Cypel przyciąga wielkie pieniądze

Hel. II miejsce w rankingu „Europejski samorząd” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich

Publikacja: 20.07.2010 18:05

Hel sięga po pieniądze m.in. na zagospodarowanie cypla

Hel sięga po pieniądze m.in. na zagospodarowanie cypla

Foto: Fotorzepa, Bartosz Jankowski, bartosz jankowski Bartosz Jankowski

Nadmorska gmina z powodzeniem korzysta z pięciu programów, w ramach których dzielone są unijne dotacje.

W zeszłym roku gmina podpisała jedną umowę na wykorzystanie środków unijnych wartą 36,94 mln zł. Mowa o uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej gminy. – Dwa tygodnie temu rozstrzygnęliśmy ostatni już przetarg w ramach tej inwestycji – na roboty budowlane – mówi Jarosław Pałkowski, zastępca burmistrza Helu. Umowa ma zostać podpisana 20 lipca, tak by prace rozpoczęły się na przełomie sierpnia i września.

Zgodnie z pierwotnymi szacunkami całość projektu miała kosztować 57 mln zł. – Udało nam się zaoszczędzić ok. 20 mln zł – mówi Pałkowski. O tyle najkorzystniejsza oferta była niższa od kosztorysu. Inwestycja jest współfinansowana z rządowego programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. Gmina musi jednak w ramach środków własnych wyłożyć ok. 27 mln zł, tymczasem jej roczny budżet to ok. 16 – 17 mln zł. Jak mówi burmistrz Pałkowski, realizacja tej inwestycji to największe wyzwanie dla władz. Ma się przyczynić do podniesienia atrakcyjności samego miasta oraz okolicznych terenów inwestycyjnych, zarówno tych, które już znalazły nabywców, jak i tych, które na sprzedaż zostaną wystawione. Otworzy drogę do budowy m.in. nowych hoteli.

Gmina skorzysta również na prowadzonej przez Urząd Morski w Gdyni inwestycji polegającej na zabezpieczeniu morskiego brzegu. Całość prac warta jest ok. 58 mln zł i jest współfinansowana z dotacji unijnych w ramach programu „Infrastruktura i środowisko”.

Władze wraz z pozostałymi gminami powiatu puckiego czy zrzeszeniem rybaków czekają na wynik konkursu na udzielenie wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Ryby. – Nabór ogłoszony był wiosną, wyniki powinny być na jesieni. Liczymy, że nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony – mówi burmistrz Pałkowski. Do wzięcia jest ok. 50 mln zł. – Środki mogą zostać wydane na rozwój regionów opierających się na rybołówstwie i na pomoc w przekwalifikowaniu się osobom, które z zawodu rybaka odchodzą. Środki można wykorzystać m.in. na budowę dróg czy hoteli – wyjaśnia Marek Dykta, sekretarz miasta.

Z programu służącego wsparciu obszarów wiejskich miasto chce pozyskać wsparcie na realizację wartej 400 tys. zł inwestycji polegającej na modernizacji miejskiej biblioteki publicznej. – Chcemy, by znalazł się tam także punkt pomocy rodzinie czy plac zabaw dla dzieci – mówi Dykta.

Lokalna Grupa Działania Małe Morze, której członkiem jest m.in. Hel, uzyskała w ramach programu „Kapitał ludzki” wsparcie w wysokości 3 mln zł. – Realizowane są projekty do 25 tys. zł, które są w 100 proc. refundowane ze środków unijnych – wyjaśnia Dykta. Z tych pieniędzy zostało sfinansowane m.in. przedszkole, które zacznie działać jesienią. – Stworzymy dwie grupy po 15 dzieci. Program przewiduje m.in. naukę języka kaszubskiego, będą zajęcia „mały technik” czy „mały inżynier”. Przez trzy lata pobyt dzieci w placówce przez pięć godzin dziennie będzie finansowany ze środków unijnych. Miasto dopłaci do kolejnych trzech godzin – mówi burmistrz Pałkowski. Do Małego Morza o wsparcie mogą się zgłaszać też osoby fizyczne, m.in. na projekty, które mogą się przyczynić do rozwoju turystyki.

Miasto wraz z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przygotowuje się też do złożenia wniosku o wsparcie w ramach unijnego funduszu ochrony środowiska. – Chcemy pozyskać ok. 8 – 10 mln zł na zagospodarowanie cypla helskiego – powojskowego terenu, który przez lata był zamknięty dla ludności cywilnej – mówi burmistrz Pałkowski.

Władze chcą uporządkować turystykę na tym terenie – m.in. wyznaczyć szlaki spacerowe czy zbudować podesty widokowe nad wydmami. Inwestycja może być w 100 proc. współfinansowana z dotacji unijnych.

Nadmorska gmina z powodzeniem korzysta z pięciu programów, w ramach których dzielone są unijne dotacje.

W zeszłym roku gmina podpisała jedną umowę na wykorzystanie środków unijnych wartą 36,94 mln zł. Mowa o uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej gminy. – Dwa tygodnie temu rozstrzygnęliśmy ostatni już przetarg w ramach tej inwestycji – na roboty budowlane – mówi Jarosław Pałkowski, zastępca burmistrza Helu. Umowa ma zostać podpisana 20 lipca, tak by prace rozpoczęły się na przełomie sierpnia i września.

Pozostało 86% artykułu
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Regiony
Skandynawia jest w Szczecinie
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Regiony
Katowickie rowery coraz bardziej popularne
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej