Inwestycja wpisuje się w projekt znany jako Nowe Centrum Warszawy. Jej celem jest przekształcenie ścisłego centrum stolicy w wygodną, dostępną i zieloną przestrzeń publiczną. Kolejne prace na Marszałkowskiej uzupełnią działania, które rozpoczął na tej ulicy Zarząd Dróg Miejskich – między placem Bankowym a Królewską.

Nowe, zielone tory

Projekt obejmie przebudowę torów i jezdni na odcinku 1 km. Pomiędzy ul. Królewską a Świętokrzyską ma znaleźć się zielone torowisko z rozchodnikiem, natomiast od Świętokrzyskiej tory tramwajowe będą używane jako awaryjny pas dla karetek pogotowia i innych uprzywilejowanych pojazdów. Dla wygody pasażerów przedłużone zostaną przystanki tramwajowe przy Świętokrzyskiej.

Szpalery drzew zamiast asfaltu

Kluczowym elementem opracowania jest zaprojektowanie przestrzeni pod nasadzenie drzew wzdłuż torów tramwajowych. Ma być ich możliwie jak najwięcej, tak aby tworzyły długie szpalery. Wykonawca dokumentacji będzie musiał zaprojektować nową organizację ruchu drogowego. Uwzględni ona przebudowę lewych pasów wzdłuż torów na pasy zieleni z drzewami. Samym wykonaniem prac związanych z zielenią zajmie się Zarząd Dróg Miejskich – w taki sposób zostały podzielone obowiązki i odpowiedzialność między stołecznych drogowców i tramwajarzy.

Terminy i perspektywy

Wykonawca będzie miał 422 dni na przygotowanie dokumentacji. Zajmie się nią firma CONE AMG za kwotę 1 mln 439 tys. zł brutto. Przebudowa tej ulicy będzie możliwa najwcześniej w 2024 roku, gdy dokumentacja będzie gotowa. Planowany termin prac został wybrany w taki sposób, aby nie powodować w najbliższym czasie kumulacji utrudnień w ruchu tramwajów i samochodów w centrum stolicy.