Regiony potrzebują pieniędzy unijnych. Apel samorządów

Samorządowcy apelują o rozsądek i odpowiedzialność. Ich zdaniem rząd musi porozumieć się z Komisją Europejską by odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Publikacja: 23.02.2022 12:27

Regiony potrzebują pieniędzy unijnych. Apel samorządów

Foto: Adobestock

Środki z Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Unii Europejskiej są niezbędne polskim miastom i gminom do dalszego wyrównywania poziomu życia mieszkańców do poziomu istniejącego w krajach Europy Zachodniej. Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związek Miast Polskich i Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski apelują do Premiera Mateusza Morawieckiego - w związku z wyrokiem TSUE z dnia 16 lutego 2022 r. - o bezzwłoczne usunięcie wszelkich przeszkód prawnych, które uniemożliwiają Komisji Europejskiej akceptację polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Czytaj więcej

Polki Ład: Mniejsze dotacje dla organizacji społecznych

Przedłużające się negocjacje Krajowego Planu Odbudowy powodują, że szanse na pełne wykorzystanie przyznanych Polsce przez Unię Europejską środków maleją z każdym dniem. Przypomnijmy, że z końcem 2021 r. przedłużające się negocjacje dotyczące KPO doprowadziły do tego, że Polska straciła prawo ubiegania się o zaliczkę z Europejskiego Funduszu Odbudowy i Odporności w wysokości prawie 5 mld euro. Obecnie zaś – wobec tego, że polski rząd nie realizuje postawionych przez KE warunków akceptacji Krajowego Planu Odbudowy – z każdym dniem Polska ma coraz mniej czasu na przygotowanie wniosków i realizację inwestycji finansowanych z tych środków europejskich. Wynika to z przyjętych przez UE zasad realizacji Funduszu Odbudowy i Odporności: po pierwsze - środki należy wykorzystać do końca 2026 r., ponieważ zasada n+3 nie obowiązuje. Po drugie, wszystkie zobowiązania muszą być zamknięte do końca roku 2023 (np. podpisanie umowy na realizację projektu). Po trzecie, o pozostałą kwotę z części pożyczkowej państwo członkowskie EU może poprosić KE do połowy 2023 r. - po tym terminie zwiększenie części pożyczkowej nie będzie już możliwe. Polska wystąpiła jak na razie o 12 mld euro pożyczek z dostępnej dla niej puli 32 mld.

Dlatego Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich oraz Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski wystosowały do premiera Mateusza Morawieckiego apel o jak najszybsze usunięcie politycznych i prawnych barier, które uniemożliwiają zakończenie negocjacji KPO z Komisją Europejską.

Komisja Europejska uzależniła akceptację polskiego Krajowego Planu Odbudowy od spełnienia kilku warunków. Najważniejszy z nich dotyczy poprawy klimatu inwestycyjnego, a w szczególności niezależności sądów. Warunkiem podstawowym jest usunięcie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i przywrócenie sędziów do orzekania. Tak długo, jak rząd nie wykona w tym zakresie działań, tak długo Krajowy Plan Odbudowy nie będzie zatwierdzony.

- Chciałbym wierzyć, że polskiemu rządowi zależy na dobru mieszkańców polskich miast i wsi nie mniej niż władzom lokalnym. Sprawdzianem tych intencji będzie jego reakcja po wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku, z dnia 16 lutego 2022 r. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego powinien bezzwłocznie usunąć wszelkie przeszkody prawne i polityczne, które uniemożliwiają lub utrudniają akceptację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności przez Komisję Europejską - mówi Tadeusz Truskolaski, prezes Zarządu UMP, prezydent Miasta Białegostoku.

Orzeczeniem z 16 lutego 2022 r. TSUE (w pełnym składzie), oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi podważające mechanizm warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego (nr sprawy C-157/21). Środki z Funduszy Europejskich od lat wspierają rozwój naszego kraju. Jakość życia mieszkańców naszych miast i całej Polski znacznie się poprawia. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski otrzymaliśmy średnio 13 869 zł w perspektywie finansowej 2014-2020 (dane GUS). Środki z funduszu odbudowy są niezbędne do dotrzymania deklaracji związanych z osiąganiem celów klimatycznych. Potrzebne są też polskim miastom i gminom do dalszego wyrównywania poziomu życia mieszkańców z poziomem mieszkańców Unii Europejskiej.

- Apelujemy do rządu Mateusza Morawieckiego o rewizję podejścia do uwag Komisji Europejskiej, które zostały zignorowane przez stronę polską w procesie roboczych ustaleń treści dokumentu, co z pewnością przysłuży się szybkiej akceptacji Umowy Partnerstwa przez Komisję Europejską – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich

- Apelujemy także o jak najszybsze skierowanie do Sejmu RP projektu tzw. ustawy wdrożeniowej, bez której skorzystanie ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2021–2027 nie będzie możliwe, nawet gdy negocjacje w sprawie KPO i Umowy Partnerstwa zakończą się pomyślnie - dodaje.

Samorządowcy uważają, że rząd prowadzi Polaków i Polki w ślepą uliczkę. Apelują o przemyślenie podejścia do uwag Komisji Europejskiej.

- Jako samorządowcy z ruchu TAK! dla Polski od początku mówiliśmy, że nie ma dla nas wyboru: środki UE czy sprawiedliwe prawo. Przez kolejne cegiełki dokładane do budowy państwa autorytarnego, przez Ziobro i Kaczyńskiego znaleźliśmy się w ślepej uliczce. Apelujemy do pana Premiera do rewizję podejścia do uwag Komisji Europejskiej. Jesteśmy w krytycznej sytuacji. Polacy mogą być pozbawieni pieniędzy na rozwój swoich firm, na rozwój wsi i miast.– mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu Prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

W skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego i polskiego Rządu wystąpieniu Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związek Miast Polskich oraz Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski apelują również o pilne zakończenie negocjacji Umowy Partnerstwa oraz prac legislacyjnych nad tzw. ustawą wdrożeniową.

Środki z Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Unii Europejskiej są niezbędne polskim miastom i gminom do dalszego wyrównywania poziomu życia mieszkańców do poziomu istniejącego w krajach Europy Zachodniej. Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związek Miast Polskich i Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski apelują do Premiera Mateusza Morawieckiego - w związku z wyrokiem TSUE z dnia 16 lutego 2022 r. - o bezzwłoczne usunięcie wszelkich przeszkód prawnych, które uniemożliwiają Komisji Europejskiej akceptację polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Niemal 20 mld zł na rozwój. 20 lat Mazowsza w Unii Europejskiej
Materiał partnera
Pomorze Zachodnie mierzy wysoko
Materiał partnera
Miasto z morza i Europy. Jak unijne fundusze zmieniły Gdynię
Fundusze Unijne
Za mało dotacji z KPO? "Rząd może zamienić instrument pożyczkowy na dotacyjny"
Fundusze Unijne
Polska może w kwietniu dostać pierwsze pieniądze z KPO
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy