Nowa strategia POT uwzględni rolę przedsiębiorców

Promocja turystycznych walorów Polski musi się odbywać przy współpracy na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym. Trwają prace nad jej strategicznymi założeniami.

Publikacja: 30.05.2023 12:05

Promując kraj, trzeba pogodzić interesy różnych regionów

Promując kraj, trzeba pogodzić interesy różnych regionów

Foto: Shutterstock

Na jakich rynkach się promować? Na co stawiać? Na jakie regiony, miasta czy produkty? I wreszcie – co zrobić, by działania lokalne i regionalne oraz inicjatywy podejmowane na szczeblu centralnym nie tylko się nie rozmijały, ale dawały efekt synergii? W Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) trwają prace nad dokumentem próbującym odpowiedzieć na te pytania i proponującym konkretne rozwiązania. Obecnie jest on konsultowany.

Projekt strategii zarządzania zintegrowaną komunikacją marketingową marki turystycznej Polski w perspektywie roku 2030 został przygotowany na zlecenie POT przez dr. Bartłomieja Walasa, dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, byłego wieloletniego wiceprezesa POT. – Mówiąc o tej strategii, położyłbym nacisk na słowo „zintegrowana” – mówi Walas. – Nakreślone zostały w nim m.in. ramy, w jakich w aspekcie komunikacyjnym mogłaby się odbywać współpraca regionalnych organizacji turystycznych (ROT), lokalnych organizacji turystycznych (LOT) oraz POT. W projekcie została też oczywiście uwzględniona rola przedsiębiorców – wyjaśnia.

Przemysław Marczewski, rzecznik prasowy POT: – Efektem wdrożenia strategii powinno być rosnące zainteresowanie ofertą turystyczną Polski w kraju i za granicą, a także podnoszenie skuteczności poprzez dalszą profesjonalizację, specjalizację oraz podział ról, zadań i narzędzi zarządzania komunikacją, przy jednoczesnym stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju – mówi.

W maju POT przeprowadził warsztaty z udziałem przedstawicieli ROT i LOT oraz przedsiębiorców. Mieli oni okazję zapoznać się z dokumentem i zgłosić uwagi i sugestie zmian. Kolejna faza konsultacji została zaplanowana na czerwiec.

Przedstawiciele LOT i ROT mówią, że przyjęcie strategii może pomóc im planować własne działania promocyjne. – Dla mnie będzie to ciekawy materiał stanowiący punkt odniesienia przy tworzeniu naszych własnych dokumentów operacyjnych – mówi Tomasz Koralewski, prezes zarządu Łódzkiej Organizacji Turystycznej. – Oczywiście można dyskutować na temat nakreślonych w strategii kierunków działań czy też konkretnych rozwiązań. Dokument ten ma jednak na tyle otwarty charakter, że daje dosyć szerokie pole do działania i nie zamyka poszczególnych ścieżek.

Łukasz Wysocki, prezes zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej, podkreśla, że tocząca się wokół projektu rozmowa jest bardzo potrzeba i sama w sobie jest kolejnym przyczynkiem do dialogu między lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi a POT.

Zwraca też uwagę na jeszcze jedną, bardzo istotną kwestię: po pandemii, w wyniku której ruch turystyczny na świecie uległ załamaniu, poszczególne destynacje zintensyfikowały działania promocyjne, próbując na nowo przyciągnąć do siebie turystów. – Z punktu widzenia lokalnej organizacji turystycznej ważne jest, aby móc się wpisać w działania promocyjne realizowane na poziomie centralnym, których celem jest promocja naszego kraju na szczeblu międzynarodowym – mówi. – LOT działają na zbyt małych budżetach, by móc się przebić. Z naszej strony mile widziana, wręcz pożądana, jest współpraca w tym obszarze. Możemy szukać swojej siły i szansy, działając wspólnie.

O jeszcze innej kwestii wspomina Dorota Lachowska, dyr. Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. – Istotne jest wypracowanie takich rozwiązań, które wykluczą powielanie tych samych aktywności przez poszczególne podmioty – mówi. I dodaje: – Doceniamy fakt rozpoczęcia prac nad tą strategią, niepokoi nas jednak propozycja pominięcia w komunikacji mniej wypromowanych, a bardzo atrakcyjnych produktów i obszarów. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na konieczność zastosowania podziału na rynki bliskie i dalekie, w których poszczególne regiony mogłyby zaistnieć ze swoimi produktami turystycznymi.

Na jakich rynkach się promować? Na co stawiać? Na jakie regiony, miasta czy produkty? I wreszcie – co zrobić, by działania lokalne i regionalne oraz inicjatywy podejmowane na szczeblu centralnym nie tylko się nie rozmijały, ale dawały efekt synergii? W Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) trwają prace nad dokumentem próbującym odpowiedzieć na te pytania i proponującym konkretne rozwiązania. Obecnie jest on konsultowany.

Projekt strategii zarządzania zintegrowaną komunikacją marketingową marki turystycznej Polski w perspektywie roku 2030 został przygotowany na zlecenie POT przez dr. Bartłomieja Walasa, dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, byłego wieloletniego wiceprezesa POT. – Mówiąc o tej strategii, położyłbym nacisk na słowo „zintegrowana” – mówi Walas. – Nakreślone zostały w nim m.in. ramy, w jakich w aspekcie komunikacyjnym mogłaby się odbywać współpraca regionalnych organizacji turystycznych (ROT), lokalnych organizacji turystycznych (LOT) oraz POT. W projekcie została też oczywiście uwzględniona rola przedsiębiorców – wyjaśnia.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Warto zobaczyć
Najciekawsze szlaki spacerowe w Warszawie
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Warto zobaczyć
Warszawa najbardziej atrakcyjna dla turystów. Jak wygląda reszta stawki?
Warto zobaczyć
Warszawa: Na Żoliborzu powstaje Skwer Krasińskiego
Warto zobaczyć
Warszawa pokazała nowe świąteczne iluminacje
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Warto zobaczyć
Dokąd na spacer w stolicy
Warto zobaczyć
Warszawa: Złota wyspa w środku miasta