Na Podkarpaciu powstanie 2-kilometrowy tunel

Rozkręca się budowa trasy ekspresowej S19 Via Carpatia, mającej stać się drogowym kręgosłupem wschodnich regionów Polski.

Publikacja: 01.03.2022 09:43

Via Carpatia ma być drogowym kręgosłupem wschodniej Polski

Via Carpatia ma być drogowym kręgosłupem wschodniej Polski

Foto: gddkia

W ostatni piątek podkarpacki wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica. Już w najbliższych dniach powinny zacząć się roboty w terenie.

Razem z dwujezdniową trasą powstanie węzeł drogowy Babica w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej DK19 z drogą wojewódzką DW988. Wybudowany zostanie 2-kilometrowy tunel, sześć estakad, dwa wiadukty, bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową, a także pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem. 

Czytaj więcej

Rafał Bruski: Inwestycje realizowane przez samorządy będą wygasały

Odcinek S19 od Raszowa do Babicy ma być jedną z trudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce ze względu na pagórkowate ukształtowanie terenu i warunki geologiczne. Sam tunel będzie składał się z dwóch naw połączonych 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Na całej jego długości znajdzie się 30 punktów alarmowych oraz dodatkowo po dwa przy portalu północnym i południowym. Prace przy drążeniu tunelu rozpoczną się w przyszłym roku. Pobiegnie pod ziemią na głębokości dochodzącej do 100 metrów.

Inwestycja ma wyprowadzić ruch tranzytowy z miejscowości położonych wzdłuż istniejącej drogi DK19. Zarazem skróci także czas przejazdu na kierunku północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo ruchu lokalnego oraz tranzytu.

Via Carpatia to jeden z priorytetów drogowych obecnego rządu, mający strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski wschodniej. W założeniach, budowa trasy powinna pozwolić na włączenie słabiej rozwiniętych regionów w główny strumień międzynarodowej wymiany ekonomicznej. W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, z perspektywą do 2025 r. zabezpieczone zostały fundusze na całość realizacji polskiej części tego międzynarodowego szlaku.

Czytaj więcej

Ludzkość miała być mądra. A tu taki tragiczny zakręt historii

Na Podkarpaciu Via Carpatia będzie mieć ok. 169 km długości. Do ruchu oddano już prawie 76 km. To odcinki Lasy Janowskie-Zdziary oraz Rudnik nad Sanem-Rzeszów Południe. Kolejne ponad 50 km jest w realizacji: to odcinki Zdziary - Rudnik nad Sanem i Rzeszów Południe-Babica oraz powstające w systemie projektuj i buduj odcinki Babica-Jawornik, Iskrzynia-Miejsce Piastowe oraz Miejsce Piastowe-Dukla. W przygotowaniu pozostają jeszcze 42 km. W przetargu są odcinki Lutcza-Domaradz i Dukla-Barwinek, a na etapie realizowanej koncepcji programowej: odcinki Jawornik-Lutcza i Domaradz-Iskrzynia.

Budowa Via Carpatia przyspiesza także w innych regionach. W ubiegłym tygodniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka S19 od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego. – Obecnie w fazie realizacji jest ponad 260 km szlaku Via Carpatia. Kolejne 100 km jest na etapie przetargu, a blisko 130 km na etapie prac przygotowawczych – poinformował Tomasz Żuchowski, generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Z nieco ponad 200 km trasy kierowcy już mogą korzystać.

W skład polskiego szlaku Via Carpatia wchodzą odcinki dróg: S61, DK8 i S19 łączące Budzisko, Suwałki, Białystok, Lublin, Rzeszów i Barwinek. Trasa będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Stanie się nowym połączeniem północy z południem Europy, w zamierzeniach mającym integrować systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ponadto trasa stworzy możliwość otwarcia na inne państwa w ramach UE oraz spoza UE.

W ostatni piątek podkarpacki wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica. Już w najbliższych dniach powinny zacząć się roboty w terenie.

Razem z dwujezdniową trasą powstanie węzeł drogowy Babica w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej DK19 z drogą wojewódzką DW988. Wybudowany zostanie 2-kilometrowy tunel, sześć estakad, dwa wiadukty, bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową, a także pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem. 

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Transport
Climate Classic Gdańsk 2024: Rowerzyści pojechali dla klimatu
Transport
Nowy przewoźnik może wyrzucić Polregio z torów na Zachodnim Pomorzu
Transport
W Polsce powstanie więcej dróg dla rowerów
Transport
Nadchodzą wielkie zmiany w ruchu pociągów przez Katowice
Transport
W Warszawie strefa czystego transportu od lipca. Kraków poczeka
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy