Najlepszy w Polsce system informacji przestrzennej już działa

Digitalizacja 511 tysięcy operatów geodezyjnych i przygotowanie 40 baz danych tworzących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny - tym może pochwalić się Pomorze Zachodnie.

Publikacja: 12.10.2023 15:14

Najlepszy w Polsce system informacji przestrzennej już działa

Foto: UMWZ

Materiał przygotowany przez Urząd MArszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

- Dziękuję starostom i geodetom powiatowym za dobre partnerstwo. System zapewniający łatwy dostęp do ujednoliconych danych obejmuje wszystkie powiaty. Nie ma białych plam - podkreślił Stanisław Wziątek, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, podczas konferencji podsumowującej projekt „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

Realizacja tego przedsięwzięcia trwała prawie 5 lat. I kosztowała 58,7 mln zł, przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej w wysokości ponad 55 mln zł. Jak ogromną i pożyteczną pracę wykonało Biuro Geodezji Urzędu Marszałkowskiego WZ we współpracy z zachodniopomorskimi powiatami, dowiedzieli się uczestnicy konferencji, która odbyła się 4 października w Szczecinie.

- Rozpoczynaliśmy ten projekt jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu. I wówczas trwały dyskusje, czy w ogóle warto go realizować? Czy wszyscy powinni brać w tym udział? Samorządowy powiatowe zgłaszały uwagi, które wnikliwie analizowaliśmy, wprowadzaliśmy korekty. Dziękuję starostom i geodetom powiatowym za dobre partnerstwo. Najważniejsze, że nie ma białych plam, wszystkie powiaty są reprezentowane - mówił Stanisław Wziątek, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, witając uczestników konferencji podsumowującej projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ”. - Ten projekt jest sukcesem nie tylko na poziomie województwa, ale kraju! Szczególną satysfakcję daje to, że nasz System Informacji Przestrzennej został dostrzeżony przez Głównego Geodetę Kraju i przyjęty jako modelowe rozwiązanie.

511 tysięcy operatów geodezyjnych

Cyfryzacja danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu oraz obiektów topograficznych objęła teren całego województwa zachodniopomorskiego. Przeprowadzono proces digitalizacji 511 tys. operatów geodezyjnych i przygotowano 40 baz danych tworzących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, który pozwala na realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną.

- To jest znakomite narzędzie, z którego korzystać będą mieszkańcy i przedsiębiorcy działający na naszym terenie - podkreśla Stanisław Wziątek. - System zapewnia łatwy dostęp do ujednoliconych danych. Wcześniej było tak, że nawet jeśli funkcjonowały systemy informatyczne dotyczące informacji przestrzennej w powiatach, to były one różnorodne, niekompatybilne.

UMWZ

Tworzeniu SIP WZ towarzyszyło myślenie strategiczne: system miał być spójny, zintegrowany, interoperacyjny. I otwarty na nowe funkcjonalności, łatwy do rozbudowania.

- Te wszystkie założenia udało się zrealizować. Jestem pewien, że będziemy posługiwać się najlepszym w Polsce systemem informacji przestrzennej - podsumowuje Stanisław Wziątek. - System już działa, a do końca miesiąca wprowadzone zostaną ostatnie poprawki.

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego umożliwia: dostęp do danych przestrzennych zgromadzonych w zasobach mapowych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego bez konieczności wychodzenia z domu; szybszą obsługę spraw administracyjnych; usprawnienie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego; usprawnienie realizacji spraw administracyjnych; zdalną realizację spraw związanych z geodezją i kartografią, środowiskiem oraz jego ochroną, w tym podgląd oraz dostęp do danych przestrzennych dziedzinowo związanych z gospodarką przestrzenną, parkami krajobrazowymi oraz ewidencją nieruchomości będących w posiadaniu Województwa Zachodniopomorskiego.

Dla obywateli, przedsiębiorców, administracji

W konferencji podsumowującej projekt uczestniczyli przedstawiciele samorządów, geodeci powiatowi, Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego Zbigniew Piskorz, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Ryszard Mićko, a także duża grupa studentów geodezji. Szczególne podziękowania i wyrazy uznania kierowano do Michała Durki z Biura Geodezji UM, koordynatora projektu.

- Z tego systemu mogą korzystać nie tylko jednostki administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcy, geodeci, ale każdy obywatel, który na przykład chce sprawdzić parametry działki, której zakupem jest zainteresowany. Jakie warunki zabudowy obowiązują, jakie media są doprowadzone - tłumaczy obrazowo Michał Durka.

Działanie https://sip.wzp.pl/ to oszczędność czasu i pieniędzy, możliwość szybszej realizacji projektów gospodarczych, rozwój nowych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej.

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego powstała w partnerstwie wszystkich powiatów, miast grodzkich oraz Województwa Zachodniopomorskiego. Współpraca 22 powiatowych i miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej umożliwiła ujednolicenie danych dotyczących uzbrojenia terenu oraz obiektów topograficznych na terenie całego Pomorza Zachodniego. A teraz te zasoby są bezpłatnie udostępniane.

Dzięki zrealizowaniu tego projektu możliwe było uruchomienie 40 e-usług publicznych, takich jak: - udostępnianie danych geodezyjnych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego; - uzgadnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; - udostępnianie informacji o nieruchomościach Województwa Zachodniopomorskiego; - udostępnianie informacji geologicznej; - udostępnianie informacji o środowisku; - obsługa wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nie leśne; - weryfikacja położenia działki w granicach parku krajobrazowego.

Materiał przygotowany przez Urząd MArszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

- Dziękuję starostom i geodetom powiatowym za dobre partnerstwo. System zapewniający łatwy dostęp do ujednoliconych danych obejmuje wszystkie powiaty. Nie ma białych plam - podkreślił Stanisław Wziątek, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, podczas konferencji podsumowującej projekt „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sponsorowane
„To pora na wesołość!”. Zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy w Podkowie Leśnej
Sponsorowane
Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Czym jest i czemu ma służyć?
Sponsorowane
Velo-city 2025, czyli energetyzująca solidarność Gdańska
Sponsorowane
Czas na Gdańsk. Wykorzystać w pełni potencjał roweru
Sponsorowane
Morskie Centrum Nauki w Szczecinie bije rekordy