Wirtualny kontakt ma być łatwy dla wszystkich

Shutterstock

Część stron internetowych m.in. gmin, musi już teraz spełniać kryteria dostępności co oznacza, że korzystanie z nich nie może sprawiać kłopotów osobom starszym i tym z  niepełnosprawnością.

Od 23 września strony WWW m.in. jednostek samorządu terytorialnego, nieopublikowane przed 23 września 2018 r., czyli działające stosunkowo od niedawana, muszą spełniać wymogi określone w ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (DzU z 8 maja 2019 r., poz. 848).

Dostępność stron WWW i aplikacji zdefiniowana została jako zasady i techniki, które powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron oraz aplikacji mobilnych, tak, by były one bardziej przystępne dla użytkowników. Pierwszym krokiem dla urzędu w realizacji obowiązku zapewnienia dostępności jest utworzenie deklaracji dostępności – strony internetowej, która stanowi przewodnik dla osoby niepełnosprawnej, ułatwiający poruszanie się po witrynie urzędu.

Jak wynika z przepisów ustawy, podmioty publiczne powinny zapewnić dostępność cyfrową przez spełnienie przez ich stronę internetową wymagań określonych w załączniku do ustawy. Dostępność cyfrowa strony internetowej (w późniejszym czasie również aplikacji mobilnych) polega na zapewnieniu ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wymagania określone w załączniku do ustawy uznaje się za spełnione, gdy podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową m.in. z uwzględnieniem normy EN 301 549 V2.1.2. W przypadku gdy np. gmina nie jest w stanie zapewnić dostępności jakiegoś elementu strony internetowej musi zapewnić dostęp alternatywny poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podmioty publiczne mają dokonywać przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową.

Jak wynika z danych rządowych, dziś połowa witryn internetowych administracji publicznej jest niedostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. Właśnie to ma zmienić ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wymagania określone w ustawie w pierwszej kolejności mają spełniać stosunkowo nowo strony WWW. Z kolei strony opublikowane przed 23 września 2018 r. muszą spełnić standardy określone w nowej ustawie do 23 września 2020 r. Najwięcej czasu na dopracowanie działania będzie w przypadku aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – do 23 czerwca 2021 r.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Gminne budynki będą cieplejsze i oszczędne

Samorząd lokalny będzie mógł skorzystać z premii na remont budynków, która – pod pewnymi ...

Wydatki na szkolenia bez podatku dochodowego

To, co płaci gmina za udział sołtysa w konferencjach, jeśli można to zaliczyć do ...

Partnerstwa publiczno-prywatne – szansa na szybki rozwój miast

Prywatne przedsiębiorstwa zaawansowane technologicznie na co dzień zajmują się innowacyjnymi rozwiązaniami dla konsumentów i ...

Rynek pracy łapie letni oddech po pandemii

Rekrutacje pracowników do sezonowych zajęć wsparły czerwcowe ożywienie na portalach pracy. We wszystkich regionach ...

Nowa kara budzi popłoch wśród kierowców

Brak precyzyjnej informacji o grzywnach związanych z niedopełnieniem obowiązku wyrejestrowania auta od 1 stycznia ...

Złotówka czynszu? Lokalne władze próbują ratować gastronomię

Kolejne samorządy tną czynsze w miejskich lokalach usługowych, by wspomóc przedsiębiorców, którym lockdown zabija ...