Sejm radzi nad kolejną tarczą, tymczasem samorządy wspierają lokalne firmy

Do urzędów miast płyną już pierwsze wnioski o obniżkę czynszu czy rozłożenie go na raty. Samorządy odraczają też terminy płatności lokalnych podatków, a czasem też je umarzają. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą też liczyć na pomoc prawną czy księgową.

Publikacja: 07.04.2020 16:42

Sejm radzi nad kolejną tarczą, tymczasem samorządy wspierają lokalne firmy

Foto: Fot. Pixabay

Miasta nie zostawiają lokalnych przedsiębiorców bez pomocy w tych trudnych czasach. – Prezydent stolicy zdecydował o wprowadzeniu programu wsparcia dla firm, które w związku z epidemią koronawirusa utraciły klientów, zlecenia, dochody, zostały zmuszone do zawieszenia działalności – mówi Dominika Wiśniewska z warszawskiego ratusza. Podobnie kroki podjęły też władze innych miast.

Niższy czynsz za zamknięty lokal

Na warszawskiej Woli w piątek zdecydowano o jednokrotnym obniżeniu czynszu z tytułu najmu lokalów użytkowych na terenie dzielnicy.

– Z obniżki czynszu będą mogli skorzystać najemcy komunalnych lokali użytkowych, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii, w szczególności najemcy: obiektów gastronomicznych (restauracji, kawiarń, barów itp.), hoteli, ośrodków kulturalnych, obiektów sportowych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz handlu detalicznego i sklepów, które z uwagi na wprowadzone ograniczenia nie mogą prowadzić normalnej działalności – tłumaczy Urząd Dzielnicy Wola.

Obniżki mogą być udzielane począwszy od dnia 14 marca 2020 roku do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus pogrąża miejskie budżety. Zapłacą również mieszkańcy

– Będą one udzielane najemcom na ich wniosek, w którym powinny zostać przedstawione informacje uzasadniające jego złożenie, m.in. w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową danego najemcy – podkreśla dzielnica.

Po obniżce, w przypadku najemców zmuszonych do całkowitego zamknięcia działalności prowadzonej w lokalu, do wysokości miesięcznych kosztów utrzymania nieruchomości, w której znajduje się dany lokal, obniżka wyniesie 80 proc. – z zastrzeżeniem, że stawka czynszu po obniżce nie może być niższa niż miesięczne koszty utrzymania nieruchomości.

– Zmiana czynszu w wyniku dokonanej obniżki nie będzie stanowić zmiany umowy najmu i następować będzie w formie pisemnego powiadomienia najemcy przez wynajmującego – tłumaczy Urząd Dzielnicy.

Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy w całej Warszawie. Miasto oferuje lokalnym przedsiębiorcom szereg rozwiązań, które mają im ułatwić przetrwanie stanu epidemii.

W stolicy jest ponad 430 tysięcy podmiotów gospodarczych. Ponad połowa z nich to osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą. Właściciele małych i średnich firm, w działalność których koronawirus uderzył najbardziej. Pakiet zawiera rozwiązania, które ułatwią przedsiębiorcom przetrwanie tego najgorszego okresu. Wśród nich są m.in. ulgi dla najemców miejskich lokali użytkowych oraz dzierżawców miejskich terenów.

Mogą oni liczyć na obniżkę czynszu, ale wcześniej muszą zawnioskować o nią do zakładu gospodarowania nieruchomościami (ZGN), urzędu dzielnicy lub wydzierżawiającej jednostki miasta.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus nie zatrzyma budowy S14

Do końca marca wpłynęło 1028 wniosków o obniżenie czynszu za najem lokali użytkowych. – W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski przedsiębiorców, którzy byli zmuszeni do całkowitego zamknięcia lokalu. Początkowo obniżka będzie przyznawana na miesiąc, z możliwością przedłużenia – zapowiada Dominika Wiśniewska.

W przypadku całkowitego zaprzestania działalności prowadzonej na dzierżawionym gruncie, miasto zmniejszy czynsz o 90 proc. Przedsiębiorcy, którzy musieli ograniczyć działalność, mogą również złożyć wnioski o obniżki. Dotyczy to również prowadzących ogródki gastronomiczne.

Stołeczny ratusz przygotował też ulgi w spłacie należności. Możliwe jest odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty całości lub części należności. – Wnioski o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty można składać dopiero po powstaniu zaległości – tłumaczy urzędniczka.

Ratusz deklaruje też zwolnienia z opłat lokalnych i ulgi podatkowe. Firmy zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, które prowadzą działalność gospodarczą w Warszawie, mogą liczyć na odroczenie płatności na okres 3 miesięcy lub rozłożenie jej na raty.

Poza tym miasto oferuje pomoc przy rozwiązaniu umowy (decyzji) o zajęcie pasa drogowego na prowadzenie ogródka gastronomicznego i zwrot wniesionej opłaty. – Wsparcia w tym zakresie udzielają Zarząd Dróg Miejskich lub urzędy dla dróg lokalnych – tłumaczy Dominika Wiśniewska.

Miasto oferuje też bezpłatne doradztwo księgowe, biznesowe i prawne w formule online. – Indywidualne, bezpłatne konsultacje skierowane są do wszystkich zainteresowanych, niezależnie od dojrzałości biznesowej – mówi urzędniczka.

Prezydent stolicy zwrócił się z apelem do spółek Skarbu Państwa, innych podmiotów publicznych oraz do prywatnych właścicieli o rozważenie i podjęcie działań, które pozwoliłyby najemcom przetrwać kryzys.

– Wprowadzanie udogodnień i systemu wsparcia dla przedsiębiorców, którzy najbardziej ucierpieli z powodu epidemii, poprzez obniżanie czynszów, umożliwi im podtrzymanie biznesu, a pracownikom zachowanie miejsc pracy – dodaje Dominka Wiśniewska.

Miasta przesuwają płatności dla firm

Z pomocą lokalnym przedsiębiorcom ruszyły też inne miasta. Od czwartku na obniżkę czynszów za lokale usługowe wynajmowane od miasta oraz zwolnienie z opłat dzierżawców z targowiska przy ul. Kawaleryjskiej mogą liczyć właściciele firm w Białymstoku.

CZYTAJ TAKŻE: Unijne miliony z regionalnych programów pójdą na walkę z koronawirusem

– Chcemy pomóc przedsiębiorcom wynajmującym lokale od miasta przetrwać ten trudny czas. Dlatego też proponujemy obniżki czynszów za lokale wynajmowane od miasta, tak z zasobu Zarządu Mienia Komunalnego, jak i Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – zapowiada Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Stawki czynszu zostały obniżone do wysokości kosztów eksploatacyjnych przy całkowitym zawieszeniu działalności na pełny miesiąc, a przy częściowym zawieszeniu działalności – proporcjonalnie do poniesionej straty.

Miasto przesunęło także terminy płatności. Czynsz za marzec będzie płatny we wrześniu, a kolejne czynsze – przesunięcie o dwa miesiące.

– Obniżki będą udzielane na wniosek firmy po złożeniu oświadczeń o zaprzestaniu działalności w danym lokalu lub nieruchomości, o spadku dochodów lub poniesionej stracie w miesiącu, za który ma nastąpić ulga – tłumaczy Kamila Bogacewicz, z białostockiego ratusza.

Dodaje, że ulgi będą przysługiwały od 14 marca do końca pełnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi odwołanie stanu epidemii (np. jeżeli odwołanie stanu epidemii nastąpi w maju, to z ulg będzie można skorzystać do końca czerwca). Z opłaty stałej i rezerwacyjnej zostali zwolnieni także dzierżawcy Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej. Zwolnienie to obowiązuje od 15 marca.

Także Wrocław ruszył z pakietem pomocowym dla przedsiębiorców. – To pierwsza odsłona rozwiązań, z których skorzystać mogą m.in. właściciele restauracji, kawiarń, hotelów, ośrodków kulturalnych czy salonów kosmetycznych. Z pakietu skorzystać mogą również właściciele księgarń, sklepów z odzieżą, salonów obuwniczych czy sklepów ze sprzętem gospodarstwa domowego – mówi Arkadiusz Filipowski, rzecznik wrocławskiego ratusza.

Od 23 marca w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41 rozpoczęło działalność wrocławskie Centrum Wsparcia Przedsiębiorców.

Wszelkie sprawy związane z ulgami podatkowymi oraz ulgami od zobowiązań cywilnoprawnych, które adresowane są do miasta, załatwimy tam telefonicznie lub mailowo.

CZYTAJ TAKŻE: Komunikacja miejska od święta. Koronawirus poprzestawiał rozkłady jazdy

Wrocławscy przedsiębiorcy mogą liczyć na zawieszenie czynszu, odroczenie podatku od nieruchomości lub płaceniu za dzierżawę terenu, rozłożenie tych opłat na raty i umorzenie odsetek od nich. – Wiemy, że potrzeb jest wiele, dlatego ten zakres pomocy będziemy starali się zwiększać – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy poszkodowani przez epidemię – muszą oni jednak złożyć wniosek i odpowiednie dokumenty.

Z kolei TBS Wrocław przygotował dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa specjalne rozwiązanie osłonowe. Wszyscy wynajmujący lokale użytkowe od spółki miejskiej mogą liczyć nawet na 99-procentowy rabat na opłacie czynszowej.

– Już dwunastu najemców lokali użytkowych zwróciło się do nas w sprawie zmian w czynszu w związku z problemami, które wywołuje stan epidemii – mówi Łukasz Maślanka, rzecznik prasowy TBS.

Wrocławski ratusz zapowiada, że gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna, mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia.

– Z wnioskiem należy wystąpić na minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty – mówi Marcin Urban skarbnik Wrocławia.

Tną nawet opłaty za odpady

Władze Poznania, chcąc ulżyć lokalnym przedsiębiorcom, wprowadzają działania uzupełniające wobec kroków podjętych przez rząd.

Lokalny pakiet antykryzysowy składa się zbiór ulg i rozwiązań, które pomogą w tym trudnym czasie walki o przetrwanie dla wielu firm.

– Dla wielu lokalnych firm liczyć się będzie każde wsparcie. Dlatego proponujemy szereg rozwiązań, z których mogą skorzystać poznańscy przedsiębiorcy. Apeluję też do wszystkich poznaniaków i poznanianek o solidarność. Jeśli to możliwe, zróbmy zakupy na lokalnym targowisku, zamówmy jedzenie z ulubionej restauracji, kupmy voucher od przedsiębiorcy z sąsiedztwa. W ten sposób razem możemy przetrwać te niełatwe tygodnie – prosi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

CZYTAJ TAKŻE: Oto interaktywna mapa koronawirusa w Polsce

Część poznańskiego pakietu stworzona została z myślą o dzierżawcach nieruchomości mających umowy zawarte bezpośrednio z miastem lub jego jednostkami organizacyjnymi.

Dzierżawcy i najemcy, którym termin płatności jeszcze nie minął, mogą składać wnioski o zmianę terminu zapłaty czynszu. Dokument należy przesłać (przed upływem terminu płatności) na adres mailowy gn@um.poznan.pl lub właściwej jednostki miejskiej, albo tradycyjną pocztą – wraz z propozycją nowego terminu płatności.

Jeżeli termin płatności już minął, nadal jest możliwość: rozłożenia opłat na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia opłat w całości lub w części.

Nastąpiła też zmiana terminu płatności opłat rocznych należnych za 2020 r. za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Dotychczasowy termin wyznaczony na 31 marca ma zostać przesunięty do 30 czerwca.

– Jeśli – np. z uwagi na sytuację finansową lub utratę pracy – niemożliwa będzie zapłata opłaty rocznej do 30 czerwca 2020 r., to po upływie terminu płatności będzie można złożyć wniosek o rozłożenie jej na raty, odroczenie terminu płatności, a nawet umorzenie w całości lub w części – podaje poznański ratusz.

Miasto pomaga również przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w lokalach użytkowych wynajmowanych od ZKZL. Mogą oni zmienić termin płatności czynszu za kwiecień na 20 sierpnia, a za maj na 20 listopada.

– Wnioski o zmianę terminu mogą składać najemcy, którzy: nie mieli na 29 lutego 2020 roku zaległości w płatności czynszu oraz udokumentują, że w porównaniu do stycznia/lutego 2020 roku w marcu uzyskali przychody niższe o co najmniej 25 proc – podkreśla poznański magistrat.

Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z możliwości zapłaty czynszu za jeden miesiąc – kwiecień lub maj – z wpłaconej wcześniej kaucji. W takiej sytuacji kaucja będzie musiała być uzupełniona do 31 marca 2021 roku.

– Każda z tych propozycji będzie mogła być zastosowana na wniosek przedsiębiorcy – podkreślają urzędnicy.

CZYTAJ TAKŻE: Gest chińskiego miasta: wysyła do Kielc transport z „pomocą humanitarną”

Poznańscy przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o odroczenia terminów lub rozłożenie na raty płatności podatków, np. od nieruchomości czy od środków transportowych. Muszą tylko złożyć wniosek z odpowiednim uzasadnieniem oraz załącznikami.

Propozycję dla przedsiębiorców przygotował też GOAP. Jeżeli znacząco spadła ilość wytwarzanych w przedsiębiorstwie odpadów lub działalność została całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie powstają – wystarczy złożyć deklarację zmniejszającą lub wygaszającą zobowiązanie.

Miasto przygotowało też krótki przewodnik dla przedsiębiorców, zawierający wiarygodne źródła aktualnych informacji o działaniach rządowych i samorządowych oraz dane kontaktowe do organów administracji publicznej.

Także krakowski ratusz podjął szereg działań pomocowych skierowanych do przedsiębiorców. – Uruchomiono pakiet pomocniczy dla firm z branż: gastronomii, dorożkarstwa, handlu obwoźnego (rozwiązania umów cywilnoprawnych, sporządzenie aneksów do umów, które wyłączają z okresu ich obowiązywania czas epidemii) – wylicza Grażyna Rokita, z krakowskiego Urzędu Miasta.

Po ustaniu okresu epidemii miasto dopełni starań w celu niezwłocznego zawarcia umów, aby umożliwić wznowienie prowadzonej działalności.

Poza tym w Krakowie opracowano wykaz lokali gastronomicznych, które działają i można zamówić w nich jedzenie na wynos lub z dowozem. Wykaz został zamieszczony na łamach krakowskich portali (m.in. www.krakow.pl, strona FB Krakowa, kulinarny Kraków). – Inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem ze strony środowiska gastronomicznego – mówi urzędniczka.

Poza tym opracowano i zmieniono przepisy w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości, w celu umożliwienia odstąpienia od pobierania opłaty za nieterminowe złożenie wniosku dot. udostępnienia nieruchomości. – Bardzo liczna poszkodowana część przedsiębiorców składała wnioski o dokonanie zmian w umowach w związku z zaistniałymi okolicznościami – mówi Grażyna Rokita.

CZYTAJ TAKŻE: Rodzice nie muszą płacić za żłobki. Ale nie we wszystkich miastach

Miasto przygotowało też propozycję pomocy dla Targowisk Miejskich w ramach pomocy publicznej de minimis: w formie czasowego obniżenia czynszu dzierżawnego.

Prezydent Miasta Krakowa jako organ podatkowy ma możliwość udzielania ulg podatnikom będącym przedsiębiorcami w trybie indywidualnym.

– Na koniec marca wpłynęło ok. 160 wniosków o ulgę w związku z COVID-19. Wiele z nich wymaga doprecyzowania lub zawiera braki formalne, uniemożliwiające ich rozpatrzenie – mówi Małgorzata Tabaszewska z krakowskiego ratusza.

Przyznaje, że na razie nie wydano jeszcze żadnej decyzji we wspomnianych sprawach. – Trudno oszacować ewentualne zmniejszenie wpływów podatkowych, ponieważ uzależnione jest to od ilości złożonych wniosków o ulgę, a także od formy i zakresu pomocy udzielonej przedsiębiorcom – tłumaczy urzędniczka.

Czynsz za złotówkę

Także w Łodzi najemcy lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu lokalowego miasta mogą ubiegać się o czynsz dla całego lokalu w wysokości 1 zł miesięcznie netto. Obniżka będzie realizowana jednym wnioskiem od razu za dwa miesiące.

– Warunkiem uzyskania obniżki jest brak zaległości w czynszu i opłatach za świadczenia z tytułu najmu oraz w podatku od nieruchomości – informuje łódzki ratusz. A Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, tłumaczy, że w ten sposób miasto stara się pomagać ratować małe, łódzkie firmy i tysiące miejsc pracy.

Najemcy zainteresowani tą formą wsparcia powinni złożyć stosowny wniosek. Po jego rozpatrzeniu zostanie udzielona bonifikata w czynszu, o czym najemca zostanie poinformowany drogą mailową.

Wypełnione wnioski należy składać do dnia 20 kwietnia w formie elektronicznej na adres e-mail: przedsiebiorcy@zlm.lodz.pl.

Lublin też uruchomił pakiet wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, których działalność dotknięta została skutkami wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii.

CZYTAJ TAKŻE: Kraków: pierwsze dziecko wyleczone z Covid-19

– Jest on uzupełnieniem dla propozycji rządowych i oferuje wsparcie w postaci obniżenia czynszu nawet do 90 proc. dla dzierżawców i najemców miejskich nieruchomości, zawieszenie opłat za ustawienie, np. letniego ogródka gastronomicznego, odroczenie i rozłożenie na raty podatków lokalnych, a także wydłużenie do końca czerwca terminu płatności za użytkowanie wieczyste i rozłożenia go na raty – mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.

Działania pomocowe są podejmowane na indywidualny wniosek przedsiębiorcy/organizacji pozarządowej. Na chwilę obecną do lubelskiego magistratu wpłynęło ot ponad 100 wniosków, które są w trakcie rozpatrywania.

– Dotyczą one ulg w czynszach dla przedsiębiorców, opłat za użytkowanie wieczyste i podatków lokalnych – mówi Joanna Stryczewska.

Przyznaje, że aktualnie nie jest możliwe oszacowanie konsekwencji finansowych dla budżetu miasta w związku z obecną sytuacją w kraju i ogłoszonym stanem epidemii.

– Wstępnie być może będzie to możliwe na początku czerwca, kiedy podsumujemy dochody budżetu Lublina, zwłaszcza z podatku PiT i CIT, a spodziewamy się ich obniżenia – tłumaczy urzędniczka.

Miasta nie zostawiają lokalnych przedsiębiorców bez pomocy w tych trudnych czasach. – Prezydent stolicy zdecydował o wprowadzeniu programu wsparcia dla firm, które w związku z epidemią koronawirusa utraciły klientów, zlecenia, dochody, zostały zmuszone do zawieszenia działalności – mówi Dominika Wiśniewska z warszawskiego ratusza. Podobnie kroki podjęły też władze innych miast.

Niższy czynsz za zamknięty lokal

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Z regionów
W miastach powstają nowe wybiegi dla psów
Z regionów
Jak samorządowcy wspierają działkowców. Powstają siłownie i place zabaw
Z regionów
W Sokółce powstaje biblioteka z miejscem do robienia sobie selfie
Z regionów
Wybory do Parlamentu Europejskiego: Dopilnuj, żebyś był w spisie
Z regionów
Krzyże w urzędach. Czy inne miasta pójdą w ślady Warszawy i Rafała Trzaskowskiego?
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy