Co braliśmy pod uwagę i jak punktowaliśmy

Ranking przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2007 – 2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały (wyniki pierwszego etapu w tabelach)

Publikacja: 10.06.2011 11:35

Chcieliśmy sprawdzić które samorządy w latach 2007 - 2010 najlepiej radziły sobie finansowo i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

- gminy wiejskie - etap I

- gminy miejsko-wiejskie - etap I

- gminy miejskie - etap I

Co braliśmy pod uwagę i jak punktowaliśmy poszczególne kategorie w I etapie:

* dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2007 - 2010 (maksymalnie 10 pkt),

* wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2008 - 2010 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta (maksymalnie 10 pkt),

* zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2007 - 2010 (10 pkt),

* nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2007 - 2010 (5 pkt),

* dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2007 - 2010 9 (10 pkt),

* relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2007 - 2010 (6 pkt),

* dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2007 - 2010: transport i łączność (5 pkt), ochrona środowiska (4 pkt).

Łącznie w pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać 60 punktów. W zamieszczonych poniżej tabelach podajemy wskaźniki najwyżej punktowane. Na tej podstawie wytypowaliśmy do II etapu 250 najlepszych gmin wiejskich oraz 250 miejskich i miejsko-wiejskich. Razem ze wszystkimi miastami na prawach powiatu dostały one do wypełnienia ankiety dotyczące m.in. rozwoju gmin, jakości zarządzania, poziomu edukacji.

Chcieliśmy sprawdzić które samorządy w latach 2007 - 2010 najlepiej radziły sobie finansowo i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

- gminy wiejskie - etap I

Pozostało 87% artykułu
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego
Regiony
Moc wydarzeń na 25-lecie Dolnego Śląska
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?