Bariery we wdrażaniu programów regionalnych

Urzędy Marszałkowskie borykają się z wieloma problemami przy przyznawaniu funduszy unijnych

Publikacja: 20.07.2010 18:12

Powszechnym problemem występującym we wszystkich województwach jest ogromna masa błędów we wnioskach o płatności. – Rzeczywiście wnioski wymagają często wielu poprawek – mówi Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania Programem Województwa Podlaskiego. – Z tego powodu konsultanci w punktach informacyjnych w naszym województwie od kilku miesięcy wspierają beneficjentów w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektów.

– Są to najczęściej błędy związane ze starannością ich wypełniania – dodaje Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

– Mylą się też m.in. przy opisywaniu faktur, wpisywaniu dat lub numerów NIP. Zdarza się, że do wniosków nie są załączane wszystkie wymagane załączniki – mówi Mariusz Frankowski, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim

– Błędy próbujemy eliminować, upraszczając procedury, np. ograniczając liczbę dokumentów stanowiących załącznik do wniosku – mówi Marek Sowa, członek zarządu województwa małopolskiego.

Sowa wskazuje, że problemy pojawiają się na wszystkich etapach przygotowania i wdrażania inwestycji. Do najważniejszych zalicza występowanie licznych zmian w projektach na etapie realizacji w stosunku do założeń opisanych we wniosku o dofinansowanie. Są to także problemy związane z zakwalifikowaniem do współfinansowania poniesionych przez beneficjentów kosztów w postaci VAT oraz tych związanych z interpretacją i właściwym wdrażaniem aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska.

– Przygotowanie dokumentacji środowiskowej związanej z oceną oddziaływania na środowisko jest dużo poważniejszym problemem od błędów we wnioskach o płatność, zarówno z punktu widzenia beneficjentów, jak i instytucji zarządzającej – uważa Daniel Górski.

– Opóźnienia związane z koniecznością przeprowadzenia ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko w projektach infrastrukturalnych to problem, który dotknął wszystkich regionów – przypomina Szymański.

Zdaniem pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego największym problemem rzutującym na wdrażanie ich programu są opóźnienia w realizacji projektów.

– Opóźnienia u beneficjentów i nieterminowe składanie przez nich wniosków o płatność powodują spowolnienie tempa wypłacania środków i wpływają na niską realizację celów założonych przez instytucję zarządzającą – zgodnie podkreślają urzędnicy z wydziałów wdrażania i zarządzania programu regionalnego w Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

[wyimek]8,7 mld zł wypłacono już beneficjentom z programów regionalnych na lata 2007 – 2013[/wyimek]

To także duży problem na Mazowszu. – Beneficjenci niejednokrotnie deklarują, że poniosą wydatki w określonych terminach, a następnie nie realizują przyjętych założeń. Zgodnie z deklaracjami wnioskodawców rezerwujemy środki, które często nie są terminowo wykorzystane – mówi Mariusz Frankowski. Podkreśla, że zarezerwowane pieniądze mogłyby być przeznaczone na refundację kosztów w innych projektach.

Ireneusz Ratuszniak, dyrektor departamentu wdrażającego program regionalny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zwraca też uwagę na zmiany przepisów. – W naszym programie mocno postawiliśmy na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, społeczeństwa informacyjnego, energetyki, rewitalizację miast. To dziedziny, do których konieczne jest stosowanie przepisów o pomocy publicznej. Na początku wdrażania programu ponad 50 proc. budżetu było zablokowane przez brak odpowiednich regulacji – wyjaśnia, przypominając, że ostatnie brakujące programy pomocowe zatwierdzono dopiero w lipcu 2010 r. Zdaniem Ratuszniaka dużym wyzwaniem dla wszystkich regionów były też nowe przepisy ustawy o finansach publicznych.

– Najwięcej problemów identyfikujemy w związku z prawem do własności terenów, na których realizowana jest inwestycja – tłumaczy Frankowski. – Kłopotliwe są także dodatkowe koszty, które nie były zaplanowane we wnioskach aplikacyjnych. Wnioskodawcy chcieliby, aby były one uznane za kwalifikowane, a tymczasem, jeśli nie były ujęte we wniosku aplikacyjnym, nie mogą być teraz refundowane.

Powszechnym problemem występującym we wszystkich województwach jest ogromna masa błędów we wnioskach o płatności. – Rzeczywiście wnioski wymagają często wielu poprawek – mówi Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania Programem Województwa Podlaskiego. – Z tego powodu konsultanci w punktach informacyjnych w naszym województwie od kilku miesięcy wspierają beneficjentów w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektów.

– Są to najczęściej błędy związane ze starannością ich wypełniania – dodaje Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Pozostało 85% artykułu
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony