Warszawa zlikwiduje niebezpieczne odpady na Targówku

Warszawa uruchomi środki na unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów na Targówku. Pieniądze będą pochodzić z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Dzielnica otrzyma je wraz z poleceniem niezwłocznego podjęcia działań.

Publikacja: 27.07.2023 11:01

Warszawa zlikwiduje niebezpieczne odpady na Targówku

Foto: fot. Dziurek / shutterstock

Na usunięcie i utylizację odpadów znajdujących się na działce przy ul. Odrowąża na Targówku potrzeba co najmniej 7 mln zł. Decyzją prezydenta m.st. Warszawy środki te zostaną uruchomione z rezerwy celowej na zarzadzanie kryzysowe, a dzielnica ma podjąć natychmiastowe działania. Z uwagi na dużą ilość odpadów, zadanie będzie kontynuowane również w przyszłym roku.

Pojemniki z niebezpiecznymi odpadami znajdują się na obszarze do tego nieprzeznaczonym. Na działce, która jest obecnie w użytkowaniu wieczystym prywatnego podmiotu. Dzielnica wezwała firmę do usunięcia odpadów już w 2019 r., jednak działania te nie przyniosły rezultatu. Jakiekolwiek próby kontaktu z firmą nie powiodły się. Również prokurator rejonowy Warszawa Praga-Północ w 2019 r. umorzył dochodzenie wobec niewykrycia sprawcy.

O usunięcie odpadów z działki na Targówku wnosił także Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a dzielnica pozyskała opinie od kompetentnych podmiotów w tym zakresie.

Organy ścigania dotąd nie ustaliły osób odpowiedzialnych za sprowadzenie realnego zagrożenia dla mieszkańców i środowiska. Obecnie nieruchomość przy ul. Odrowąża jest pod stałym nadzorem dzielnicy. Zabezpieczono ogrodzenie, a teren dodatkowo oznaczono. Tymczasem przez lata składowania pojemniki ulegają degradacji, co może doprowadzić do skażenia terenu i wód gruntowych, dlatego odpady muszą zostać ostatecznie usunięte i zutylizowane przez profesjonalną firmę.

Poza tym miejscem, na terenie miasta znajduje się jeszcze kilkanaście dzikich wysypisk. Na żadnym z nich nie są jednak składowane odpady niebezpieczne. Wysypiska te będą sukcesywnie likwidowane przez właściwe dzielnice.

Miasto będzie dążyć do odzyskania poniesionych kosztów – policja i prokuratura powinny działać w kierunku ustalenia osób odpowiedzialnych za proceder nielegalnego sprowadzania i magazynowania niebezpiecznych odpadów. Ponadto wraz z innymi samorządami m.st. Warszawa będzie domagać się utworzenia systemowego rozwiązania na poziomie budżetu państwa, które umożliwi finansowanie likwidacji składowisk z niebezpiecznymi odpadami.

Ekologia
Władze Śląska nagradzają gminy za walkę o czyste powietrze
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Ekologia
Spalarnie chcą uznać spalanie śmieci za recykling
Ekologia
Miasta przyspieszyły zakupy „zielonych” autobusów
Ekologia
Samorządowe wsparcie na zieloną energię. Ostatnia chwila na złożenie wniosku
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Ekologia
Ustawa wiatrakowa: Samorządowcy chcą powrotu do projektu z 2023 r.