Podnieśli ceny wody bez zgody. Sąd nakazał ją obniżyć

Po niemal dwóch latach od podwyżki opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków mieszkańcy lubuskich Lubniewic znów płacą za to mniej. To wynik wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nakazał obniżyć taryfę, która nie została zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Publikacja: 21.03.2023 12:24

Podnieśli ceny wody bez zgody. Sąd nakazał ją obniżyć

Foto: Adobe Stock

- Każdy wniosek o zatwierdzenie taryfy ma charakter indywidualny, a co za tym idzie, na terenie RZGW w Poznaniu nie było rozpatrywanego identycznego przypadku jak ZGK w Lubniewicach – poinformowała nas Beata Zoła, rzecznik prasowy z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, któremu podlegają Lubniewice.

Wody odrzuciły podwyżkę

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach w czerwcu 2021 roku podwyższył ceny opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków dla mieszkańców o 89 groszy.

Wcześniej do dostarczenie metra sześciennego wody do gospodarstwa domowego w Lubniewicach kosztowało 4 zł i 27 groszy netto.

Do podwyżki doszło mimo braku zgody – regulatora „ Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach w dniu 16 lutego 2021 roku złożył wniosek o zatwierdzenie taryfy w trybie 24b. W wyniku przeprowadzonego postępowania wniosek ZGK został rozpatrzony negatywnie w dniu 8 czerwca 2021 roku – opowiada Beata Zoła z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dodaje, że zgodnie z tą decyzją organu regulacyjnego przedsiębiorstwo zostało zobowiązane do ponownej kalkulacji cen i stawek opłat oraz o przedłożenie poprawionego projektu taryfy z uzasadnieniem. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach nie wywiązał się z ww. obowiązku.

Jednak ZGK w Lubniewicach 25 czerwca 2021 roku wniosło odwołanie do drugiej instancji, a organ odwoławczy w dniu 7 września 2021 roku utrzymał w mocy wydaną decyzję. 

- Następnie ZGK skierował sprawę do sądu, która zakończyła się oddalaniem skargi w dniu 29 listopada 2022 roku – mówi Beata Zoła. Podkreśla, że to był jedyny wniosek w sprawie podwyżki złożony przez ZGK w Lubniewicach w 2021 roku.

A sąd kazał ją cofnąć

Mimo braku zgody do podwyżek opłat za wodę w Lubniewicach doszło 17 czerwca 2021 roku. W dokumencie pod nazwą „Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Lubieniewice” w 2021 roku napisano m.in. , że „ZGK jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości i ilości wody, oraz niezawodnego odprowadzenia ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług”.

- Wobec powyższego Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach o oświadczenie w zakresie stosowanej taryfy. Na powyższe wezwanie ZGK oświadczył, że stosuje taryfę złożoną wnioskiem z dnia 15 lutego 2021 roku która nie została zatwierdzona przez organ regulacyjny – przyznaje Beata Zoła.

W styczniu ubiegłego roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia kary w związku z zawyżaniem cen i stawek opłat przez ZGK w Lubniewicach.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania została wydana decyzja, nakładająca karę w dniu 14 marca 2022 roku ZGK odwołał się od tej decyzji do drugiej instancji. Organ odwoławczy utrzymał ww. decyzję w dniu 1 lipca 2022 roku – informuje pani rzecznik.

Przez blisko dwa lata mieszkańcy płacili tyle ile chciała gmina. Ale od marca stawki zmalały do cen przed podwyżką. Mieszkańcy dowiedzieli się o tym z ogłoszeń, które pojawiły się w kilku miejscach na terenie gminy i na stronie internetowej.

Napisano w nim, że "Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach informuje, że z uwagi na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie od dnia 3 marca obowiązują następujące ceny." Dalej są podane stawki sprzed podwyżki.

Burmistrz Lubniewic w rozmowie z lokalnymi mediami nie ma sobie nic do zarzucenia. Tłumaczył, że stawki trzeba było podnieść.

Rzecznik prasowy z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie podała czy ZGK Lubniewice złożył kolejny wniosek o zmianę taryf wody i ścieków. Poinformowała jedynie, że „każdy wniosek o zatwierdzenie taryfy ma charakter indywidualny”. - N a terenie RZGW w Poznaniu nie było rozpatrywanego identycznego przypadku jak ZGK w Lubniewicach – dodała Beata Zoła.

Usługi komunalne
Cena wody rośnie, podobnie jak ścieków. Na wiosnę kolejne podwyżki
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Usługi komunalne
Bydgoszcz: Prywatna firma przejmuje obsługę autobusów komunikacji miejskiej
Usługi komunalne
Mieszkania samorządowe są coraz poważniej zadłużone
Materiał partnera
Bezpłatna i ekologiczna komunikacja jest możliwa
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Usługi komunalne
Polacy akceptują podwyżki cen wody związane z inwestycjami i remontami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży