Od kopciuchów jest sejmik

Radni nie mogą w miejscowym planie zakazać używania pieców węglowych starej daty.

Aktualizacja: 27.03.2020 18:06 Publikacja: 27.03.2020 18:06

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł na niekorzyść Rady Miasta. Przesądził, że nie wolno w miejscowym planie zakazać używania kuchni oraz pieców węglowych.

Skargę do WSA w tej sprawie wniósł wojewoda wielkopolski. Według niego tego typu zakazów nie wprowadza się w planie, lecz w uchwale antysmogowej. Mówi o tym art. 96 prawa ochrony środowiska. Zgodnie z nim, sejmik województwa może w uchwale wprowadzić ograniczenia lub zakazy eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Taka uchwała antysmogowa została podjęta dla województwa wielkopolskiego. Wprowadza ona zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych, np. bardzo drobnego miału, węgla brunatnego czy flotokoncentratu węglowego, oraz określa standardy jakościowe węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem.

Rada Miasta broniła się, że art. 96 prawa ochrony środowiska przewiduje tylko normę kompetencyjną dla sejmiku województwa, na podstawie której może podjąć on uchwałę o ograniczeniu lub zakazie eksploatacji kopciuchów.

Nie wyklucza to jednak stosowania innych przepisów prawa ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z § 132 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wynika, że nie można zastosować pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, gdy jest to sprzeczne z planem miejscowym.

WSA przyznał rację wojewodzie i unieważnił zapis miejscowego planu zawierający zakaz używania kopciuchów. Według niego z § 132 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych nie sposób wywieść dla rady miejskiej kompetencji do regulowania w miejscowym planie zasad korzystania z pieców węglowych.

WSA powołał się na orzecznictwo sądów administracyjnych. Wynika z niego, że sejmik województwa jest uprawniony do podjęcia uchwały zakazującej stosowania kotłów, pieców lub trzonów kuchennych na paliwo stałe. A gmina nie ma do tego prawa.

WSA uznał więc, że radni, wprowadzając zakaz do miejscowego planu, przekroczyli swoje ustawowe kompetencje planistyczne, co stanowi naruszenie zasad sporządzania planu w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sygnatura akt IV SA/Po 877/19

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł na niekorzyść Rady Miasta. Przesądził, że nie wolno w miejscowym planie zakazać używania kuchni oraz pieców węglowych.

Skargę do WSA w tej sprawie wniósł wojewoda wielkopolski. Według niego tego typu zakazów nie wprowadza się w planie, lecz w uchwale antysmogowej. Mówi o tym art. 96 prawa ochrony środowiska. Zgodnie z nim, sejmik województwa może w uchwale wprowadzić ograniczenia lub zakazy eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Taka uchwała antysmogowa została podjęta dla województwa wielkopolskiego. Wprowadza ona zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych, np. bardzo drobnego miału, węgla brunatnego czy flotokoncentratu węglowego, oraz określa standardy jakościowe węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony