Wirtualny kontakt ma być łatwy dla wszystkich

Shutterstock

Część stron internetowych m.in. gmin, musi już teraz spełniać kryteria dostępności co oznacza, że korzystanie z nich nie może sprawiać kłopotów osobom starszym i tym z  niepełnosprawnością.

Od 23 września strony WWW m.in. jednostek samorządu terytorialnego, nieopublikowane przed 23 września 2018 r., czyli działające stosunkowo od niedawana, muszą spełniać wymogi określone w ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (DzU z 8 maja 2019 r., poz. 848).

Dostępność stron WWW i aplikacji zdefiniowana została jako zasady i techniki, które powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron oraz aplikacji mobilnych, tak, by były one bardziej przystępne dla użytkowników. Pierwszym krokiem dla urzędu w realizacji obowiązku zapewnienia dostępności jest utworzenie deklaracji dostępności – strony internetowej, która stanowi przewodnik dla osoby niepełnosprawnej, ułatwiający poruszanie się po witrynie urzędu.

Jak wynika z przepisów ustawy, podmioty publiczne powinny zapewnić dostępność cyfrową przez spełnienie przez ich stronę internetową wymagań określonych w załączniku do ustawy. Dostępność cyfrowa strony internetowej (w późniejszym czasie również aplikacji mobilnych) polega na zapewnieniu ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wymagania określone w załączniku do ustawy uznaje się za spełnione, gdy podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową m.in. z uwzględnieniem normy EN 301 549 V2.1.2. W przypadku gdy np. gmina nie jest w stanie zapewnić dostępności jakiegoś elementu strony internetowej musi zapewnić dostęp alternatywny poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podmioty publiczne mają dokonywać przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową.

Jak wynika z danych rządowych, dziś połowa witryn internetowych administracji publicznej jest niedostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. Właśnie to ma zmienić ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wymagania określone w ustawie w pierwszej kolejności mają spełniać stosunkowo nowo strony WWW. Z kolei strony opublikowane przed 23 września 2018 r. muszą spełnić standardy określone w nowej ustawie do 23 września 2020 r. Najwięcej czasu na dopracowanie działania będzie w przypadku aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – do 23 czerwca 2021 r.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Uśpione PKS z szansą na powrót do życia

Od początku sierpnia samorządy mogą składać do wojewodów wnioski do nowo powołanego funduszu autobusowego, ...

Unijne dotacje dla branży stoczniowej

Po raz pierwszy w historii udało się zdobyć wsparcie w ramach regionalnego programu operacyjnego ...

Zrównoważony rozwój za mniejsze pieniądze

Wyłonione w wyborach lokalne władze, chcąc rozwijać konkurencyjność gminy czy miasta, będą miały ciężki ...

Bieszczadzka Kolejka Leśna

Wąski tor, szeroki pejzaż

W Polsce działają 23 publiczne kolejki wąskotorowe. Chętnie korzystają z nich turyści, o tabor ...

Prognoza będzie krótsza

Dokument, który pomaga w wieloletnim planowaniu gospodarki finansowej samorządów terytorialnych, ma mieć o 20 ...

Strategię wizerunkową trzeba planować z głową

Promocja gmin odbywa się bez jasnych strategii i planów działań, głównie na podstawie doraźnych ...