Dolny Śląsk mocniej otwiera się na Odrę

W regionie powstanie sieć tras wodno-rowerowych. Połączy miejsca atrakcyjne przyrodniczo i zabytki. Wartość projektu przekracza 37 milionów złotych.

Publikacja: 30.11.2021 14:14

Nowa sieć szlaków wodno-rowerowych będzie mieć swoją przystań m.in. przy klasztorze cysterskim w Lub

Nowa sieć szlaków wodno-rowerowych będzie mieć swoją przystań m.in. przy klasztorze cysterskim w Lubiążu. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych regionu. Obiekt należy do największych zabytków tej klasy w Europie, a jednocześnie jest największym opactwem cysterskim na świecie

Foto: materiały prasowe

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Dolny Śląsk systematycznie od lat stawia na rozwój zielonego transportu. Odbywa się to na wielu płaszczyznach.

W te działania wpisuje się m.in. przejmowanie od PKP SA nieużywanych od lat szlaków kolejowych i przywracanie ruchu na nich. Innym przedsięwzięciem jest projekt Cyklostrady Dolnośląskiej, który opiera się na sieci głównych tras rowerowych obejmujących zasięgiem cały region. A także łączących się płynnie ze ścieżkami po stronie czeskiej i niemieckiej.

Przebieg tras jest planowany tak, by zapewniały one między innymi możliwość dotarcia do atrakcji turystycznych oraz dawały połączenie z najważniejszymi ośrodkami regionu. Co więcej, jego twórcy wzięli pod uwagę również dogodne połączenia z komunikacją publiczną. Cyklostrada Dolnośląska będzie łącznie liczyć ponad 1800 km długości.

Lądem i wodą

Niejako uzupełnieniem tego projektu jest nowa inicjatywa, która wpisuje się w konsekwentne działania regionu w obszarze zielonego transportu, a zakłada zagospodarowanie i budowę infrastruktury turystycznej w pobliżu Odry, ochronę obszarów przyrodniczych oraz promocję turystyki wodno-rowerowej. Takie właśnie są najważniejsze cele projektu realizowanego przez gminy Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice i Chocianów.

– Inwestycja, o której mowa, jest projektem kompleksowym, który za sprawą ścieżek rowerowych, szlaku odrzańskiego oraz linii kolejowych doskonale połączy dolnośląskie gminy i podkreśli walory turystyczne mniejszych, ale również atrakcyjnych miejsc w naszym regionie – podkreśla marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych i Samorządowców.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, które zrzesza ponad 60 samorządów z terenu Dolnego Śląska. W ramach inwestycji w Ścinawie, Dziewinie, Lubiążu i Brzegu Dolnym zbudowane zostaną pasażerskie przystanie żeglarskie na Odrze. Każda z nich będzie dysponowała miejscami postojowymi dla jachtów, łodzi motorowych czy kajaków.

Powstanie też nowy szlak rowerowy o długości 100 km, umożliwiający bezpieczną komunikację między poszczególnymi portami. Ścieżki rowerowe połączą punkty Wołów–Lubiąż, Wielowieś–Ścinawa, Wielowieś–Prochowice i Chocianów–Szklary Dolne. Tereny przewidziane w projekcie pod ścieżki rowerowe to przede wszystkim nasypy zlikwidowanych, nieczynnych linii kolejowych, z której usunięta została infrastruktura.

– W obliczu trudności wynikających z trwającej pandemii koronawirusa, lockdownów i innych ograniczeń, coraz więcej osób poszukuje możliwości obcowania z naturą i odpoczynku na świeżym powietrzu. Nasz projekt łączy dolnośląskie samorządy i pomaga wykorzystać ich potencjał turystyczny – mówi Michał Rado, prezes Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna.

Projekt zakłada powiązanie ścieżek rowerowych z przystaniami pasażerskimi na Odrze, dzięki czemu zai

Projekt zakłada powiązanie ścieżek rowerowych z przystaniami pasażerskimi na Odrze, dzięki czemu zaistnieje synergia transportu rowerowego i wodnego. Fot. Shutterstock

Z myślą o ludziach i naturze

Jak podkreślają przedstawiciele regionu, brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej na obszarach cennych przyrodniczo może prowadzić do niekontrolowanego ruchu turystycznego, a to wiąże się w konsekwencji z wysokim ryzykiem degradacji tych terenów. Z kolei odpowiedzialnie prowadzona polityka ochrony środowiska powinna odpowiednio organizować ruch turystyczny na atrakcyjnych terenach, tak by jednocześnie chronić je od zniszczenia.

– Dzięki temu projektowi gmina Chocianów będzie mogła wybudować ścieżkę włączającą nas w sieć dróg rowerowych w regionie. Dodatkowo, dzięki inwestycjom kolejowym samorządu województwa, będziemy mogli w pełni wykorzystać nasz potencjał turystyczny – wskazuje Tomasz Kulczyński, burmistrz Chocianowa.

Obszar objęty projektem realizowanym przez samorządy Ścinawy, Wołowa, Brzegu Dolnego, Prochowic i Chocianowa to tereny niezwykle atrakcyjne pod względem przyrodniczym. Są wśród nich obszar NATURA 2000 „Łęgi Odrzańskie", Obszary Chronionego Krajobrazu „Lasy Chocianowskie" czy „Dolina Odry" i użytek ekologiczny „Korytarz Mierzowice".

Również Odra na odcinku przecinającym tereny gmin uczestniczących w projekcie stanowi obszar bardzo atrakcyjny pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Koryto rzeki tworzy liczne malownicze meandry, a w jego przebiegu występują ponad 100-letnie starorzecza, z licznymi drzewami pomnikowymi. Są wśród nich m.in. platan klonolistny, dąb szypułkowy, park jaworowy w różnych fazach zarastania, które dodatkowo urozmaicają nizinny krajobraz rzeki.

Jak podkreślają także inicjatorzy projektu, w tej części Odry brakuje obecnie przystani pasażerskich, pozwalających na bezpieczne korzystanie z rzeki. Tereny, na który mają powstać przystanie, w większości porośnięte są trawą i krzakami.

Z unijnym wsparciem

Zagospodarowanie tych malowniczych terenów pozwoli na wygodne dotarcie do ciekawych miejsc za pomocą różnych środków transportu – dając gościom nowe możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, „powiązanie ścieżek rowerowych z przystaniami pasażerskimi na Odrze spowoduje wykorzystanie synergii transportu rowerowego i wodnego. Udostępnienie tej infrastruktury społecznościom lokalnym i turystom umożliwi z kolei większą kontrolę i zwiększy poziom ochrony cennych zasobów przyrodniczych na terenach cennych przyrodniczo objętych niniejszym projektem".

– Nasza inwestycja umożliwi udostępnienie perły architektury, jaką jest wspaniały klasztor cysterski w Lubiążu. Myślimy także o kolejnych inwestycjach rowerowych w kierunku Prusic i Stawów Milickich – zapowiada Dariusz Chmura, burmistrz Wołowa.

Całkowity koszt projektu przekracza 37 mln zł. W tym unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego sięgnie 32 mln zł. Wynoszący 15 proc. wkład własny do projektu zapewniają jego lider, Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, oraz partnerzy, czyli samorządy Ścinawy, Wołowa, Brzegu Dolnego, Prochowic i Chocianowa. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec września 2023 r.

– Dziękuję wszystkim partnerom za zaangażowanie. Mamy już większość pozwoleń na budowę, co pozwala nam przystąpić do rozmów o realizacji inwestycji, tak aby zakończyć je terminowo – mówi Krystian Kosztyła, burmistrz Ścinawy.

– Przystań w Brzegu Dolnym została zaprojektowana na odcinku rzeki przebiegającym przez miasto. Dzięki temu kolejny fragment nabrzeża Odry zostanie udostępniony mieszkańcom. Nowa przystań powstanie w sąsiedztwie zespołu pałacowo-parkowego, czyli okolicy niezwykle atrakcyjnej pod względem turystycznym – podkreśla z kolei Paweł Pirek, burmistrz Brzegu Dolnego.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Dolny Śląsk systematycznie od lat stawia na rozwój zielonego transportu. Odbywa się to na wielu płaszczyznach.

Pozostało 97% artykułu
Materiał partnera
Udana wycieczka rowerowa? – dobra trasa to dopiero połowa sukcesu
Materiał partnera
Dolny Śląsk wspiera turystykę społeczną
Jakość życia
Regiony biedniejsze rozwijają się, ale bogatych nie dogonią
Materiał partnera
Wrocław inwestuje w zieleń i odnawialne źródła energii
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Materiał partnera
Wielkie zmiany w marszałkowskich szpitalach Pomorza Zachodniego
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?