Regiony sprawnie wydają dotacje

Województwa zawarły już umowy na ponad 30 mld zł. To prawie 44 proc. dostępnych pieniędzy. Beneficjentom wypłacono 8,7 mld zł

Publikacja: 20.07.2010 18:25

Pieniądze płyną do miast i gmin

Pieniądze płyną do miast i gmin

Foto: Rzeczpospolita

Łączna wartość wniosków o dofinansowanie już dawno przekroczyła pulę pieniędzy dla regionów (68,8 mld zł) i wynosi 70,2 mld zł. Składa się na to ponad 31 tys. wniosków o dotacje, z czego 16,5 tys. zatwierdzono już do realizacji. Podpisano 13 258 umów na 30,24 mld zł. Miesięczny przyrost wartości kontraktów ustabilizował się w ostatnich miesiącach na poziomie 2 – 3 proc. ogólnego budżetu. Żadne województwo nie straci w tym roku pieniędzy z UE, gdyż wszystkie zrealizowały tzw. zasadę n+3.

Wdrażanie funduszy odbywa się jednak nierównomiernie. Od kilku miesięcy widać, że najlepiej z podpisywaniem umów radzi sobie siedem województw: opolskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie, dolnośląskie, małopolskie i łódzkie. Każdy z tych regionów podpisał więcej umów, niż wynosi średnia dla kraju (43,9 proc.). Najsłabiej radzą sobie Mazowsze i Lubelszczyzna, które zakontraktowały mniej niż 30 proc. swych budżetów. Nieco szersze jest grono regionów najsprawniej wydających środki. Poza siedmioma wiodącymi województwami również podlaskie i świętokrzyskie wydały procentowo więcej, niż wynosi średnia dla wszystkich regionów (11,9 proc.). Najwolniej wydatki idą na Mazowszu i Śląsku oraz na Lubelszczyźnie (mniej niż 10 proc. budżetu).

– Systematycznie realizujemy cel certyfikacji i mamy zamiar z rocznym wyprzedzeniem zrealizować zasadę n+3 dla roku 2011 – mówi Ireneusz Ratuszniak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. – Do tej pory udało się nam wdrożyć kilka rozwiązań, które można uznać za modelowe. Do najważniejszych zaliczam współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki środowiskowej, elektroniczne nabory wniosków, sieć punktów informacyjnych w regionie oraz mechanizm preselekcji projektów z zakresu zadań publicznych. Bardzo dobrze realizację swego programu ocenia też Jan Szymański z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Po falstarcie z początku 2008 r., kiedy nie wymagaliśmy od beneficjentów kompletnej dokumentacji, w 2009 r. ogłosiliśmy najwięcej konkursów w kraju (44) i podpisaliśmy umowy na ponad 60 proc. budżetu – wyjaśnia.

– Z każdym konkursem poprawia się jakość wniosków nie tylko od strony formalnej, ale i – co najważniejsze – od strony merytorycznej. Pojawia się coraz więcej odważnych i godnych naśladowania projektów, co cieszy – mówi z kolei Daniel Górski z podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Pieniądze z UE pomagają również w walce z kryzysem. – Z naszych szacunków wynika, że zeszłoroczna wartość środków inwestycyjnych zaangażowanych zarówno przez podmioty prywatne, jak i sferę publiczną w przedsięwzięcia dofinansowane ze środków podlaskiego programu stanowiła aż 38 proc. łącznych nakładów inwestycyjnych w województwie – dodaje Górski. Jego zdaniem, choć do rachunku wliczone są środki prywatne, to niewątpliwie jest to miara faktycznego impulsu dla gospodarki regionu.

Pozytywnie realizację programu regionalnego oceniają też władze Małopolski. – Zaplanowane działania związane zarówno z wyborem projektów, jak i z realizacją umów zostały w pełni zrealizowane – komentuje Marek Sowa, członek zarządu województwa. – Również z punktu widzenia płatności na rzecz beneficjentów wdrażanie programu przebiega sprawnie. Wnioski o płatność są weryfikowane i realizowane na bieżąco, a do końca czerwca udało się wydać już ponad 850 mln zł.

Mimo słabych wyników pozytywne prognozy snują też na Mazowszu. – Mam świadomość, że mieliśmy opóźnienia, ale przy zastosowanych metodach (preselekcja projektów) nie dało się tego uniknąć. Trzeba też brać pod uwagę fakt, że mówimy o największym województwie w kraju, co przełożyło się na ogromną liczbę wniosków.

Z pewnością wdrażania programu na Mazowszu nie da się porównać z realizacją programów w mniejszych województwach – tłumaczy Mariusz Frankowski z mazowieckiego urzędu marszałkowskiego. – Obecnie większość projektów wchodzi w fazę realizacji, co przyspieszy wydatkowanie środków unijnych.

Łączna wartość wniosków o dofinansowanie już dawno przekroczyła pulę pieniędzy dla regionów (68,8 mld zł) i wynosi 70,2 mld zł. Składa się na to ponad 31 tys. wniosków o dotacje, z czego 16,5 tys. zatwierdzono już do realizacji. Podpisano 13 258 umów na 30,24 mld zł. Miesięczny przyrost wartości kontraktów ustabilizował się w ostatnich miesiącach na poziomie 2 – 3 proc. ogólnego budżetu. Żadne województwo nie straci w tym roku pieniędzy z UE, gdyż wszystkie zrealizowały tzw. zasadę n+3.

Pozostało 87% artykułu
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?