Nowe obwodnice na Podkarpaciu. Otwarcie ofert w pierwszej inwestycji za miesiąc

Osiem miast Podkarpacia zostało uwzględnionych w ramach rządowego programu obwodnicowego, zakładającego w całym kraju budowę setki tego rodzaju bezpiecznych tras.

Publikacja: 25.08.2023 16:23

Budowa 100 obwodnic ma być szansą dla miast położonych poza głównymi szlakami komunikacyjnymi

Budowa 100 obwodnic ma być szansą dla miast położonych poza głównymi szlakami komunikacyjnymi

Foto: adobestock

Zaczyna się realizacja pierwszej inwestycji w regionie – obwodnicy Sanoka, na którą ogłoszony został przetarg. 26 września zostaną otwarte oferty firm, które chciałyby zaprojektować, a następnie wybudować trasę. Inwestycję sfinansuje budżet państwa. 

Kontrakt zlecony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pozwoli połączyć odcinek drogi zrealizowany już wcześniej w ramach I etapu z droga krajową 28, biegnącą za rzeką San w miejscowości Bykowce. Prace obejmą budowę fragmentu drogi krajowej o długości ok. 3 km. Powstaną m.in. dwa ronda w miejscach krzyżowania się obwodnicy z istniejącymi drogami krajowymi (DK84 i DK28). Wykonane zostaną chodniki, ścieżki dla pieszych i rowerzystów, a także dodatkowe jezdnie do obsługi przylegających do drogi nieruchomości.

Zaplanowano cztery mosty i trzy przepusty pod jezdnią. Najtrudniejszym etapem przedsięwzięcia ma być budowa mostu nad linią kolejową i rzeką San o łącznej długości ponad 300 m i przęśle nad wodą długim na 150 m.

- Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu 39 miesięcy od daty podpisania umowy – zapowiada GDDKiA.

Czytaj więcej

Częstochowa boi się remontu autostradowej obwodnicy miasta

Budowa drugiego etapu omijającej Sanok trasy odciąży układ komunikacyjny wokół miasta, zwiększy także bezpieczeństwo oraz przepustowość dróg w samym Sanoku. Już pierwszy etap obwodnicy, zrealizowany do początku 2020 r. pozwolił na wyprowadzenie z niego ruchu tranzytowego.  Obecnie rozpoczynane przedsięwzięcie spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Nowa trasa ułatwi ponadto wyjazd w kierunku przejścia granicznego w Medyce i Korczowej łączących Unię Europejską z Ukrainą.

W regionie zaplanowano jeszcze siedem tras, które mają być realizowane w ramach Programu 100 obwodnic. To obwodnice: Kolbuszowej w ciągu DK9, Miejsca Piastowego w ciągu DK28, Przemyśla (DK28 i DK77), Nowej Dęby (DK9), Jasła (DK73), Brzostku i Kołaczyc (DK73), a także obwodnica Pilzna, również w ciągu DK73.

Wszystkie obwodnice, jakie powstają na Podkarpaciu w ramach programu obwodnicowego, będą drogami klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Inwestycje mają uwzględniać  m.in. budowę i przebudowę istniejących dróg kolidujących z  drogami obwodowymi, budowę i przebudowę systemu odwodnienia, budowę urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Czytaj więcej

Budowa tunelu za 900 mln zł na finiszu. Jest już gotowy w 90 proc.

Budowa 100 obwodnic ma być szansą dla miast położonych poza głównymi szlakami komunikacyjnymi. Tam, gdzie nie biegną drogi ekspresowe i autostrady, inwestycje w budowę obwodnic nie miały do tej pory priorytetu, choć mogłyby radykalnie odciążyć miejski ruch i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Teraz mają przyczynić się także do rozwoju sektora małych i średnich lokalnych przedsiębiorstw.

Mają to być trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Co prawda, większość z nich będzie miała przekrój jednojezdniowy, ale tam, gdzie będą przebiegać w terenie zurbanizowanym, a w ramach prac przygotowawczych prognozowane jest duże natężenie ruchu, powstaną jako dwujezdniowe.

Zaczyna się realizacja pierwszej inwestycji w regionie – obwodnicy Sanoka, na którą ogłoszony został przetarg. 26 września zostaną otwarte oferty firm, które chciałyby zaprojektować, a następnie wybudować trasę. Inwestycję sfinansuje budżet państwa. 

Kontrakt zlecony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pozwoli połączyć odcinek drogi zrealizowany już wcześniej w ramach I etapu z droga krajową 28, biegnącą za rzeką San w miejscowości Bykowce. Prace obejmą budowę fragmentu drogi krajowej o długości ok. 3 km. Powstaną m.in. dwa ronda w miejscach krzyżowania się obwodnicy z istniejącymi drogami krajowymi (DK84 i DK28). Wykonane zostaną chodniki, ścieżki dla pieszych i rowerzystów, a także dodatkowe jezdnie do obsługi przylegających do drogi nieruchomości.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Inwestycje
Drogami wzdłuż Bałtyku pojedziemy szybciej. Ale część inwestycji ma opóźnienia
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Inwestycje
Samorządowe wydatki przed inwestycjami w wiatr. Dołożą się do nich firmy?
Inwestycje
Na majówkę nad morzem dojedziemy w korkach
Inwestycje
Najlepsze samorządowe inwestycje dwóch dekad Polski w Unii Europejskiej
Inwestycje
Lokalne inwestycje finansowane z funduszy UE. "Nie mamy powodów do kompleksów"