Gmina może zwiększyć liczbę osób objętych programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

W programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” gmina może zwiększyć liczbę osób objętych usługą, jeżeli zmiana ta podyktowana jest potrzebami osób wymagających wsparcia.

Publikacja: 03.07.2023 12:42

Gmina może zwiększyć liczbę osób objętych programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Foto: Adobe Stock

Tak wyjaśnił wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik. W odpowiedzi na poselska interpelację w sprawie zasad realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, wiceszef MRiPS Paweł Wdówik wyjaśnił, że gminy i powiaty mogą zmieniać liczbę osób objętych wsparciem.

- Gmina/powiat może zwiększyć liczbę osób objętych usługą, jeżeli zmiana ta podyktowana jest potrzebami osób wymagających wsparcia. Zmiana wniosku gminy/powiatu na środki finansowe z Programu wymaga akceptacji wojewody, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności” – wskazał Wdówik. „Należy jednak pamiętać, że w rezultacie powyższej zmiany, wysokość środków Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację Programu nie może ulec zmianie – dodał.

Wdówik przypomniał, że tegoroczna edycja programu nie określa terminu ani sposobu przeprowadzania naboru uczestników, a gmina lub powiat przyznają usługi asystencji osobistej na podstawie karty zgłoszenia.

Jak wskazał resort program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizują gminy i powiaty na podstawie umowy z zawartej z właściwym wojewodą, do którego należy ocena wniosków, ich weryfikacja, a także nadzór i kontrola realizacji zadania.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” polega na wprowadzeniu usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Gminy i powiaty, które składały wnioski w programie mogły otrzymać wsparcie finansowe na realizację usług asystencji osobistej w wysokości do 100 proc. kosztów.

Jak podało MRiPS, środki przeznaczone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadań w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w 2022 r. wynosiły 501 219 000 zł, a w 2023 r. – 505 000 000 zł bez kosztów związanych z obsługą zadania.

Tak wyjaśnił wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik. W odpowiedzi na poselska interpelację w sprawie zasad realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, wiceszef MRiPS Paweł Wdówik wyjaśnił, że gminy i powiaty mogą zmieniać liczbę osób objętych wsparciem.

- Gmina/powiat może zwiększyć liczbę osób objętych usługą, jeżeli zmiana ta podyktowana jest potrzebami osób wymagających wsparcia. Zmiana wniosku gminy/powiatu na środki finansowe z Programu wymaga akceptacji wojewody, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności” – wskazał Wdówik. „Należy jednak pamiętać, że w rezultacie powyższej zmiany, wysokość środków Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację Programu nie może ulec zmianie – dodał.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Dolny Śląsk wspiera turystykę społeczną
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Jakość życia
Regiony biedniejsze rozwijają się, ale bogatych nie dogonią
Materiał partnera
Wrocław inwestuje w zieleń i odnawialne źródła energii
Materiał partnera
Wielkie zmiany w marszałkowskich szpitalach Pomorza Zachodniego
Jakość życia
20 lat Bydgoszczy w UE. Spełniliśmy marzenia