Do udziału w jej pracach zaprosiliśmy w tym roku prof. Michała Kuleszę, głównego architekta reformy samorządowej i wiceministra Krzysztofa Hetmana, który w resorcie rozwoju regionalnego dba o to, by unijne środki trafiały do inwestujących samorządów. Z baz danych tego resortu (a także resortu finansów) korzystamy, wybierając samorządy, które wygrywają pod względem wykorzystania środków pochodzących z kasy unijnej. Z kolei bazy samego resortu finansów na temat finansów jednostek samorządu terytorialnego są ważnym elementem wyłaniania najlepszych miast i gmin w głównym rankingu.

W kapitule są także osoby, które samorządami i samorządnością zajmują się od wielu lat, przedstawiciele związków samorządów i organizacji samorządowych – Związku Miast Polskich, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Związku Gmin Wiejskich RP. Po raz kolejny partnerem redakcji jest Bank Gospodarrstwa Krajowego, którego prezes jest członkiem kapituły.

Kapituła co roku podczas swoich posiedzeń omawia kryteria oceny miast i gmin stosowane zarówno podczas pierwszego etapu selekcji, gdy analizujemy dane z Ministerstwa Finansów, jak i drugiego, gdy oceniane są odpowiedzi samorządów na ankiety rozesłane przez redakcję. ?