Budownictwo neutralne dla klimatu

STRABAG należy do tych firm, które w swoich projektach w coraz większym stopniu uwzględniają technologie pozwalające obniżać poziom emisji.

Publikacja: 27.05.2024 09:00

Na budowach w Polsce wdrażane są rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu

Na budowach w Polsce wdrażane są rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu

Foto: mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z Firmą Strabag

Budownictwo odpowiada za 38 proc. globalnej emisji CO2, dlatego ciąży na nim szczególna odpowiedzialność w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Branża budowlana to jedna z tych, na których spoczywa największa odpowiedzialność za znalezienie rozwiązań neutralnych dla klimatu, społecznie odpowiedzialnych oraz przyjaznych dla środowiska praktyk biznesowych. STRABAG, lider rynku budowlanego w Polsce i Europie, uważa za swój obowiązek wywiązywanie się z tej odpowiedzialności. Firma podejmuje działania z myślą o ochronie zasobów, które doprowadzą do prawdziwej zmiany dotyczącej pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych, recyklingu oraz zarządzania budynkami i obiektami inżynieryjnymi. Celem STRABAG jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku. Podejmujemy więc konkretne działania, które zbliżą nas do tego ambitnego celu. Wiele z nich wdrażamy na budowach w Polsce.

Niskoemisyjny beton – tak to już możliwe

Historycznie beton jest materiałem, który znalazł zastosowanie do budowy dróg i placów pod koniec XIX wieku. Pierwsza nawierzchnia betonowa powstała w 1888 roku na placu Solnym we Wrocławiu. Następnie wykorzystano technologię do budowy nawierzchni betonowych na znanej nam autostradzie A4, która w latach 30. XX w. połączyła Zagłębie Ruhry z zagłębiem górnośląskim. Pierwszy polski odcinek autostrady betonowej powstał w 1995 r.

Granulat gumowy z recyklingu to jedno z nowatorskich rozwiązań stosowanych przez STRABAG

Granulat gumowy z recyklingu to jedno z nowatorskich rozwiązań stosowanych przez STRABAG

Obecnie beton jest drugim po wodzie najczęściej stosowanym materiałem budowlanym na świecie. To nie tylko jego emisyjność, a skala zastosowania powoduje, że materiał ten odpowiada za 8–10 proc. emisji CO2. Dlatego nawet działania o mniejszej skali przekładają się na znaczące ograniczenie emisji. Branża budowlana wraz z cementową podejmują wiele działań mających na celu obniżenie śladu węglowego w całym łańcuchu wartości, począwszy od produkcji klinkieru, a skończywszy na działaniach związanych z konstrukcją budowlaną i jej ewentualną rozbiórką czy recyklingiem. Jednym z przykładów jest zastosowanie do budowy nawierzchni drogowych mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego, który pozwala na ograniczenie emisyjności cementu nawet o 30 proc. względem stosowanego do tej pory materiału. Ta wartość przekłada się w znaczącym stopniu na obniżenie śladu węglowego dróg betonowych.

STRABAG – jedyna firma w Polsce, która stosuje niskoemisyjny cement do budowy dróg

Kierowcy w Polsce mają do dyspozycji łącznie 5115,6 km dróg szybkiego ruchu – w tym 1849 km autostrad i 3266 dróg ekspresowych. Z roku na rok przybywa też znaczna liczba dróg betonowych. Na koniec 2023 r. 1168 km dróg ekspresowych i autostrad posiadało nawierzchnię betonową, co stanowi już 22,8 proc. całej sieci dróg klasy S i A w naszym kraju. Powszechniejsze zastosowanie nawierzchni betonowych budowanych Polsce jest pokłosiem błyskawicznego rozwoju i doświadczeń europejskich oraz światowych.

Drogi te mają liczne zalety, są tańsze i zdecydowanie trwalsze w porównaniu z nawierzchniami z mieszanek mineralno-asfaltowych, nie występuje na nich efekt koleinowania i posiadają lepszą widoczność podczas jazdy (z uwagi na ich jasny kolor).

Do tej pory do budowy tego typu dróg stosowane były tradycyjne wysokoemisyjne cementy. STRABAG jest jedyną w Polsce firmą, która rozpoczęła stosowanie cementów niskoemisyjnych po raz pierwszy na budowie autostrady.

Na powstającym obecnie odcinku A2 Siedlce Południe (dawniej Swoboda) – Malinowiec wybudowanych zostanie w sumie 18,7 km dwujezdniowej nawierzchni wykonanej w technologii betonowej z wykorzystaniem materiału o obniżonym śladzie węglowym, którego dostawcą jest Cementownia Ożarów. STRABAG jako wykonawca, a Cement Ożarów SA, jako producent postanowili po raz pierwszy w naszym kraju podjąć wyzwanie zastosowana nowego materiału do budowy nawierzchni betonowej na kontrakcie na zleconym przez GDDKiA. Próbny testowy fragment drogi został poddany badaniom laboratoryjnym, które potwierdziły jego wytrzymałość i zostały pozytywnie przyjęte przez GDDKiA.

Droga z granulatem gumowym z recyklingu

Budowa i modernizacja dróg budowanych w technologii bitumicznej jest obszarem, w którym można stosować materiały pochodzące z recyklingu. Większość dróg w Polsce posiada nawierzchnie wykonane z mieszanki mineralno-asfaltowej składającej się z mieszaniny kruszywa i asfaltu, który jest tu spoiwem. Stosowane są rozwiązania mające na celu ograniczenie emisyjności, także w zakresie stosowania tego typu rozwiązań.

Przykładem jest nawierzchnia obwodnicy Zielonej Góry. STRABAG wykorzystał własną opatentowaną technologię wytwarzania specjalnego asfaltu modyfikowanego gumą pod nazwą RUBBERBIT®, która została opracowana przez Laboratorium Badań Technicznych TPA grupy STRABAG w Pruszkowie. W technologii modyfikacji lepiszcze asfaltowe jest odpowiednio modyfikowane granulatem gumowym, powstającym ze zmielonych zużytych opon samochodowych. Dzięki temu uzyskuje się materiał charakteryzujący się wysokimi parametrami, niespotykanymi w standardowych asfaltach dostępnych na rynku. Granulat gumowy stanowi do ok. 20 proc. mieszanki asfaltowej. Do wykonania 13 km obwodnicy wykorzystano ok. 15 tys. opon, które nie trafiły na wysypisko.

Stosowanie zarówno niskoemisyjnych cementów, materiałów pochodzących z recyklingu czy obniżanie temperatur przy produkcji mas to rozwiązania, które w najbliższych latach będą coraz częściej implementowane w budownictwie. Mają ona na celu ograniczenie śladu węglowego, za który odpowiada branża budowlana, a STRABAG jest wiodącą firmą we wdrażaniu tego typu rozwiązań w Polsce i Europie.

Materiał powstał we współpracy z Firmą Strabag

Materiał powstał we współpracy z Firmą Strabag

Budownictwo odpowiada za 38 proc. globalnej emisji CO2, dlatego ciąży na nim szczególna odpowiedzialność w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Branża budowlana to jedna z tych, na których spoczywa największa odpowiedzialność za znalezienie rozwiązań neutralnych dla klimatu, społecznie odpowiedzialnych oraz przyjaznych dla środowiska praktyk biznesowych. STRABAG, lider rynku budowlanego w Polsce i Europie, uważa za swój obowiązek wywiązywanie się z tej odpowiedzialności. Firma podejmuje działania z myślą o ochronie zasobów, które doprowadzą do prawdziwej zmiany dotyczącej pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych, recyklingu oraz zarządzania budynkami i obiektami inżynieryjnymi. Celem STRABAG jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku. Podejmujemy więc konkretne działania, które zbliżą nas do tego ambitnego celu. Wiele z nich wdrażamy na budowach w Polsce.

Pozostało 83% artykułu
Transport
Bez polskiego prawa jazdy nie będą wozić pasażerów
Transport
Strefa czystego transportu w Krakowie: będzie, ale później
Transport
Skoro są dopłaty do e-aut, to czemu nie do e-rowerów?
Transport
Climate Classic Gdańsk 2024: Rowerzyści pojechali dla klimatu
Transport
Nowy przewoźnik może wyrzucić Polregio z torów na Zachodnim Pomorzu
Materiał Promocyjny
Czym charakteryzuje się rola polskich banków na tle innych krajów regionu CEE?