Osoby o obniżonej sprawności z powodu wieku czy choroby mają bez przeszkód korzystać z usług publicznych. Od 20 września zaczyna obowiązywać większość przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (DzU z 5 września 2019 r., poz. 1696). Nawet ok. 30 proc. społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia mobilności czy percepcji. Są to np. ludzie poruszający się przy pomocy sprzętu wspomagającego, nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także seniorzy używający kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich. Chodzi też o osoby z uszkodzonym narządem słuchu, wzroku, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (np. po udarze). Właśnie z uwagi na potrzeby tych osób m.in. urzędy samorządowe mają zapewnić dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Chodzi, o to aby osoby mające np. problem z poruszaniem się mogły bez problemów załatwić swoje sprawy w urzędzie. Osoby np. z trudnościami manualnymi lub z uszkodzonym słuchem mają bez przeszkód korzystać z kanału dostępu cyfrowego do usług publicznych.

CZYTAJ TAKŻE: E–urząd ma być przyjazny niepełnosprawnym

Każdy będzie mógł poinformować podmiot publiczny o braku jego dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Będzie możliwość złożenia skargi na brak dostępności do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Stworzony zostanie Fundusz Dostępności, który ma finansować dostosowanie m.in. budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki funduszowi będzie można np. montować pochylnie i rampy dojazdowe, umieszczać w pętle induktofoniczne, które wspomaga słuch i wideotłumacz, a także instalować specjalne oznakowania w postaci elementów kontrastowych i wypukłych, map tyflograficznych, dla osób niewidzących i słabowidzących.