Cztery podstawowe obszary oceny

Aktualizacja: 04.10.2019 16:40 Publikacja: 04.10.2019 16:40

W rankingu samorządów pod uwagę bierzemy ok. 50 różnych wskaźników oceny, w czterech podstawowych obszarach.

Źródłem informacji są publicznie dostępne bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów oraz informacje samorządów udzielone w specjalnej e-ankiecie, którą wysłaliśmy do wszystkich gmin i miast.

W obszarze trwałość ekonomiczno-finansowa (maksymalnie można było uzyskać 30 pkt) pod uwagę brane są takie wskaźniki (większość jest przeliczana per capita), jak: dynamika dochodów podatkowych, dynamika dochodów własnych pozostałych, wartość pozyskanych dotacji rozwojowych, wartość nadwyżki operacyjnej brutto i netto, dynamika wydatków inwestycyjnych, dynamika wydatków na drogi, relacja wydatków na infrastrukturę techniczną do dochodów z majątku, poziom objęcia terenu gminy planami zagospodarowania przestrzennego.

W obszarze trwałość społeczna (maks. 34 pkt) podstawowe wskaźniki to: dynamika inwestycji na infrastrukturę społeczną, dynamika wydatków na transport publiczny, wartość wydatków na kulturę, sport i rekreację oraz oświatę w przeliczeniu na ucznia, dynamika czytelników i księgozbiorów bibliotek, liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach, inwestycje w gospodarce mieszkaniowej. W ankiecie pytamy też m.in. o poziom wydatków na współpracę z organizacjami pozarządowymi czy wielkość budżetu partycypacyjnego.

W obszarze trwałość środowiskowa (maks. 26 pkt) główne wskaźniki to: poziom inwestycji w dziale ochrona środowiska i gospodarka komunalna, wydatki na ochronę powietrza oraz zieleń miejską, odsetek ludności korzystającej z kanalizacji. W ankiecie dopytujemy samorządy m.in. o: realizowany program rewitalizacji, poziom selektywnej zbiórki odpadów, poziom wsparcia mieszkańców w zakresie wykorzystania instalacji OZE oraz wymiany pieców grzewczych czy udział pojazdów elektrycznych w taborze miasta czy gminy.

W obszarze jakość zarządzania (maks. 10 pkt) bierzemy pod uwagę głównie jakość zarządzania urzędem (wdrożenie różnych norm i systemów, poziom wydatków na szkolenie pracowników) oraz procesem uchwałodawczym (w tym dodatkowe, pozaustawowe formy konsultacji społecznych).

W rankingu samorządów pod uwagę bierzemy ok. 50 różnych wskaźników oceny, w czterech podstawowych obszarach.

Źródłem informacji są publicznie dostępne bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów oraz informacje samorządów udzielone w specjalnej e-ankiecie, którą wysłaliśmy do wszystkich gmin i miast.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży