Regiony sprawnie wydają dotacje

Województwa zawarły już umowy na ponad 30 mld zł. To prawie 44 proc. dostępnych pieniędzy. Beneficjentom wypłacono 8,7 mld zł

Publikacja: 20.07.2010 18:25

Pieniądze płyną do miast i gmin

Pieniądze płyną do miast i gmin

Foto: Rzeczpospolita

Łączna wartość wniosków o dofinansowanie już dawno przekroczyła pulę pieniędzy dla regionów (68,8 mld zł) i wynosi 70,2 mld zł. Składa się na to ponad 31 tys. wniosków o dotacje, z czego 16,5 tys. zatwierdzono już do realizacji. Podpisano 13 258 umów na 30,24 mld zł. Miesięczny przyrost wartości kontraktów ustabilizował się w ostatnich miesiącach na poziomie 2 – 3 proc. ogólnego budżetu. Żadne województwo nie straci w tym roku pieniędzy z UE, gdyż wszystkie zrealizowały tzw. zasadę n+3.

Wdrażanie funduszy odbywa się jednak nierównomiernie. Od kilku miesięcy widać, że najlepiej z podpisywaniem umów radzi sobie siedem województw: opolskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie, dolnośląskie, małopolskie i łódzkie. Każdy z tych regionów podpisał więcej umów, niż wynosi średnia dla kraju (43,9 proc.). Najsłabiej radzą sobie Mazowsze i Lubelszczyzna, które zakontraktowały mniej niż 30 proc. swych budżetów. Nieco szersze jest grono regionów najsprawniej wydających środki. Poza siedmioma wiodącymi województwami również podlaskie i świętokrzyskie wydały procentowo więcej, niż wynosi średnia dla wszystkich regionów (11,9 proc.). Najwolniej wydatki idą na Mazowszu i Śląsku oraz na Lubelszczyźnie (mniej niż 10 proc. budżetu).

– Systematycznie realizujemy cel certyfikacji i mamy zamiar z rocznym wyprzedzeniem zrealizować zasadę n+3 dla roku 2011 – mówi Ireneusz Ratuszniak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. – Do tej pory udało się nam wdrożyć kilka rozwiązań, które można uznać za modelowe. Do najważniejszych zaliczam współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki środowiskowej, elektroniczne nabory wniosków, sieć punktów informacyjnych w regionie oraz mechanizm preselekcji projektów z zakresu zadań publicznych. Bardzo dobrze realizację swego programu ocenia też Jan Szymański z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Po falstarcie z początku 2008 r., kiedy nie wymagaliśmy od beneficjentów kompletnej dokumentacji, w 2009 r. ogłosiliśmy najwięcej konkursów w kraju (44) i podpisaliśmy umowy na ponad 60 proc. budżetu – wyjaśnia.

– Z każdym konkursem poprawia się jakość wniosków nie tylko od strony formalnej, ale i – co najważniejsze – od strony merytorycznej. Pojawia się coraz więcej odważnych i godnych naśladowania projektów, co cieszy – mówi z kolei Daniel Górski z podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Pieniądze z UE pomagają również w walce z kryzysem. – Z naszych szacunków wynika, że zeszłoroczna wartość środków inwestycyjnych zaangażowanych zarówno przez podmioty prywatne, jak i sferę publiczną w przedsięwzięcia dofinansowane ze środków podlaskiego programu stanowiła aż 38 proc. łącznych nakładów inwestycyjnych w województwie – dodaje Górski. Jego zdaniem, choć do rachunku wliczone są środki prywatne, to niewątpliwie jest to miara faktycznego impulsu dla gospodarki regionu.

Pozytywnie realizację programu regionalnego oceniają też władze Małopolski. – Zaplanowane działania związane zarówno z wyborem projektów, jak i z realizacją umów zostały w pełni zrealizowane – komentuje Marek Sowa, członek zarządu województwa. – Również z punktu widzenia płatności na rzecz beneficjentów wdrażanie programu przebiega sprawnie. Wnioski o płatność są weryfikowane i realizowane na bieżąco, a do końca czerwca udało się wydać już ponad 850 mln zł.

Mimo słabych wyników pozytywne prognozy snują też na Mazowszu. – Mam świadomość, że mieliśmy opóźnienia, ale przy zastosowanych metodach (preselekcja projektów) nie dało się tego uniknąć. Trzeba też brać pod uwagę fakt, że mówimy o największym województwie w kraju, co przełożyło się na ogromną liczbę wniosków.

Z pewnością wdrażania programu na Mazowszu nie da się porównać z realizacją programów w mniejszych województwach – tłumaczy Mariusz Frankowski z mazowieckiego urzędu marszałkowskiego. – Obecnie większość projektów wchodzi w fazę realizacji, co przyspieszy wydatkowanie środków unijnych.

Łączna wartość wniosków o dofinansowanie już dawno przekroczyła pulę pieniędzy dla regionów (68,8 mld zł) i wynosi 70,2 mld zł. Składa się na to ponad 31 tys. wniosków o dotacje, z czego 16,5 tys. zatwierdzono już do realizacji. Podpisano 13 258 umów na 30,24 mld zł. Miesięczny przyrost wartości kontraktów ustabilizował się w ostatnich miesiącach na poziomie 2 – 3 proc. ogólnego budżetu. Żadne województwo nie straci w tym roku pieniędzy z UE, gdyż wszystkie zrealizowały tzw. zasadę n+3.

Pozostało 87% artykułu
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Regiony
Skandynawia jest w Szczecinie
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Regiony
Katowickie rowery coraz bardziej popularne
Regiony
Białystok efektywnie wspiera seniorów