Nowa strategia POT uwzględni rolę przedsiębiorców

Promocja turystycznych walorów Polski musi się odbywać przy współpracy na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym. Trwają prace nad jej strategicznymi założeniami.

Publikacja: 30.05.2023 12:05

Promując kraj, trzeba pogodzić interesy różnych regionów

Promując kraj, trzeba pogodzić interesy różnych regionów

Foto: Shutterstock

Na jakich rynkach się promować? Na co stawiać? Na jakie regiony, miasta czy produkty? I wreszcie – co zrobić, by działania lokalne i regionalne oraz inicjatywy podejmowane na szczeblu centralnym nie tylko się nie rozmijały, ale dawały efekt synergii? W Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) trwają prace nad dokumentem próbującym odpowiedzieć na te pytania i proponującym konkretne rozwiązania. Obecnie jest on konsultowany.

Projekt strategii zarządzania zintegrowaną komunikacją marketingową marki turystycznej Polski w perspektywie roku 2030 został przygotowany na zlecenie POT przez dr. Bartłomieja Walasa, dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, byłego wieloletniego wiceprezesa POT. – Mówiąc o tej strategii, położyłbym nacisk na słowo „zintegrowana” – mówi Walas. – Nakreślone zostały w nim m.in. ramy, w jakich w aspekcie komunikacyjnym mogłaby się odbywać współpraca regionalnych organizacji turystycznych (ROT), lokalnych organizacji turystycznych (LOT) oraz POT. W projekcie została też oczywiście uwzględniona rola przedsiębiorców – wyjaśnia.

Przemysław Marczewski, rzecznik prasowy POT: – Efektem wdrożenia strategii powinno być rosnące zainteresowanie ofertą turystyczną Polski w kraju i za granicą, a także podnoszenie skuteczności poprzez dalszą profesjonalizację, specjalizację oraz podział ról, zadań i narzędzi zarządzania komunikacją, przy jednoczesnym stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju – mówi.

W maju POT przeprowadził warsztaty z udziałem przedstawicieli ROT i LOT oraz przedsiębiorców. Mieli oni okazję zapoznać się z dokumentem i zgłosić uwagi i sugestie zmian. Kolejna faza konsultacji została zaplanowana na czerwiec.

Przedstawiciele LOT i ROT mówią, że przyjęcie strategii może pomóc im planować własne działania promocyjne. – Dla mnie będzie to ciekawy materiał stanowiący punkt odniesienia przy tworzeniu naszych własnych dokumentów operacyjnych – mówi Tomasz Koralewski, prezes zarządu Łódzkiej Organizacji Turystycznej. – Oczywiście można dyskutować na temat nakreślonych w strategii kierunków działań czy też konkretnych rozwiązań. Dokument ten ma jednak na tyle otwarty charakter, że daje dosyć szerokie pole do działania i nie zamyka poszczególnych ścieżek.

Łukasz Wysocki, prezes zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej, podkreśla, że tocząca się wokół projektu rozmowa jest bardzo potrzeba i sama w sobie jest kolejnym przyczynkiem do dialogu między lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi a POT.

Zwraca też uwagę na jeszcze jedną, bardzo istotną kwestię: po pandemii, w wyniku której ruch turystyczny na świecie uległ załamaniu, poszczególne destynacje zintensyfikowały działania promocyjne, próbując na nowo przyciągnąć do siebie turystów. – Z punktu widzenia lokalnej organizacji turystycznej ważne jest, aby móc się wpisać w działania promocyjne realizowane na poziomie centralnym, których celem jest promocja naszego kraju na szczeblu międzynarodowym – mówi. – LOT działają na zbyt małych budżetach, by móc się przebić. Z naszej strony mile widziana, wręcz pożądana, jest współpraca w tym obszarze. Możemy szukać swojej siły i szansy, działając wspólnie.

O jeszcze innej kwestii wspomina Dorota Lachowska, dyr. Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. – Istotne jest wypracowanie takich rozwiązań, które wykluczą powielanie tych samych aktywności przez poszczególne podmioty – mówi. I dodaje: – Doceniamy fakt rozpoczęcia prac nad tą strategią, niepokoi nas jednak propozycja pominięcia w komunikacji mniej wypromowanych, a bardzo atrakcyjnych produktów i obszarów. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na konieczność zastosowania podziału na rynki bliskie i dalekie, w których poszczególne regiony mogłyby zaistnieć ze swoimi produktami turystycznymi.

Na jakich rynkach się promować? Na co stawiać? Na jakie regiony, miasta czy produkty? I wreszcie – co zrobić, by działania lokalne i regionalne oraz inicjatywy podejmowane na szczeblu centralnym nie tylko się nie rozmijały, ale dawały efekt synergii? W Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) trwają prace nad dokumentem próbującym odpowiedzieć na te pytania i proponującym konkretne rozwiązania. Obecnie jest on konsultowany.

Projekt strategii zarządzania zintegrowaną komunikacją marketingową marki turystycznej Polski w perspektywie roku 2030 został przygotowany na zlecenie POT przez dr. Bartłomieja Walasa, dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, byłego wieloletniego wiceprezesa POT. – Mówiąc o tej strategii, położyłbym nacisk na słowo „zintegrowana” – mówi Walas. – Nakreślone zostały w nim m.in. ramy, w jakich w aspekcie komunikacyjnym mogłaby się odbywać współpraca regionalnych organizacji turystycznych (ROT), lokalnych organizacji turystycznych (LOT) oraz POT. W projekcie została też oczywiście uwzględniona rola przedsiębiorców – wyjaśnia.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Warto zobaczyć
Opole zatrudniło testerów turystycznych. Czym się zajmą?
Warto zobaczyć
Ruszył sezon żeglarski na jeziorach. Nowe inwestycje czekają na żeglarzy
Warto zobaczyć
Zabytkowe pojazdy nie tylko dla turystów. Sezonowe linie na trasach
Materiał partnera
Muzeum Pamięci Sybiru z nagrodą Rady Europy
Warto zobaczyć
Jednonogi maszeruje w czasie
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?