Wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju jest jednym z głównych celów Programu Inwestycji Strategicznych. Specjalna edycja dla samorządów popegeerowskich pomoże w wyrównywaniu ich szans rozwojowych i poprawi spójność społeczną i terytorialną kraju.

Najwięcej środków rząd przeznaczy na kolejno: infrastrukturę drogową (ponad 2 mld zł), inwestycje wodno-kanalizacyjne (prawie 600 mln zł), infrastrukturę społeczną (ponad 350 mln zł) i sportową (ponad 300 mln zł).

Gminy, powiaty, związki międzygminne i powiatowo-gminne mogły w tym naborze składać wnioski o dofinansowanie inwestycji z 36 obszarów gospodarki. Każda taka JST mogła złożyć dwa wnioski. Przyznane dofinansowanie może pokryć maksymalnie 98 proc. kosztów inwestycji, oznacza to, że samorządy będą musiały wnieść minimum 2 proc. udziału własnego.

Lista samorządów, którym przyznano wsparcie jest dostępna na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM)

Zgodnie z regulaminem programu, o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy KPRM. Na tej podstawie Bank Gospodarstwa Krajowego wystawi wstępne promesy inwestycyjne dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie dziewięciu miesięcy od ich otrzymania.