W 2011 r. zadłużenie całego sektora samorządowego ma wynieść ok. 64,4 mld zł, czyli o 20,4 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z przygotowanej przez resort finansów strategii zarządzania długiem na lata 2013-2015.

Także w kolejnych latach zobowiązania miast, gmin czy województw także mają rosnąć, choć już nie tak dynamicznie. Prognozy na 2012 r. mówią o 70 mld zł długu, na 2013 r. – 72,7 mld zł, na 2014 r. – 75,3 mld zł, a na koniec 2015 r. – 80,4 mld zł.

Resort wyjaśnia, że wciąż rosnące potrzeby pożyczkowe samorządów to wynik wydatków inwestycyjnych, przede wszystkim przeznaczonych na wielkie projekty infrastrukturalne, w tym współfinansowane z funduszy UE. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej długu mają generować miasta na prawach powiatu oraz gminy.

Samorządy pożyczają głównie od banków komercyjnych na rynku krajowym. Ale rosnąć ma także zadłużenie z tytułu obligacji komunalnych, emitowanych głównie przez duże jednostki. Zwiększyć ma się także rola finansowania zagranicznego.

Zdaniem resortu finansów, malejące dynamika wzrostu zadłużenia samorządów to m.in. efekt restrykcyjnych regulacji prawnych, które weszły w życie w tym roku. Nadmiernemu zadłużaniu się mają też zapobiegać dodatkowe ograniczenia w zakresie deficytu, nad którymi trwają obecnie prace – uważa resort finansów.