Na Podkarpaciu powstanie 2-kilometrowy tunel

Rozkręca się budowa trasy ekspresowej S19 Via Carpatia, mającej stać się drogowym kręgosłupem wschodnich regionów Polski.

Publikacja: 01.03.2022 09:43

Via Carpatia ma być drogowym kręgosłupem wschodniej Polski

Via Carpatia ma być drogowym kręgosłupem wschodniej Polski

Foto: gddkia

W ostatni piątek podkarpacki wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica. Już w najbliższych dniach powinny zacząć się roboty w terenie.

Razem z dwujezdniową trasą powstanie węzeł drogowy Babica w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej DK19 z drogą wojewódzką DW988. Wybudowany zostanie 2-kilometrowy tunel, sześć estakad, dwa wiadukty, bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową, a także pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem. 

Czytaj więcej

Rafał Bruski: Inwestycje realizowane przez samorządy będą wygasały

Odcinek S19 od Raszowa do Babicy ma być jedną z trudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce ze względu na pagórkowate ukształtowanie terenu i warunki geologiczne. Sam tunel będzie składał się z dwóch naw połączonych 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Na całej jego długości znajdzie się 30 punktów alarmowych oraz dodatkowo po dwa przy portalu północnym i południowym. Prace przy drążeniu tunelu rozpoczną się w przyszłym roku. Pobiegnie pod ziemią na głębokości dochodzącej do 100 metrów.

Inwestycja ma wyprowadzić ruch tranzytowy z miejscowości położonych wzdłuż istniejącej drogi DK19. Zarazem skróci także czas przejazdu na kierunku północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo ruchu lokalnego oraz tranzytu.

Via Carpatia to jeden z priorytetów drogowych obecnego rządu, mający strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski wschodniej. W założeniach, budowa trasy powinna pozwolić na włączenie słabiej rozwiniętych regionów w główny strumień międzynarodowej wymiany ekonomicznej. W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, z perspektywą do 2025 r. zabezpieczone zostały fundusze na całość realizacji polskiej części tego międzynarodowego szlaku.

Czytaj więcej

Ludzkość miała być mądra. A tu taki tragiczny zakręt historii

Na Podkarpaciu Via Carpatia będzie mieć ok. 169 km długości. Do ruchu oddano już prawie 76 km. To odcinki Lasy Janowskie-Zdziary oraz Rudnik nad Sanem-Rzeszów Południe. Kolejne ponad 50 km jest w realizacji: to odcinki Zdziary - Rudnik nad Sanem i Rzeszów Południe-Babica oraz powstające w systemie projektuj i buduj odcinki Babica-Jawornik, Iskrzynia-Miejsce Piastowe oraz Miejsce Piastowe-Dukla. W przygotowaniu pozostają jeszcze 42 km. W przetargu są odcinki Lutcza-Domaradz i Dukla-Barwinek, a na etapie realizowanej koncepcji programowej: odcinki Jawornik-Lutcza i Domaradz-Iskrzynia.

Budowa Via Carpatia przyspiesza także w innych regionach. W ubiegłym tygodniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka S19 od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego. – Obecnie w fazie realizacji jest ponad 260 km szlaku Via Carpatia. Kolejne 100 km jest na etapie przetargu, a blisko 130 km na etapie prac przygotowawczych – poinformował Tomasz Żuchowski, generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Z nieco ponad 200 km trasy kierowcy już mogą korzystać.

W skład polskiego szlaku Via Carpatia wchodzą odcinki dróg: S61, DK8 i S19 łączące Budzisko, Suwałki, Białystok, Lublin, Rzeszów i Barwinek. Trasa będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Stanie się nowym połączeniem północy z południem Europy, w zamierzeniach mającym integrować systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ponadto trasa stworzy możliwość otwarcia na inne państwa w ramach UE oraz spoza UE.

W ostatni piątek podkarpacki wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica. Już w najbliższych dniach powinny zacząć się roboty w terenie.

Razem z dwujezdniową trasą powstanie węzeł drogowy Babica w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej DK19 z drogą wojewódzką DW988. Wybudowany zostanie 2-kilometrowy tunel, sześć estakad, dwa wiadukty, bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową, a także pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem. 

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Transport
Walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Kolej zintegrowana z autobusami
Transport
Gigantyczna inwestycja w stolicy napotyka coraz to nowe przeszkody
Transport
Na Wybrzeżu udany sezon wielkich wycieczkowców
Transport
Ilu Polaków jeździ pociągami? Najnowsze dane
Transport
Kraków stawia na szybkie tramwaje. Miasto planuje wielkie inwestycje
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości