Regiony potrzebują pieniędzy unijnych. Apel samorządów

Samorządowcy apelują o rozsądek i odpowiedzialność. Ich zdaniem rząd musi porozumieć się z Komisją Europejską by odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Publikacja: 23.02.2022 12:27

Regiony potrzebują pieniędzy unijnych. Apel samorządów

Foto: Adobestock

Środki z Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Unii Europejskiej są niezbędne polskim miastom i gminom do dalszego wyrównywania poziomu życia mieszkańców do poziomu istniejącego w krajach Europy Zachodniej. Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związek Miast Polskich i Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski apelują do Premiera Mateusza Morawieckiego - w związku z wyrokiem TSUE z dnia 16 lutego 2022 r. - o bezzwłoczne usunięcie wszelkich przeszkód prawnych, które uniemożliwiają Komisji Europejskiej akceptację polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Czytaj więcej

Polki Ład: Mniejsze dotacje dla organizacji społecznych

Przedłużające się negocjacje Krajowego Planu Odbudowy powodują, że szanse na pełne wykorzystanie przyznanych Polsce przez Unię Europejską środków maleją z każdym dniem. Przypomnijmy, że z końcem 2021 r. przedłużające się negocjacje dotyczące KPO doprowadziły do tego, że Polska straciła prawo ubiegania się o zaliczkę z Europejskiego Funduszu Odbudowy i Odporności w wysokości prawie 5 mld euro. Obecnie zaś – wobec tego, że polski rząd nie realizuje postawionych przez KE warunków akceptacji Krajowego Planu Odbudowy – z każdym dniem Polska ma coraz mniej czasu na przygotowanie wniosków i realizację inwestycji finansowanych z tych środków europejskich. Wynika to z przyjętych przez UE zasad realizacji Funduszu Odbudowy i Odporności: po pierwsze - środki należy wykorzystać do końca 2026 r., ponieważ zasada n+3 nie obowiązuje. Po drugie, wszystkie zobowiązania muszą być zamknięte do końca roku 2023 (np. podpisanie umowy na realizację projektu). Po trzecie, o pozostałą kwotę z części pożyczkowej państwo członkowskie EU może poprosić KE do połowy 2023 r. - po tym terminie zwiększenie części pożyczkowej nie będzie już możliwe. Polska wystąpiła jak na razie o 12 mld euro pożyczek z dostępnej dla niej puli 32 mld.

Dlatego Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich oraz Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski wystosowały do premiera Mateusza Morawieckiego apel o jak najszybsze usunięcie politycznych i prawnych barier, które uniemożliwiają zakończenie negocjacji KPO z Komisją Europejską.

Komisja Europejska uzależniła akceptację polskiego Krajowego Planu Odbudowy od spełnienia kilku warunków. Najważniejszy z nich dotyczy poprawy klimatu inwestycyjnego, a w szczególności niezależności sądów. Warunkiem podstawowym jest usunięcie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i przywrócenie sędziów do orzekania. Tak długo, jak rząd nie wykona w tym zakresie działań, tak długo Krajowy Plan Odbudowy nie będzie zatwierdzony.

- Chciałbym wierzyć, że polskiemu rządowi zależy na dobru mieszkańców polskich miast i wsi nie mniej niż władzom lokalnym. Sprawdzianem tych intencji będzie jego reakcja po wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku, z dnia 16 lutego 2022 r. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego powinien bezzwłocznie usunąć wszelkie przeszkody prawne i polityczne, które uniemożliwiają lub utrudniają akceptację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności przez Komisję Europejską - mówi Tadeusz Truskolaski, prezes Zarządu UMP, prezydent Miasta Białegostoku.

Orzeczeniem z 16 lutego 2022 r. TSUE (w pełnym składzie), oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi podważające mechanizm warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego (nr sprawy C-157/21). Środki z Funduszy Europejskich od lat wspierają rozwój naszego kraju. Jakość życia mieszkańców naszych miast i całej Polski znacznie się poprawia. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski otrzymaliśmy średnio 13 869 zł w perspektywie finansowej 2014-2020 (dane GUS). Środki z funduszu odbudowy są niezbędne do dotrzymania deklaracji związanych z osiąganiem celów klimatycznych. Potrzebne są też polskim miastom i gminom do dalszego wyrównywania poziomu życia mieszkańców z poziomem mieszkańców Unii Europejskiej.

- Apelujemy do rządu Mateusza Morawieckiego o rewizję podejścia do uwag Komisji Europejskiej, które zostały zignorowane przez stronę polską w procesie roboczych ustaleń treści dokumentu, co z pewnością przysłuży się szybkiej akceptacji Umowy Partnerstwa przez Komisję Europejską – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich

- Apelujemy także o jak najszybsze skierowanie do Sejmu RP projektu tzw. ustawy wdrożeniowej, bez której skorzystanie ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2021–2027 nie będzie możliwe, nawet gdy negocjacje w sprawie KPO i Umowy Partnerstwa zakończą się pomyślnie - dodaje.

Samorządowcy uważają, że rząd prowadzi Polaków i Polki w ślepą uliczkę. Apelują o przemyślenie podejścia do uwag Komisji Europejskiej.

- Jako samorządowcy z ruchu TAK! dla Polski od początku mówiliśmy, że nie ma dla nas wyboru: środki UE czy sprawiedliwe prawo. Przez kolejne cegiełki dokładane do budowy państwa autorytarnego, przez Ziobro i Kaczyńskiego znaleźliśmy się w ślepej uliczce. Apelujemy do pana Premiera do rewizję podejścia do uwag Komisji Europejskiej. Jesteśmy w krytycznej sytuacji. Polacy mogą być pozbawieni pieniędzy na rozwój swoich firm, na rozwój wsi i miast.– mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu Prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

W skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego i polskiego Rządu wystąpieniu Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związek Miast Polskich oraz Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski apelują również o pilne zakończenie negocjacji Umowy Partnerstwa oraz prac legislacyjnych nad tzw. ustawą wdrożeniową.

Środki z Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Unii Europejskiej są niezbędne polskim miastom i gminom do dalszego wyrównywania poziomu życia mieszkańców do poziomu istniejącego w krajach Europy Zachodniej. Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związek Miast Polskich i Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski apelują do Premiera Mateusza Morawieckiego - w związku z wyrokiem TSUE z dnia 16 lutego 2022 r. - o bezzwłoczne usunięcie wszelkich przeszkód prawnych, które uniemożliwiają Komisji Europejskiej akceptację polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Fundusze Unijne
Program URBACT IV – ostatni dzwonek na wnioski polskich miast w pierwszym naborze
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Fundusze Unijne
Europejska Inicjatywa Miejska to szansa na innowacyjne projekty polskich miast
Fundusze Unijne
Trzecia edycja programu makroregionalnego dla Polski wschodniej jest potrzebna
Fundusze Unijne
Startują programy regionalne. Pierwsze konkursy już za kilka tygodni
Fundusze Unijne
NIK: kolejowa kompromitacja zamiast komunikacyjnej rewolucji
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej