Podkrakowska gmina Wielka Wieś przyciąga coraz więcej mieszkańców. Wraz z ich napływem rosną dochody samorządu i jego potencjał rozwojowy.

– Atutem gminy Wielka Wieś są ludzie – profesjonalna kadra w gminie i jej jednostkach, prężnie działające w różnych dziedzinach organizacje pozarządowe, ale i mieszkańcy – mówi wójt gminy Krzysztof Wołos. – Wiele gmin się wyludnia, zaś u nas corocznie przybywa kilkaset osób. I co ważne, to osoby, które na co dzień są zainteresowane rozwojem gminy – dodaje.

W 2018 roku gmina liczyła ponad 12,3 tys. mieszkańców, czyli o 12 proc. więcej niż w 2014 r. Magnesem dla ludzi i inwestorów jest położenie w pięknej okolicy, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i świetna lokalizacja, czyli bezpośrednie sąsiedztwo Krakowa, lotniska w Balicach oraz dróg krajowych DK94 i DK79. – Idea zrównoważonego rozwoju zawsze musi się opierać na współpracy, słuchaniu głosu mieszkańców, a przede wszystkim realizacji działań potrzebnych i oczekiwanych społecznie – zaznacza wójt.