Nowe obwodnice na Podkarpaciu. Otwarcie ofert w pierwszej inwestycji za miesiąc

Osiem miast Podkarpacia zostało uwzględnionych w ramach rządowego programu obwodnicowego, zakładającego w całym kraju budowę setki tego rodzaju bezpiecznych tras.

Publikacja: 25.08.2023 16:23

Budowa 100 obwodnic ma być szansą dla miast położonych poza głównymi szlakami komunikacyjnymi

Budowa 100 obwodnic ma być szansą dla miast położonych poza głównymi szlakami komunikacyjnymi

Foto: adobestock

Zaczyna się realizacja pierwszej inwestycji w regionie – obwodnicy Sanoka, na którą ogłoszony został przetarg. 26 września zostaną otwarte oferty firm, które chciałyby zaprojektować, a następnie wybudować trasę. Inwestycję sfinansuje budżet państwa. 

Kontrakt zlecony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pozwoli połączyć odcinek drogi zrealizowany już wcześniej w ramach I etapu z droga krajową 28, biegnącą za rzeką San w miejscowości Bykowce. Prace obejmą budowę fragmentu drogi krajowej o długości ok. 3 km. Powstaną m.in. dwa ronda w miejscach krzyżowania się obwodnicy z istniejącymi drogami krajowymi (DK84 i DK28). Wykonane zostaną chodniki, ścieżki dla pieszych i rowerzystów, a także dodatkowe jezdnie do obsługi przylegających do drogi nieruchomości.

Zaplanowano cztery mosty i trzy przepusty pod jezdnią. Najtrudniejszym etapem przedsięwzięcia ma być budowa mostu nad linią kolejową i rzeką San o łącznej długości ponad 300 m i przęśle nad wodą długim na 150 m.

- Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu 39 miesięcy od daty podpisania umowy – zapowiada GDDKiA.

Czytaj więcej

Częstochowa boi się remontu autostradowej obwodnicy miasta

Budowa drugiego etapu omijającej Sanok trasy odciąży układ komunikacyjny wokół miasta, zwiększy także bezpieczeństwo oraz przepustowość dróg w samym Sanoku. Już pierwszy etap obwodnicy, zrealizowany do początku 2020 r. pozwolił na wyprowadzenie z niego ruchu tranzytowego.  Obecnie rozpoczynane przedsięwzięcie spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Nowa trasa ułatwi ponadto wyjazd w kierunku przejścia granicznego w Medyce i Korczowej łączących Unię Europejską z Ukrainą.

W regionie zaplanowano jeszcze siedem tras, które mają być realizowane w ramach Programu 100 obwodnic. To obwodnice: Kolbuszowej w ciągu DK9, Miejsca Piastowego w ciągu DK28, Przemyśla (DK28 i DK77), Nowej Dęby (DK9), Jasła (DK73), Brzostku i Kołaczyc (DK73), a także obwodnica Pilzna, również w ciągu DK73.

Wszystkie obwodnice, jakie powstają na Podkarpaciu w ramach programu obwodnicowego, będą drogami klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Inwestycje mają uwzględniać  m.in. budowę i przebudowę istniejących dróg kolidujących z  drogami obwodowymi, budowę i przebudowę systemu odwodnienia, budowę urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Czytaj więcej

Budowa tunelu za 900 mln zł na finiszu. Jest już gotowy w 90 proc.

Budowa 100 obwodnic ma być szansą dla miast położonych poza głównymi szlakami komunikacyjnymi. Tam, gdzie nie biegną drogi ekspresowe i autostrady, inwestycje w budowę obwodnic nie miały do tej pory priorytetu, choć mogłyby radykalnie odciążyć miejski ruch i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Teraz mają przyczynić się także do rozwoju sektora małych i średnich lokalnych przedsiębiorstw.

Mają to być trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Co prawda, większość z nich będzie miała przekrój jednojezdniowy, ale tam, gdzie będą przebiegać w terenie zurbanizowanym, a w ramach prac przygotowawczych prognozowane jest duże natężenie ruchu, powstaną jako dwujezdniowe.

Zaczyna się realizacja pierwszej inwestycji w regionie – obwodnicy Sanoka, na którą ogłoszony został przetarg. 26 września zostaną otwarte oferty firm, które chciałyby zaprojektować, a następnie wybudować trasę. Inwestycję sfinansuje budżet państwa. 

Kontrakt zlecony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pozwoli połączyć odcinek drogi zrealizowany już wcześniej w ramach I etapu z droga krajową 28, biegnącą za rzeką San w miejscowości Bykowce. Prace obejmą budowę fragmentu drogi krajowej o długości ok. 3 km. Powstaną m.in. dwa ronda w miejscach krzyżowania się obwodnicy z istniejącymi drogami krajowymi (DK84 i DK28). Wykonane zostaną chodniki, ścieżki dla pieszych i rowerzystów, a także dodatkowe jezdnie do obsługi przylegających do drogi nieruchomości.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Inwestycje
Tramwaj do Wilanowa przyhamował. Prace na ostatnim odcinku zatrzymane przez sąd
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Inwestycje
Rządowy program modernizacji oświetlenia. Trzy tygodnie na składanie wniosków
Inwestycje
TriQube z szeroką gamą usług
Inwestycje
Częstochowa boi się remontu autostradowej obwodnicy miasta
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Inwestycje
Pieniądze dla samorządów na ratowanie zabytków. Trzy tygodnie na wnioski
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej