Ile komputerów w szkołach

Edukacja. Od nowego roku szkolnego w pracowniach informatycznych na jednego ucznia ma przypadać jeden komputer. Dla samorządów to spore wyzwanie.

Publikacja: 11.07.2013 23:12

Ile komputerów w szkołach

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Do 31 sierpnia szkoły muszą się dostosować do nowych wymogów określonych w rozporządzeniu ministra edukacji dotyczącego zajęć komputerowych, informatyki czy technologii komunikacyjnych: liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych, przy czym grupa nie może liczyć więcej niż 24 osoby.

Jak radzą sobie placówki? Zwykle konieczne jest dokupienie sprzętu. – Często szkoły decydowały się na zakup laptopów, gdyż to rozwiązanie jest bardziej praktyczne niż zakup komputerów stacjonarnych – mówi Aleksandra Ilżycka, rzecznik Torunia.

– W 2012 r. dofinansowanie otrzymały 34 szkoły i placówki. Przyznano kwotę 307 tys. zł, w 2013 r. – dofinansowaniem objęto 50 szkół i przeznaczono na ten cel ok. 448 tys. zł – informuje Katarzyna Fiedorowicz-Razmus z Urzędu Miasta Krakowa.

Są i takie szkoły, w których klasy trzeba będzie dzielić nawet na trzy grupy. – Doposażenie części pracowni w nowe komputery jest raczej niemożliwe, bo używany tam sprzęt ma do dziesięciu lat i nie da się połączyć go ze sprzętem nowej generacji – wyjaśnia Anna Strzelczyk-Frydrych z bydgoskiego urzędu miasta. – W 2013 r. przeznaczyliśmy na modernizację pracowni 600 tys. zł, ale ten proces będzie trwał kilka lat – dodaje.

Zresztą nawet bez odgórnych nakazów samorządy w coraz większym stopniu dbają o informatyzację szkół. W latach 2010–2012 Bydgoszcz wydała 5,2 mln zł na doprowadzenie do 78 szkół szerokopasmowego Internetu, w 2013 r. – 1,8 mln zł dla ośmiu placówek.

– W społeczeństwie informacyjnym opartym na wiedzy i nowych technologiach komputeryzacja szkół jest bardzo ważna. W minionym roku szkolnym w naszych szkołach do użytku uczniów przeznaczonych było 3035 komputerów, w tym 2175 w pracowniach komputerowych oraz 277 w bibliotekach. Liczba ta systematycznie wzrasta w ostatnich latach – podkreśla Joanna Górska z katowickiego urzędu miasta. W Gdańsku na koniec 2013 r. było już 4973, w tym 3134 z dostępem do Internetu szerokopasmowego.

– Bardzo zależy nam na tym, by jak największa grupa uczniów mogła korzystać z komputerów – podkreśla wydział edukacji w Częstochowie. Świadczyć ma o tym choćby konkurs organizowany przez miasto – „Tablet w gimnazjum i szkole podstawowej", w którym  laureaci otrzymali ponad 100 tabletów.

Zresztą większość miast prowadzi lub uczestniczy w różnych akcjach i programach (np. w rządowym „Cyfrowa szkoła"), które mają skutkowć tym, że szkoły będą coraz bardziej za pan brat z nowoczesnymi technologiami. Istotne jest nie tylko ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt dostępny dla uczniów, ale także zachęta szkół do świadczenia usług drogą elektroniczną. Stąd wiele z nich wprowadza u siebie e-dzienniki. W Sopocie zaś np. ruszyła Sopocka Platforma Edukacyjna umożliwiająca e-learning, czyli naukę na odległość.

Projekt Cyfrorwa szkoła

1,5 mld zł na innowacyjne nauczanie

Samorządom w unowcześnianiu szkół pomaga m.in. rządowy program Cyfrowa Szkoła. Ma on na celu nie tylko wprowadzenie nowoczesnych technologii, ale także innowacyjnych metod nauki z ich udziałem, czyli mówiąc inaczej – rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Programem „Cyfrowa szkoła", w ramach pilotażu, zostało objętych 399 szkół podstawowych z terenu całej Polski ( z czego nieco mniej niż 30 proc. to szkoły małe – do 100 uczniów). Otrzymały dofinansowanie o łącznej wartości 44 mln zł na zakup sprzętu komputerowego. Do 31 grudnia 2012 r. dostarczono, zintegrowano i uruchomiono wybrany przez szkoły sprzęt. 78 proc. szkół wybrało wariant, w którym przenośne komputery dla uczniów są wykorzystywane w szkole, a 22 proc. taki, w którym przenośne komputery dla uczniów udostępnia się uczniom klas IV do korzystania również w domu. Do końca maja w ramach programu przy udziale nowoczesnych rozwiązań technologicznych przeprowadzono 50 tys. lekcji, w których udział wzięło 70 tys. uczniów. I nie chodzi tylko o uatrakcyjnienie lekcji informatyki, bo za pomocą nowoczesnych technologii można prowadzić zajęcia z innych przedmiotów, m.in. języka polskiego, matematyki, biologii czy nawet wychowania fizycznego. Ministerstwo Edukacji podkreśla, że tworzone są właśnie multimedialne i interaktywne e-podręczniki. Docelowo MEN chce, by powstało 18 e-podręczników do 14 różnych przedmiotów i do wszystkich etapów edukacyjnych. Pełne podsumowanie realizacji programu resort edukacji ma przedstawić w sierpniu. Jak zapowiedziała minister edukacji Krystyna Szumilas, program „Cyfrowa szkoła" będzie kontynuowany, a wyniki pilotażu posłużą do przygotowania programu cyfryzacji wszystkich polskich szkół. MEN zabiega, aby ze środków unijnych, w nowej perspektywie 2014–2020, trafiło na ten cel 1,5 mld euro.

Do 31 sierpnia szkoły muszą się dostosować do nowych wymogów określonych w rozporządzeniu ministra edukacji dotyczącego zajęć komputerowych, informatyki czy technologii komunikacyjnych: liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych, przy czym grupa nie może liczyć więcej niż 24 osoby.

Jak radzą sobie placówki? Zwykle konieczne jest dokupienie sprzętu. – Często szkoły decydowały się na zakup laptopów, gdyż to rozwiązanie jest bardziej praktyczne niż zakup komputerów stacjonarnych – mówi Aleksandra Ilżycka, rzecznik Torunia.

Pozostało 88% artykułu
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży