Miliard złotych na pomoc dla dolnośląskich przedsiębiorców

Dopłaty do pensji, pożyczki, poręczenia czy uproszczone formy spłaty - to tylko niektóre z form pomocy dla przedsiębiorców ze strony samorządu województwa dolnośląskiego. Łącznie kwota wsparcia przekracza 1 mld zł.

Aktualizacja: 02.05.2020 12:24 Publikacja: 02.05.2020 12:24

Przygotowany przez samorząd Dolnego Śląska pakiet wsparcia skierowany jest do mikr

Przygotowany przez samorząd Dolnego Śląska pakiet wsparcia skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z regionu

Foto: shutterstock

Dolny Śląsk to uznana marka na gospodarczej mapie Europy. Swoją pozycję region zawdzięcza zarówno sprawnie realizowanej strategii rozwoju, jak i znakomitym warunkom dla lokowania biznesu. W ostatnich latach Dolny Śląsk wspiął się wysoko w unijnych rankingach, stając się najlepszym w Europie regionem pod względem tworzonych miejsc pracy, a także jednym z najdynamiczniej rozwijających się w całej Wspólnocie.

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy

Także w obecnej kryzysowej sytuacji, wywołanej pandemią koronawirusa, region podejmuje aktywne działania na rzecz zmniejszenia jej negatywnych skutków gospodarczych. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, samorząd województwa dolnośląskiego przygotował Dolnośląski Pakiet Gospodarczy.

– Trudno jest obecnie precyzyjnie określić skutki kryzysu i to, jak długo potrwa. Jednak już teraz chcemy minimalizować negatywne efekty pandemii w dolnośląskiej gospodarce. Przygotowane przez nas wsparcie pomoże ocalić tysiące miejsc pracy w całym regionie – mówi marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy to system pomocy przeznaczony dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z regionu. Przewiduje on wsparcie zwrotne i bezzwrotne, jak również doradztwo. Wartość różnorodnych działań, oferowanych w zakresie pakietu, przekroczy miliard złotych. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych i środków będących w dyspozycji samorządu województwa.

– Stworzenie naszego pakietu wsparcia dla przedsiębiorców poprzedziliśmy dokładnymi konsultacjami. Dzięki temu mamy pewność, że nasza pomoc jest szyta na miarę potrzeb – podkreśla Cezary Przybylski.

Zaangażowane w pomoc będą podległe samorządowi województwa instytucje otoczenia biznesu i agencje współpracy gospodarczej. Mają one pomóc w jak najszerszym dotarciu do dolnośląskich przedsiębiorców z szeroką ofertą działań osłonowych pozwalających na zachowanie miejsc pracy i wsparcie funkcjonowania ich firm. Program działań będzie podlegał stałej weryfikacji i będzie przystosowywany do zmieniających się warunków.

Dwa filary wsparcia

Wsparcie z Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego oparte będzie na dwóch filarach: finansowym i koordynacyjno-doradczym.

A będzie wprowadzane w trzech etapach.

Pierwszy etap zakłada bieżącą pomoc dla firm, które ucierpiały wskutek pandemii. W jego ramach będzie dostępnych łącznie przeszło 500 mln zł.

Na tę kwotę składa się 338 mln zł, którymi dysponuje Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Pieniądze w tej puli to 247 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 oraz 91 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Pieniądze te zostaną przeznaczone na dopłaty dla przedsiębiorców. W przypadku małych i średnich firm chodzi o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników będzie to dofinansowanie prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku organizacji pozarządowych obejmie ono wynagrodzenia pracowników. Według szacunków urzędu marszałkowskiego z tej pomocy może skorzystać w regionie kilkadziesiąt tysięcy firm i ich pracowników.

Wnioski o wsparcie można składać poprzez portal praca.gov.pl lub za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla danego przedsiębiorcy.

Kwotę wsparcia z Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego w pierwszym etapie uzupełnia 220 mln zł, za których rozdysponowanie odpowiadać będzie Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Te środki pozwolą zorganizować pożyczki obrotowe, płynnościowe, inwestycyjne i poręczenia.

Kolejnym, tym razem pośrednim, wsparciem będzie system uproszczeń procedur w rozliczaniu projektów będących w toku. Ich wartość na dziś przekracza już 500 mln zł. A dzięki uproszczonym ścieżkom dynamika ich realizacji znacznie wzrośnie. Innym ułatwieniem będą „wakacje” od spłat pożyczek, jak również prolongaty poręczeń.

– W tym trudnym czasie nie pozostawimy dolnośląskich przedsiębiorców bez pomocy. To właśnie im w ogromnej mierze zawdzięczamy dobrą pozycję gospodarczą regionu i na nich będziemy opierać przyszłość naszego rozwoju – podkreśla marszałek Przybylski.

W tym bardzo trudnym dla przedsiębiorców okresie będzie również oferowane profesjonalne doradztwo zarówno dla pracodawców, jak i osób szukających pracy oraz dedykowane wsparcie branżowe dla najbardziej potrzebujących.

Następne kroki

Drugi i trzeci etap realizacji Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego zakłada działania na rzecz łagodzenia skutków kryzysu i pobudzanie rozwoju.

Termin ich uruchomienia i wielkość środków, jakie zostaną na nie przeznaczone, będą wynikały z analiz, które przeprowadza na bieżąco samorząd województwa.

Gdzie szukać informacji

Każdy z etapów realizacji Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego będzie dysponował stosownymi narzędziami. Najważniejszym z nich jest strona internetowa dolnoslaskipakiet.pl

Można na niej znaleźć komplet informacji o wsparciu, jego źródłach i możliwościach aplikowania o pieniądze. Również za jej pośrednictwem, poprzez czat i infolinię, można skontaktować się z zespołem profesjonalnych doradców, którzy służyć będą wsparciem dla przedsiębiorców.

—oprac. jer

Dolny Śląsk to uznana marka na gospodarczej mapie Europy. Swoją pozycję region zawdzięcza zarówno sprawnie realizowanej strategii rozwoju, jak i znakomitym warunkom dla lokowania biznesu. W ostatnich latach Dolny Śląsk wspiął się wysoko w unijnych rankingach, stając się najlepszym w Europie regionem pod względem tworzonych miejsc pracy, a także jednym z najdynamiczniej rozwijających się w całej Wspólnocie.

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego