Co braliśmy pod uwagę i jak punktowaliśmy

Ranking przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2007 – 2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały (wyniki pierwszego etapu w tabelach)

Publikacja: 10.06.2011 11:35

Chcieliśmy sprawdzić które samorządy w latach 2007 - 2010 najlepiej radziły sobie finansowo i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

- gminy wiejskie - etap I

- gminy miejsko-wiejskie - etap I

- gminy miejskie - etap I

Co braliśmy pod uwagę i jak punktowaliśmy poszczególne kategorie w I etapie:

* dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2007 - 2010 (maksymalnie 10 pkt),

* wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2008 - 2010 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta (maksymalnie 10 pkt),

* zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2007 - 2010 (10 pkt),

* nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2007 - 2010 (5 pkt),

* dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2007 - 2010 9 (10 pkt),

* relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2007 - 2010 (6 pkt),

* dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2007 - 2010: transport i łączność (5 pkt), ochrona środowiska (4 pkt).

Łącznie w pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać 60 punktów. W zamieszczonych poniżej tabelach podajemy wskaźniki najwyżej punktowane. Na tej podstawie wytypowaliśmy do II etapu 250 najlepszych gmin wiejskich oraz 250 miejskich i miejsko-wiejskich. Razem ze wszystkimi miastami na prawach powiatu dostały one do wypełnienia ankiety dotyczące m.in. rozwoju gmin, jakości zarządzania, poziomu edukacji.

Chcieliśmy sprawdzić które samorządy w latach 2007 - 2010 najlepiej radziły sobie finansowo i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

- gminy wiejskie - etap I

Pozostało 87% artykułu
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży