Ile komputerów w szkołach

Edukacja. Od nowego roku szkolnego w pracowniach informatycznych na jednego ucznia ma przypadać jeden komputer. Dla samorządów to spore wyzwanie.

Publikacja: 11.07.2013 23:12

Ile komputerów w szkołach

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Do 31 sierpnia szkoły muszą się dostosować do nowych wymogów określonych w rozporządzeniu ministra edukacji dotyczącego zajęć komputerowych, informatyki czy technologii komunikacyjnych: liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych, przy czym grupa nie może liczyć więcej niż 24 osoby.

Jak radzą sobie placówki? Zwykle konieczne jest dokupienie sprzętu. – Często szkoły decydowały się na zakup laptopów, gdyż to rozwiązanie jest bardziej praktyczne niż zakup komputerów stacjonarnych – mówi Aleksandra Ilżycka, rzecznik Torunia.

– W 2012 r. dofinansowanie otrzymały 34 szkoły i placówki. Przyznano kwotę 307 tys. zł, w 2013 r. – dofinansowaniem objęto 50 szkół i przeznaczono na ten cel ok. 448 tys. zł – informuje Katarzyna Fiedorowicz-Razmus z Urzędu Miasta Krakowa.

Są i takie szkoły, w których klasy trzeba będzie dzielić nawet na trzy grupy. – Doposażenie części pracowni w nowe komputery jest raczej niemożliwe, bo używany tam sprzęt ma do dziesięciu lat i nie da się połączyć go ze sprzętem nowej generacji – wyjaśnia Anna Strzelczyk-Frydrych z bydgoskiego urzędu miasta. – W 2013 r. przeznaczyliśmy na modernizację pracowni 600 tys. zł, ale ten proces będzie trwał kilka lat – dodaje.

Zresztą nawet bez odgórnych nakazów samorządy w coraz większym stopniu dbają o informatyzację szkół. W latach 2010–2012 Bydgoszcz wydała 5,2 mln zł na doprowadzenie do 78 szkół szerokopasmowego Internetu, w 2013 r. – 1,8 mln zł dla ośmiu placówek.

– W społeczeństwie informacyjnym opartym na wiedzy i nowych technologiach komputeryzacja szkół jest bardzo ważna. W minionym roku szkolnym w naszych szkołach do użytku uczniów przeznaczonych było 3035 komputerów, w tym 2175 w pracowniach komputerowych oraz 277 w bibliotekach. Liczba ta systematycznie wzrasta w ostatnich latach – podkreśla Joanna Górska z katowickiego urzędu miasta. W Gdańsku na koniec 2013 r. było już 4973, w tym 3134 z dostępem do Internetu szerokopasmowego.

– Bardzo zależy nam na tym, by jak największa grupa uczniów mogła korzystać z komputerów – podkreśla wydział edukacji w Częstochowie. Świadczyć ma o tym choćby konkurs organizowany przez miasto – „Tablet w gimnazjum i szkole podstawowej", w którym  laureaci otrzymali ponad 100 tabletów.

Zresztą większość miast prowadzi lub uczestniczy w różnych akcjach i programach (np. w rządowym „Cyfrowa szkoła"), które mają skutkowć tym, że szkoły będą coraz bardziej za pan brat z nowoczesnymi technologiami. Istotne jest nie tylko ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt dostępny dla uczniów, ale także zachęta szkół do świadczenia usług drogą elektroniczną. Stąd wiele z nich wprowadza u siebie e-dzienniki. W Sopocie zaś np. ruszyła Sopocka Platforma Edukacyjna umożliwiająca e-learning, czyli naukę na odległość.

Projekt Cyfrorwa szkoła

1,5 mld zł na innowacyjne nauczanie

Samorządom w unowcześnianiu szkół pomaga m.in. rządowy program Cyfrowa Szkoła. Ma on na celu nie tylko wprowadzenie nowoczesnych technologii, ale także innowacyjnych metod nauki z ich udziałem, czyli mówiąc inaczej – rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Programem „Cyfrowa szkoła", w ramach pilotażu, zostało objętych 399 szkół podstawowych z terenu całej Polski ( z czego nieco mniej niż 30 proc. to szkoły małe – do 100 uczniów). Otrzymały dofinansowanie o łącznej wartości 44 mln zł na zakup sprzętu komputerowego. Do 31 grudnia 2012 r. dostarczono, zintegrowano i uruchomiono wybrany przez szkoły sprzęt. 78 proc. szkół wybrało wariant, w którym przenośne komputery dla uczniów są wykorzystywane w szkole, a 22 proc. taki, w którym przenośne komputery dla uczniów udostępnia się uczniom klas IV do korzystania również w domu. Do końca maja w ramach programu przy udziale nowoczesnych rozwiązań technologicznych przeprowadzono 50 tys. lekcji, w których udział wzięło 70 tys. uczniów. I nie chodzi tylko o uatrakcyjnienie lekcji informatyki, bo za pomocą nowoczesnych technologii można prowadzić zajęcia z innych przedmiotów, m.in. języka polskiego, matematyki, biologii czy nawet wychowania fizycznego. Ministerstwo Edukacji podkreśla, że tworzone są właśnie multimedialne i interaktywne e-podręczniki. Docelowo MEN chce, by powstało 18 e-podręczników do 14 różnych przedmiotów i do wszystkich etapów edukacyjnych. Pełne podsumowanie realizacji programu resort edukacji ma przedstawić w sierpniu. Jak zapowiedziała minister edukacji Krystyna Szumilas, program „Cyfrowa szkoła" będzie kontynuowany, a wyniki pilotażu posłużą do przygotowania programu cyfryzacji wszystkich polskich szkół. MEN zabiega, aby ze środków unijnych, w nowej perspektywie 2014–2020, trafiło na ten cel 1,5 mld euro.

Do 31 sierpnia szkoły muszą się dostosować do nowych wymogów określonych w rozporządzeniu ministra edukacji dotyczącego zajęć komputerowych, informatyki czy technologii komunikacyjnych: liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych, przy czym grupa nie może liczyć więcej niż 24 osoby.

Jak radzą sobie placówki? Zwykle konieczne jest dokupienie sprzętu. – Często szkoły decydowały się na zakup laptopów, gdyż to rozwiązanie jest bardziej praktyczne niż zakup komputerów stacjonarnych – mówi Aleksandra Ilżycka, rzecznik Torunia.

Pozostało 88% artykułu
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego