W dyskusjach medialnych mamy zwykle do czynienia z liczbami odnoszącymi się do całej gospodarki. Wskaźnik PKB, PKB w przeliczeniu na osobę czy liczba aktywnych przedsiębiorstw nie zawsze są jednak miarodajne. Wiele zależy również od stopnia rozwoju poszczególnych regionów. Warto przyjrzeć im się bliżej, aby określić w prawidłowy sposób zarówno ich potencjał, jak i problemy, z którymi się borykają. Jednym z najważniejszych wskaźników jest przy tym liczba funkcjonujących na regionalnych rynkach firm. Mówi wiele nie tylko o potencjale gospodarczym, ale również o przedsiębiorczości mieszkańców.

Firmy w poszczególnych województwach: dane z bazy firm

Twierdzenie, że to działalności gospodarcze są motorem napędowym całej gospodarki, jest w pełni zasadne. Jak wynika z „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, przedsiębiorstwa generują aż trzy czwarte PKB kraju. Sercem tego systemu są przy tym mikroprzedsiębiorstwa, które stanowią 96% ogółu firm aktywnych na rynku. Suche liczby to jednak nie wszystko. W przedsiębiorstwach zatrudnienie znajduje powyżej 10 milionów osób, a ich prawidłowe funkcjonowanie przekłada się na standard życia zarówno mieszkańców poszczególnych regionów, jak i całego kraju. Warto przyjrzeć się bliżej danym napływającym z województw. Pomocna okaże się baza firm ALEO.com, która umożliwia łatwe zestawienie ze sobą poszczególnych jednostek i lepsze zrozumienie różnic i podobieństw pomiędzy gospodarkami regionów.

Lider rankingu: gdzie jest najwięcej firm?

Nawet bez przyglądania się dokładnym statystykom można określić, który region kraju przyciąga najbardziej innowacyjne firmy i może pochwalić się największą liczbą przedsiębiorstw. Liderem jest oczywiście województwo mazowieckie, którego sercem jest Warszawa. Działa w nim aż 626 759 firm, z czego w samej stolicy funkcjonuje 342 237 podmiotów, a więc 54% spośród wszystkich zarejestrowanych działalności. W województwie drugie miejsce zajmuje natomiast Radom (17 071 firm), a podium zamyka Płock (9 135 działalności). Podobnie jak w reszcie kraju również na Mazowszu wyraźnie dominują jednoosobowe działalności gospodarcze. Tę formę wybrało 438 331 przedsiębiorców. Na Mazowszu działa jednak również dużo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których jest 142 739. Najwięcej firm, podobnie jak w reszcie kraju, zajmuje się usługami budowlano remontowymi (78 215). Bardzo duży udział w rynku mają jednak usługi finansowe i doradcze, którymi zajmuje się 74 147 przedsiębiorstw, oraz medyczne (35 004 firm).

Śląsk to nie tylko przemysł wydobywczy

Województwo śląskie standardowo kojarzy się z przemysłem wydobywczym i przemysłem ciężkim. Wraz z rozwojem gospodarczym i zmianami strukturalnymi przeobrażeniu ulega nie tylko jego krajobraz, ale również gospodarka. Jeden z najludniejszych regionów w Polsce zajmuje drugie miejsce pod względem aktywnych przedsiębiorstw. W całym województwie działa ich 339 780. W przeciwieństwie do Mazowsza, którego potencjał jest w znacznym stopniu uzależniony od jednego ośrodka, na Śląsku widoczna jest zdecydowanie większa decentralizacja. Wprawdzie najwięcej podmiotów (38 310) działa w stolicy województwa, a więc Katowicach, jednak dużo przedsiębiorstw funkcjonuje również, chociażby w Częstochowie (22 112), Gliwicach (16 407) czy Bielsku-Białej (16 039). O ile na Mazowszu ponad połowa podmiotów funkcjonuje w obrębie stolicy, na Śląsku jest to zaledwie 11%. Olbrzymi udział w regionalnym rynku mają także inne gminy miejskie – tych jest natomiast w województwie śląskim aż 49. Również na Śląsku dominują jednoosobowe działalności gospodarcze (276 360). Znacznie mniej jest natomiast spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (42 144) czy spółek akcyjnych (1 117).

Walka o podium pomiędzy Wielkopolską i Małopolską

O ostatni stopień podium tradycyjnie walczą dwa kolejne województwa, które mogą pochwalić się innowacyjną gospodarką i dużą absorpcją siły roboczej. Pod względem liczby aktywnych firm trzecie miejsce w kraju zajmuje Wielkopolska. Zarejestrowanych jest w niej 325 202 przedsiębiorstw. Ponad jedna czwarta z nich (86 653 podmiotów) jest zarejestrowanych w Poznaniu. Dalej znajduje się natomiast Kalisz (9 576 firm) czy Leszno (7 062 firm). Również w Wielkopolsce widoczna jest wyraźna dominacja jednoosobowych działalności oraz firm budowlano-remontowych.

Niewiele mniej działalności funkcjonuje w województwie Małopolskim. Zarejestrowano tam 303 679 podmiotów. Ponad jedna trzecia z nich działa w Krakowie (111 740 przedsiębiorstw), wobec czego w dawnej stolicy kraju działa aż 341 firm na kilometr kwadratowy. Kolejne ośrodki gospodarcze regionu to Tarnów (9 670 firm) oraz Nowy Sącz (8 157 firm). Małopolska charakteryzuje się także znaczną dysproporcją pomiędzy różnymi formami prawnymi działalności: działa tam 245 506 mikrofirm, 36 104 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Oprócz tego 7 197 podmiotów funkcjonuje jako stowarzyszenia rejestrowe a 8 765 jako spółki komandytowe lub jawne.

Materiał Promocyjny