Komisja Europejska zamknęła w kwietniu elektroniczny serwis ESPD/JEDZ. W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych przygotował za pośrednictwem swojej strony internetowej nieodpłatne narzędzie wspierające zamawiających i wykonawców w stosowaniu standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w wersji elektronicznej.

Narzędzie zbudowane jest z komponentów oferowanych przez Komisję Europejską i tym samym posiada podobne funkcjonalności. Zamawiający i wykonawcy mogą utworzyć nowy formularz JEDZ, ponownie wykorzystać formularz wygenerowany w udostępnianym narzędziu lub serwisie Komisji Europejskiej oraz przeglądać elektroniczną wersję JEDZ przekazaną wraz z ofertą albo wnioskiem.

Do zgłaszania uwag związanych z funkcjonalnościami Urząd Zamówień Publicznych podał adres e-mail: JEDZ@uzp.gov.pl. Link do narzędzia, o którym mowa, to: http://espd.uzp.gov.pl.

UZP przypomniał również, że jeszcze 15 lutego tego roku na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się komunikat dotyczący możliwości stosowania algorytmu funkcji skrótu SHA-1 w podpisach kwalifikowanych. W ocenie Ministerstwa Cyfryzacji do czasu formalnego wycofania przez Europejski Instytut Standardów Technicznych (ETSI) algorytm SHA-1 spełnia wymogi dla walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

W opinii prezesa UZP oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jednolite europejskie dokumenty zamówienia (JEDZ) oraz oświadczenia i dokumenty, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym z zastosowaniem algorytm SHA-1, są prawidłowo podpisane w rozumieniu prawa zamówień publicznych. Nie jest dopuszczalne odrzucenie oferty z tego tylko powodu, że została opatrzona podpisem kwalifikowanym, w którym zastosowano algorytm funkcji skrótu SHA-1.