Łatwiej będzie ocieplić zabytkowe budynki

AdobeStock

Wsparcie w formie premii remontowej będzie udzielane gminom na przedsięwzięcia remontowe połączone z termomodernizacją.

Samorządy gminne mają dostać wymierne wsparcie na projekty służące poprawie stanu technicznego budynków wielorodzinnych, w których znajdują się lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 17 grudnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zmianą tej ustawy nie zdążył się zająć poprzedni Sejm, dlatego teraz konieczne okazało się powtórzenie ścieżki legislacyjnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami samorządy gminne mogły się ubiegać o premię termomodernizacyjną na równi z innymi właścicielami i zarządcami budynków. W praktyce gminy nie sięgały jednak po te możliwości. Dwa główne powody takiego stanu rzeczy, jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, to zbyt niska wysokość dofinansowania w stosunku do potrzeb i stanu technicznego budynków komunalnych oraz konieczność zaciągania kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

CZYTAJ TAKŻE: Fundusze na remonty zabytków

Zgodnie z przygotowywaną nowelizacją wsparcie w formie premii remontowej będzie udzielane gminom na prace remontowe połączone z termomodernizacją. Wyniesie ono 50 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego, w tym np. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Szacuje się, że do 2029 r. wsparciem zostanie objęte ok. 8 tys. budynków komunalnych. Co więcej, dla budynków komunalnych, które są wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, premia wynosi 60 proc. Związane jest to z tym, że przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w takich budynkach wymagają dodatkowych nakładów wynikających z zaleceń konserwatora. Najczęściej termomodernizacji nie można zrealizować tradycyjnym sposobem i należy zastosować inne, bardziej kosztowne techniki, wymagające również zatrudnienia wyspecjalizowanych firm budowlanych, których usługi są droższe.

Wraz ze zmianą zasad dofinansowania termomodernizacji i remontów budynków komunalnych zmienią się też procedury i katalog dokumentów oraz oświadczeń dostarczanych przez gminy ubiegania się o wsparcie finansowe.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Trzeba stworzyć fundusz inwestycji lokalnych

Rzeczywistość wyprzedziła plany, a pandemia brutalnie obnażyła braki systemowe. Wierzę jednak, że kryzys może ...

Społecznicy znów w akcji

Do 30 sierpnia potrwa nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Społecznik” realizowanego przez Województwo ...

Zacznijmy od małych

Wierzę, że uda się nam ponownie stworzyć warunki do ewolucyjnego powstania kilku dużych, prywatnych ...

Przybędzie miast na mapie Polski

1 stycznia 2021 roku lista miejscowości o statusie miasta w naszym kraju zapewne powiększy ...

Takich mieszkań jest w kraju zaledwie kilkaset. A przydałyby się tysiące.

Dla młodych, którzy z domów dziecka czy rodzin adopcyjnych starują w swoją dorosłość, ale ...

Miasta uruchamiają telefony wsparcia. Skorzystać mogą przede wszystkim lekarze i seniorzy

Miasta i uniwersytety wspierają lekarzy w walce z koronawirusem i uruchamiają pomoc psychologiczną – ...