządowcach, niezależnie od tego, na jakich są szczeblach. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ale wydaje się, że trzeba byłoby jeszcze wspomnieć o całej służbie zdrowia, bo czasy nadwyrężyły nam zdrowie i służba zdrowia musiała się sprawdzić – wydaje się, że zdali egzamin na piątkę. Te 25 lat zmieniło też nasze województwo dzięki środkom europejskim. Chciałbym złożyć dla nas wszystkich (bo wszyscy mamy w tym jakiś udział) serdeczne gratulacje – dodał przewodniczący Sejmiku.

19 mld zł dla naszego regionu Poseł na Sejm RP Waldemar Sługocki pokazał, jak ważna dla rozwoju naszego regionu jest obecność w Unii Europejskiej. Całkowita wartość unijnego dofinansowania do dotychczasowych ponad 7 tys. projektów w Lubuskiem wynosi około 19 mld zł! - Gdyby nie było województwa lubuskiego, nie moglibyśmy decydować o tych potężnych środkach, które trafiły i wciąż trafiają do Polski – podkreślił poseł Sługocki nawiązując do tego, że unijna Polityka Spójność nierozerwalnie łączy się z reformą terytorialną z 1998 r., w wyniku której powstał nasz region, jako jeden z 16 w całym kraju.

Najważniejsze obszary wsparcia dla lubuskich samorządów ze środków unijnych to transport drogowy, ścieżki rowerowe, gospodarka odpadami i gospodarka wodno-kanalizacyjna, inwestycje w termomodernizację obiektów i w odnawialne źródła energii, e-usługi, powstanie terenów inwestycyjnych oraz zakup sprzętu ratowniczego.

Waldemar Sługocki zwrócił uwagę na partnerstwo pomiędzy samorządem, nauką i biznesem: – Jego przykładem jest obiekt, w którym się znajdujemy. Park Technologii Kosmicznych powstał dzięki zaangażowaniu samorządu lubuskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego i firmy Hertz.

Parlamentarzysta wyróżnił także kilka projektów, które w trakcie 25 lat zmieniło nasz region. To budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze, rozbudowa szpitala w Gorzowie Wlkp. o ośrodek radioterapii, powstanie mostu w Milsku, zakup pasażerskich pojazdów kolejowych, utworzenie Parku Technologii Kosmicznych, Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych Data Center w Gorzowie Wlkp., projekty z zakresu niskoemisyjnego i zrównoważonego transportu publicznego w Zielonej Górze i Gorzowie czy transgraniczna Odra Dla Turystów 2014.

W trakcie uroczystej sesji Sejmik Województwa lubuskiego przyjął poprzez aklamację stanowisko ws. uczczenia ćwierćwiecza regionu.

Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28.09.2023 w sprawie uczczenia 25-lecia samorządu

Sejmik Województwa Lubuskiego z okazji 25-lecia istnienia samorządu wyraża swoje najszczersze gratulacje i podziękowania dla wszystkich, którzy od samego początku działają na rzecz rozwoju naszego województwa. To ważna okazja, która daje nam możliwość spojrzenia wstecz na osiągnięcia, jakie udało nam się zrealizować, ale również moment, w którym z nadzieją patrzymy w przyszłość. Przez ostatnie 25 lat region lubuski osiągnął znaczący rozwój na wielu płaszczyznach. W tym okresie udało nam się zrealizować wiele ważnych projektów, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego województwa. Inwestowaliśmy w infrastrukturę, rozwijaliśmy sektor turystyczny, wspieraliśmy rozwój przedsiębiorczości, edukacji, zdrowia oraz nauki. Dzięki temu województwo lubuskie stało się atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i wypoczynku. Dlatego w tym szczególnym okresie warto docenić wysiłki samorządowców, którzy przez te 25 lat pracowali na rzecz ziemi lubuskiej. Jednocześnie, patrząc w przyszłość, zdajemy sobie sprawę, że przed nami wiele wyzwań. Wierzymy jednak, że dzięki współpracy, innowacyjności i zaangażowaniu wszystkich mieszkańców, zdołamy stawić im skutecznie czoła. Przez ćwierć wieku województwo lubuskie pokazało, że jesteśmy regionem otwartym na nowe inwestycje i przedsięwzięcia. Stworzyliśmy dogodne warunki dla rozwoju biznesu, atrakcyjne oferty dla inwestorów oraz sprzyjający klimat dla rozwoju przedsiębiorczości. Dzięki wspólnym wysiłkom i determinacji udało nam się osiągnąć wiele i stworzyć region, który jest dumny ze swojej historii i pełen nadziei na przyszłość. Jesteśmy przekonani, że kolejne lata przyniosą nam jeszcze więcej sukcesów i możliwości. Dlatego jako Sejmik Województwa Lubuskiego będziemy kontynuować naszą pracę na rzecz rozwoju regionu, dbając o dobro naszych mieszkańców i promując nasze walory. Dziękujemy za 25 lat zaangażowania i życzymy dalszych sukcesów w dążeniu do dobra naszej lokalnej społeczności.

Debiut Parku Technologii Kosmicznych

Wybór miejsca organizacji uroczystej sesji z okazji ćwierćwiecza istnienia regionu nie był oczywiście przypadkowy. Nowowybudowany Park Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie to jedna z najważniejszych inwestycji w historii lubuskiego samorządu. Zaproszenie na czwartkową sesję przyjęli znamienici goście: samorządowcy, parlamentarzyści (poseł Waldemar Sługocki, posłanka Krystyna Sibińska, poseł Bogusław Wontor, senator Wadim Tyszkiewicz), przedstawiciele świata bizesu, organizacji pozarządowych i nauki (m.in. rektor UZ prof. Wojciech Strzyżewski, były rektor UZ prof. Czesław Osękowski, prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Tadeusz Wallas) oraz oczywiście radni województwa lubuskiego. Wideo przemówienie przesłał były premier, a obecny europarlamentarzysta Jerzy Buzek, który formalnie powoływał Województwo Lubuskie. W trakcie wydarzenia wręczono „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego" oraz wyróżnienia dla marszałków i przewodniczących Sejmiku (byłych i obecnych). A aktorzy Lubuskiego Teatru wykonali przejmujący - i nagrodzony owacją na stojąco - spektakl "Gusła" (na podstawie mickiewiczowskich "Dziadów").

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Symbolicznym początkiem istnienia regionu było zawarcie tzw. umowy paradyskiej 13 marca 1998 roku.

Pozostało 99% artykułu
Z regionów
Wojna Rosji z Ukrainą sprawi, że autobusy w Polsce będą jeździć rzadziej?
Z regionów
Półkolonie w swoim mieście. Samorządy przygotowują wypoczynek dla najmłodszych
Z regionów
Jak Polska świętuje wstąpienie do Unii Europejskiej
Materiał partnera
Niebanalne podróże po Mazowszu. Doskonały wybór na majówkę
Materiał partnera
Sen o niekończących się szutrach