Firma z siedzibą w Poznaniu specjalizuje się w dostawach wody i odprowadzeniu ścieków. Wszystkie jej zamierzenia dotyczą tej sfery. Najpoważniejszą inwestycją -już rozpoczętą, a kontynuowaną w kolejnych latach- jest całkowita modernizacja stacji uzdatniania wody w Mosinie. Wartość tego przedsięwzięcia wynosi prawie 300 mln zł. Paweł Chudziński- prezes Aquanetu- podkreśla, że trudność unowocześniania tej stacji polega na tym, że ona cały czas pracuje i zależne jest od niej niemal całość gospodarstw domowych w Poznaniu. Mosińska stacja wybudowana została w połowie lat 70-tych ubiegłego wieku i od tego czasu nigdy nie była remontowana.

Inną równie ważną inwestycją jest rozbudowa i unowocześnienie przepompowni ścieków w centrum miasta. Mieści się ona w zabytkowym budynku i prezes Chudziński podkreśla jej rolę zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. Znaczenie tych urządzeń- mówi- jest widoczne przede wszystkim w trakcie powodzi, np. w 2010 r. Przepompownia sprawiła, że ścieki "nie wybiły" chociażby w piwnicach poznańskiego Starego Miasta. Pomimo sprawdzenia się blisko 100-letnich urządzeń w tamtym trudnym okresie- kontynuuje prezes- dobrze odrobiliśmy tę lekcję i zdecydowanie przyspieszyliśmy realizację inwestycji. Jej koszt to 39 mln zł, ale jest to niezbędny wydatek, "na wszelki wypadek"- konkluduje prezes. Ma też nadzieję, że przeprowadzona teraz inwestycja wystarczy na kilkadziesiąt kolejnych lat.

Pozostałe największe przyszłoroczne przedsięwzięcia Aquanetu, to renowacja pamiętającego XIX w. poznańskiego systemu kanalizacyjnego (wymiana 34 km rur) oraz drastyczne ograniczenie uciążliwości odorowej Centralnej Oczyszczalni Ścieków. W tych przypadkach łączne sięgną 100 mln zł. Prezes Chudziński zapewnia, że wszystkie wymienione inwestycje Aquanetu zakończone i rozliczone ostaną do 2017 r.

Komunalna spółka Aquanet działa w Poznaniu i 16 gminach wokół tego miasta. Zaopatruje w wodę 792 tys. mieszkańców. Jej kapitał zakładowy przekracza 875 mln zł, a największym akcjonariuszem jest stolica Wielkopolski. Na koniec 2013 r. Aquanet wypracował zysk netto w wysokości 49,5 mln zł i był on tym samym wyższy o 306,1 proc. w stosunku do zysku z roku 2012. Pomimo tego spółka przewiduje w 2015 r. wzrost taryf średnio o 4 proc. w porównaniu do dotychczas obowiązujących.