Z narzędziami do zamówień wszystko w porządku

AdobeStock

Nie można odrzucić oferty z tego tylko powodu, że została opatrzona podpisem kwalifikowanym, w którym zastosowano algorytm funkcji skrótu SHA-1.

Komisja Europejska zamknęła w kwietniu elektroniczny serwis ESPD/JEDZ. W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych przygotował za pośrednictwem swojej strony internetowej nieodpłatne narzędzie wspierające zamawiających i wykonawców w stosowaniu standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w wersji elektronicznej.

Narzędzie zbudowane jest z komponentów oferowanych przez Komisję Europejską i tym samym posiada podobne funkcjonalności. Zamawiający i wykonawcy mogą utworzyć nowy formularz JEDZ, ponownie wykorzystać formularz wygenerowany w udostępnianym narzędziu lub serwisie Komisji Europejskiej oraz przeglądać elektroniczną wersję JEDZ przekazaną wraz z ofertą albo wnioskiem.

Do zgłaszania uwag związanych z funkcjonalnościami Urząd Zamówień Publicznych podał adres e-mail: JEDZ@uzp.gov.pl. Link do narzędzia, o którym mowa, to: http://espd.uzp.gov.pl.

UZP przypomniał również, że jeszcze 15 lutego tego roku na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się komunikat dotyczący możliwości stosowania algorytmu funkcji skrótu SHA-1 w podpisach kwalifikowanych. W ocenie Ministerstwa Cyfryzacji do czasu formalnego wycofania przez Europejski Instytut Standardów Technicznych (ETSI) algorytm SHA-1 spełnia wymogi dla walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

W opinii prezesa UZP oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jednolite europejskie dokumenty zamówienia (JEDZ) oraz oświadczenia i dokumenty, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym z zastosowaniem algorytm SHA-1, są prawidłowo podpisane w rozumieniu prawa zamówień publicznych. Nie jest dopuszczalne odrzucenie oferty z tego tylko powodu, że została opatrzona podpisem kwalifikowanym, w którym zastosowano algorytm funkcji skrótu SHA-1.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Gliwice na szczycie

Gliwice to miasto ciągłego rozwoju. Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowano tu wiele przedsięwzięć znacząco ...

Samorząd powinien integrować mieszkańców poprzez technologie

Najbardziej zaawansowane informatycznie urzędy są nie tylko w dużych miastach – mówi Jarosław Jastrzębski, ...

Kobiety w samorządzie: Trzeba przebić szklany sufit

Średnio co trzeci radny w gminach, powiatach i sejmikach województw to kobieta, ale tylko ...

Spór o opłaty „śmieciowe”

Limit stawek za wywóz śmieci sprzeczny z zasadami samorządów

Jeśli miałby zacząć obowiązywać limit stawek za wywóz śmieci, konieczne jest zmiana innych elementów ...

Samorządowcy: trzeba jak najszybciej kupić więcej szczepionek

Wiemy, że można szczepić bardzo szybko, a blokuje nas mała liczba szczepionek – przekonują ...

Każdy zareagował na pandemię inaczej

Nie wierzyłam, iż świat koncertowy stanie w miejscu. To nie tylko nasze główne źródło ...