Gmina nie zapłaci VAT od dofinansowania UE na instalacje OZE u mieszkańców

Tak zdecydował Naczelny Sąd Administracyjny.Gmina nie musi odprowadzać VAT-u od unijnego dofinansowania pozyskanego na montaż kolektorów słonecznych na posesjach mieszkańców.

Publikacja: 07.06.2023 14:28

Gmina nie zapłaci VAT od dofinansowania UE na instalacje OZE u mieszkańców

Foto: Adobe Stock

W dniu 5 czerwca 2023 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 1454/18) w składzie siedmiu sędziów rozstrzygający sprawę opodatkowania VAT gminnych projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii współfinansowanych ze środków unijnych.

To analogiczna sprawa do tej, którą w marcu tego roku rozstrzygnął Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

NSA uchylił wyrok WSA w Lublinie z dnia 14 marca 2018 r., sygn. akt I SA/Lu 118/18 oraz interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 grudnia 2017 r. stwierdzając, że gmina, która realizując projekt z zakresu odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych), współfinansowany w znacznej części ze środków europejskich, w ramach którego montuje i podpina instalacje fotowoltaiczne na budynkach oraz na gruntach mieszkańców, którzy przejmą po upływie 5 lat własność zamontowanych instalacji, nie wykonuje z tego tytułu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

"W konsekwencji otrzymane na ten cel dofinansowanie ze środków europejskich (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) nie może być rozważane jako podstawa opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT" - stwierdził NSA.

Również w wyroku z 30 marca TSUE wskazał, że dostarczenie i zainstalowanie przez gminę, za pośrednictwem przedsiębiorstwa, systemów odnawialnych źródeł energii na rzecz jej mieszkańców, jeżeli taka działalność nie ma na celu osiągania stałego dochodu i skutkuje jedynie zapłatą przez tych mieszkańców kwot pokrywających najwyżej jedną czwartą poniesionych kosztów, a pozostała część jest finansowana ze środków publicznych nie stanowi dostawy towarów i świadczenia usług.

W ocenie TSUE, w tym przypadku gmina nie jest podatnikiem VAT, nie musi płacić podatku VAT od tych usług i tym samym obciążać nim mieszkańców. Wkład własny mieszkańców ani dofinansowanie nie stanowi zapłaty za usługi opodatkowane podatkiem VAT.

Budżet
Jak miasta zachęcają, by płacić w nich podatki? Można wygrać nawet samochód
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Budżet
Samorządy przeznaczają coraz więcej na budżety obywatelskie. Chodzi o miliardy
Budżet
Samorządowe budżety na 2024 r. Miejskie finanse odbijają od dna
Budżet
Rząd ruszy z finansowaniem in vitro, ale samorządy z tego nie zrezygnują
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Budżet
Trudne budżety wielkich miast: Warszawie zabraknie miliardów