- W pierwszej kolejności do żłobków przyjmowane są dzieci z rodzin wielodzietnych i z rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością. Od września zostanie przyjętych 1 398 maluchów w żłobkach gminnych – podaje Anna Latocha, z krakowskiego magistratu.

W Białymstoku działa obecnie 9 żłobków miejskich, które sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Oferują w sumie 1 273 miejsca.

W tym mieście rozpoczął się pierwszy etap naboru. - Rekrutacja w placówkach odbywa się przez cały rok, natomiast jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących odbywa się w chwili przejścia starszych dzieci do przedszkoli – mówi Eliza Bilewicz-Roszkowska z białostockiego ratusza.

Czytaj więcej

Wyższe pensje, wyższe czesne dla maluchów

Opiekun dziecka ma prawo wyboru maksymalnie trzech żłobków. Pierwsza preferencja – to żłobek najbardziej pożądany, a kolejne dwie są wskazywane jako – placówki dodatkowe w razie braku miejsc w żłobku.

Drugi etap rekrutacji odbędzie się w dniach 23-27 maja i w tym czasie dzieci zostaną zapisane do żłobków drugiej i trzeciej preferencji. Ogłoszenie list przyjętych zaplanowano pod koniec maja. 

- Pracownicy placówek będą bezpośrednio kontaktowali się z rodzicami dzieci, które zostały wstępnie zakwalifikowane do danego żłobka. Opiekunowie będą musieli dostarczyć wymagane dokumenty do sporządzenia umowy na świadczenie usług przez żłobek – dodaje Eliza Bilewicz-Roszkowska.

We Wrocławiu jest 277 placówek do opieki nad najmłodszymi dziećmi. W tym: 17 publicznych żłobków, 24 publicznych opiekunów dziennych, 189 niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, 47 niepublicznych opiekunów dziennych.

- Od 2011 roku nasze miasto jest liderem w dostępności do miejsc opieki, obecnie mamy 60 proc.  dostępność do opieki dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3. roku życia z 70 proc. udziałem miejsc finansowanych ze środków miejskich – mówi Agata Dzikowska z biura prasowego Urzędu Miasta Wrocławia.

Czytaj więcej

Zbyt mało chętnych do uczenia dzieci

W Poznaniu rekrutacja do żłobków odbywa się w sposób ciągły. – W procesie wykorzystywany jest elektroniczny system naboru "Nabór-Żłobek", a dzieci są przyjmowane na bieżąco w miarę zwalniania się miejsc - mówi Magdalena Pietrusik- Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych poznańskiego ratusza.

Przyznaje, że najwięcej miejsc zwalnia się we wrześniu, kiedy to najstarsza grupa dzieci przechodzi do przedszkola.

W stolicy Wielkopolski działa 15 żłobków publicznych, gdzie jest 1343 miejsc oraz 97 żłobków niepublicznych z 3292 miejsc.

Także w Krakowie zapisy do żłobków samorządowych i żłobków publicznych prowadzonych na zlecenie miasta prowadzone są przez cały rok, a przyjęcia dzieci odbywają się w miarę wolnych miejsc. I tu najwięcej dzieci przyjmowanych jest we wrześniu. Wówczas zostanie przyjętych niemal 1,4 tys. nowych dzieci w żłobkach gminnych.

W krakowskich żłobkach i klubach dziecięcych obecnie jest 11 188 miejsc, z czego ponad 3 tys. miejsc w placówkach  samorządowych i publicznych prowadzonych na zlecenie miasta. 

Na przełomie września i października władze Krakowa planują otworzyć nowy żłobek gminny z 40 miejscami. A  w przyszłym roku ma się rozpocząć budowa kolejnego dla setki maluchów.