Samorządy zostały z górą węgla

Gminny węgiel, który ratował przed drożyzną teraz przegrywa z promocjami PGG. Samorządy chcą interwencji.

Publikacja: 07.06.2023 14:24

Samorządy zostały z górą węgla

Foto: AdobeStock

Przypomnijmy: sprzedaż węgla przez samorządy odbywa się na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego. Zakłada ona, że gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1500 zł za tonę. Gmina może sprzedawać węgiel mieszkańcom za nie więcej niż 2000 zł za tonę.

Teraz samorządy wskazują, że potrzebne jest narzędzie, które pomoże „wyzerować" samorządom stany magazynowe węgla. Tak apeluje Śląski Związek Gmin i Powiatów, wskazując m.in. na falę rezygnacji mieszkańców z zakupu węgla od gmin w związku z niższymi cenami surowca oferowanymi w sklepie PGG.

Zdaniem samorządów obecne przepisy są niewystarczające do skutecznego zrealizowania przez samorządy sprzedaży końcowej węgla — nawet w terminie do końca lipca 2023 r. Ich zdaniem ma to związek z uruchomieniem już w połowie kwietnia br. sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej S.A., w którym oferowane ceny są niższe od cen sprzedaży a nawet od ceny zakupu węgla przez samorządy (czyli poniżej 1500 zł).

Dodatkowo, jak zauważa ŚZGiP z początkiem maja br. w sklepie PGG wprowadzono promocję na „podwojony zakup", tj. udzielanie rabatu w wysokości 400 zł na każdą podwojoną tonę zakupionego węgla.

„W takich okolicznościach oferta samorządów nie ma najmniejszych szans, aby być konkurencyjną dla odbiorcy indywidualnego. Tym samym samorządy pozostały z „węglowym problemem", zamrożonymi środkami finansowymi oraz koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów za magazynowanie niesprzedanego do końca sezonu grzewczego węgla, zasadniczo bez perspektyw na zamknięcie sprzedaży” – czytamy w stanowisku ŚZGiP.

Zdaniem samorządów na podstawie ogłoszonej początkiem maja 2023 r. sprzedaży końcowej obserwuje się nikłe, wręcz okazjonalne zainteresowanie mieszkańców, by zakupić zalegający węgiel.

Dlatego ŚZGiP zaapelował o stworzenie narzędzia, które pomoże „wyzerować" samorządom stany magazynowe.

Jednym z kluczowych rozwiązań byłoby udzielenie gminom stosownych rekompensat umożliwiających zastosowanie równie konkurencyjnych cen, jakie oferuje PGG w okresie realizowania przez gminy sprzedaży końcowej.

Związek chce też narzędzia umożliwiającego odkupienie od samorządów obsługiwanych przez PGG S.A. pozostałego wolumenu paliwa węglowego przez Kwalifikowanych Dostawców Węgla oraz umożliwienie odkupienia od gmin przez przedsiębiorców pozostałego wolumenu paliwa węglowego w celu wprowadzenia go do komercyjnego obrotu.

Zdaniem ŚZGiP samorządy powinny mieć też możliwość przekazania pozostałego wolumenu paliwa węglowego na potrzeby realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe lub do dyspozycji gminnych ośrodków pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla osób spełniających kryteria pomocy społecznej.

Przypomnijmy: sprzedaż węgla przez samorządy odbywa się na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego. Zakłada ona, że gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1500 zł za tonę. Gmina może sprzedawać węgiel mieszkańcom za nie więcej niż 2000 zł za tonę.

Teraz samorządy wskazują, że potrzebne jest narzędzie, które pomoże „wyzerować" samorządom stany magazynowe węgla. Tak apeluje Śląski Związek Gmin i Powiatów, wskazując m.in. na falę rezygnacji mieszkańców z zakupu węgla od gmin w związku z niższymi cenami surowca oferowanymi w sklepie PGG.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Budżet
Niższe długi, ale też mniejsze inwestycje lokalnych władz
Budżet
Samorządy chcą wiedzieć, kiedy wyrównane będą straty dochodów
Budżet
Jak miasta zachęcają, by płacić w nich podatki? Można wygrać nawet samochód
Budżet
Samorządy przeznaczają coraz więcej na budżety obywatelskie. Chodzi o miliardy
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Budżet
Samorządowe budżety na 2024 r. Miejskie finanse odbijają od dna
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży