"Według danych ze sprawozdań, budżety jednostek samorządu terytorialnego za III kwartały 2013 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 9.424 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 10.683 mln zł" - napisano.

Z danych MF wynika, że jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły w sumie 135 mld 664 mln zł dochodu, czyli 70,5 proc. planu. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wykonane dochody były wyższe o 3,5 proc.

Z kolei łączna kwota wydatków wyniosła 126 mld 240 mln zł, co stanowiło 62,2 proc. planowanej kwoty. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kwota ta była wyższa o 1,9 proc.

Zadłużenie wyniosło natomiast 67 mld 6 mln zł i stanowiło 34,8 proc. planowanych dochodów ogółem; było ono o 3,4 proc. wyższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast w stosunku do 2012 r. było niższe o 1,2 proc.