Duże inwestycje w gospodarkę odpadami. Katowice bliżej „europejskiego standardu”

Na przełom sierpnia i września planowane jest ogłoszenie przetargu na modernizację linii sortowniczej w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK w Katowicach. Dzięki inwestycji jej przepustowość zwiększy się prawie dwukrotnie.

Publikacja: 26.07.2023 14:01

Inwestycje pozwolą zwiększyć udział odpadów poddawanych recyklingowi

Inwestycje pozwolą zwiększyć udział odpadów poddawanych recyklingowi

Foto: adobestock

Szacowany koszt inwestycji to prawie 39 mln zł. Ponad jedną czwartą tej kwoty (11 mln zł) pokryje bezzwrotna dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Reszta środków pochodzić ma z preferencyjnej pożyczki wysokości do 27 mln zł. Pozostałą kwotę Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK) pokryje z własnych funduszy.

– Musimy dostosowywać się do europejskiego standardu segregacji, starać się jak najbardziej zwiększać ilości odpadów, które udaje nam się zrecyklingować, abyśmy mogli wszyscy żyć w środowisku czystym i przyjaznym dla nas. Ta inwestycja to duży krok naprzód – informuje Andrzej Malara, prezes MPGK w Katowicach.

Czytaj więcej

Rząd chce zatwierdzać samorządowe taryfy opłat za śmieci? Sprzeciw ZMP

- Miasto Katowice wspiera wszelkie rodzaje działalności poprawiającej jakość życia mieszkańców. Inwestycje w unowocześnianie maszyn służących zwiększeniu odzysku surowców nadających się do recyklingu to jeden z tych elementów, w które warto inwestować, i który ma ogromne znaczenie dla mieszkańców Katowic – zarówno dziś, jak i w kolejnych latach, a nawet pokoleniach. Czystsze, zdrowsze środowisko wpływa na nas wszystkich – mówi pierwszy wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula.

- Cieszy, że nasze programy spotykają się z zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Dzisiaj mówimy o instalacji, która pomoże temu regionowi osiągać właściwe poziomy recyklingu, a to jest na pierwszym miejscu w hierarchii sposobów postępowania z odpadami – podkreśla Dominik Bąk, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Dzięki dofinansowaniu zmodernizowana zostanie działająca od 15 lat sortownia odpadów selektywnych znajdująca się przy ul. Milowickiej 7A w Katowicach. Część wyeksploatowanych urządzeń zostanie zastąpiona nowymi. Pojawią się również maszyny nowej generacji o znacznie lepszych parametrach, co pozwoli na szybsze i bardziej efektywne działanie instalacji. Planowana roczna przepustowość sortowni ma wzrosnąć z obecnych 20 tys. ton do ok. 39 tys. ton.

Czytaj więcej

Więcej nielegalnych wysypisk. Gmin nie stać na usuwanie niebezpiecznych odpadów

Po modernizacji sortownia będzie wyposażona m.in. w separatory balistyczne oraz opto-pneumatyczne (jedno i dwukomorowe), które służą do rozdzielania odpadów w zależności od ich kształtu i składu materiałowego. Dodatkowo w skład linii wejdą separatory elektromagnetyczne metali żelaznych i wiroprądowe metali nieżelaznych, rozrywarka worków, system przenośników, sito bębnowe i kabiny sortownicze. Modernizacja powinna potrwać ok. 12 miesięcy od podpisania umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą. 

Unowocześnienie sortowni odpadów selektywnych to nie jedyna inwestycja realizowana w ostatnim czasie przez katowickie MPGK. W ubiegłym roku oddana została do użytku hala hermetyzacyjna, która doszczelnia końcowy etap przetwarzania odpadów zmieszanych. Jej koszt wyniósł 17 mln zł. Dobiega także końca budowa farmy fotowoltaicznej za 5,7 mln zł, która znalazła się w miejscu zamkniętej i zrekultywowanej części składowiska odpadów. Natomiast jesienią br. powinny zostać otwarte dwa wyremontowane Gminne Punkty Zbiórek Odpadów.

Szacowany koszt inwestycji to prawie 39 mln zł. Ponad jedną czwartą tej kwoty (11 mln zł) pokryje bezzwrotna dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Reszta środków pochodzić ma z preferencyjnej pożyczki wysokości do 27 mln zł. Pozostałą kwotę Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK) pokryje z własnych funduszy.

– Musimy dostosowywać się do europejskiego standardu segregacji, starać się jak najbardziej zwiększać ilości odpadów, które udaje nam się zrecyklingować, abyśmy mogli wszyscy żyć w środowisku czystym i przyjaznym dla nas. Ta inwestycja to duży krok naprzód – informuje Andrzej Malara, prezes MPGK w Katowicach.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ekologia
Co zrobić, gdy spotkamy barszcz Sosnowskiego? Ta roślina jest naprawdę groźna
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Materiał partnera
Wrocław. Miasto, które gra w zielone
Ekologia
Miejskie pieniądze na fotowoltaikę. Jakie dotacje oferują samorządy?
Ekologia
Gdzie w polskich miastach można znaleźć ule? W parkach, biurowcach i... pralkach
Ekologia
Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Za duże koszty?
Ekologia
Władze Śląska nagradzają gminy za walkę o czyste powietrze