Gmina i miasto Morawica prężnie się rozwija. Przyciąga nowych mieszkańców i biznes.

W 2018 r. gmina liczyła już sobie 16,5 tys. mieszkańców i ciągle się rozrasta. Dla burmistrza Mariana Burasa to potwierdzenie, że jego polityka przynosi efekty. – Dla nas zrównoważony rozwój jest spełnieniem oczekiwań mieszkańców i inwestorów. Od 1990 r., odkąd jestem włodarzem, przyświeca nam, samorządowcom, właśnie taki cel – mówi Marian Buras. Gmina stara się więc stwarzać komfortowe warunki do życia dla mieszkańców poprzez budowę infrastruktury, uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, tworzenie doskonałej bazy oświatowej – z uwzględnieniem edukacji od najmłodszych lat – bazy sportowej i rekreacyjnej czy oferty kulturalnej. Do tego tworzy warunki dla rozwoju biznesu, więc można powiedzieć, że miasto ma kompleksową ofertę dla wszystkich.

– Uważam, że ogromne znaczenie ma też budowanie społeczeństwa obywatelskiego, które ma realny wpływ na kształt gminy. Głos mieszkańców jest dla nas najważniejszy – zaznacza Marian Buras.