50 gmin skorzystało w ubiegłym roku z funduszu sołeckiego

50 z 71 gmin woj. opolskiego wyodrębniło w ubiegłorocznych budżetach fundusz sołecki. Wojewoda opolski w najbliższych dniach wystąpi do ministra finansów o zwrot części wydatków poniesionych przez gminy w ramach tego funduszu, na łączną kwotę ponad 2,8 mln zł.

Publikacja: 19.07.2014 09:36

Fundusz sołecki to forma budżetu partycypacyjnego, wykorzystywanego głównie na terenach wiejskich. Wyodrębniany jest w budżetach gmin i przeznaczony na wsparcie inicjatyw lokalnych. O inwestycjach, które są realizowane w ramach funduszu sołeckiego, decydują mieszkańcy. Decyzja o tym, czy utworzyć fundusz sołecki, pozostaje w gestii rad gmin.

Rzecznik prasowy wojewody opolskiego Jacek Szopiński poinformował PAP, że gminy województwa opolskiego tworzą takie fundusze od 2009 roku, czyli od wejścia w życie ustawy o funduszu sołeckim. W związku z wyodrębnieniem w budżetach gmin funduszu sołeckiego, samorządy te mają prawo do ubiegania się o zwrot części poniesionych na ten cel wydatków z budżetu państwa. Muszą tylko - do 31 maja roku następującego po roku, w którym realizowany był fundusz - złożyć wniosek o zwrot.

„Natomiast wojewoda ma obowiązek przekazania samorządom środków ze zwrotu do 31 sierpnia tego samego roku" – dodał Szopiński. Zaznaczył, że gminy otrzymują zwrot w wysokości 10, 20 lub 30 proc. poniesionych wydatków, w zależności od wysokości wskaźnika dochodu w gminach w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Służby wojewody przygotowały już wniosek o zwrot do ministerstwa finansów, który zostanie przesłany do resortu w najbliższych dniach. W tym roku wnioskowana kwota wyniesie ponad 2,8 mln zł. Łącznie poniesione przez gminy wydatki w ramach funduszu w ub. roku wyniosły ponad 10,1 mln zł.

Z zestawienia przesłanego PAP przez Szopińskiego wynika, że z roku na rok w woj. opolskim wzrastała liczba gmin wyodrębniających fundusz sołecki i wysokość wydatków na inicjatywy podejmowane w ramach tego narzędzia. Dla porównania – w roku 2012 inicjatywy rozliczane w ramach funduszu sołeckiego realizowało 48 opolskich gmin. Łączna kwota ich wydatków na działania wyniosła ponad 8,5 mln zł, a kwota zwrotu z resortu finansów – niespełna 2,4 mln. zł.

Rzecznik wojewody podał, że gminy przeznaczają środki funduszu sołeckiego na poprawę warunków życia mieszkańców, najczęściej na utrzymanie terenów zielonych, czystości, utrzymanie i budowę dróg i chodników, remonty i wyposażanie świetlic wiejskich, budowę altan na potrzeby mieszkańców, urządzenie i remonty placów zabaw dla dzieci, utrzymanie czy organizację imprez integracyjnych i kulturalnych.

W tym roku weszła w życie ustawa, która ułatwia gminom korzystanie z tego funduszu i zwiększa wsparcie dla nich z budżetu państwa. Przed tegoroczną nowelizacją gminy dostawały – w zależności od zamożności – zwrot 10 proc., 20 proc. lub 30 proc. kosztów inwestycji. Obecnie będzie to odpowiednio 20 proc., 30 proc. lub 40 proc.

Nowe przepisy umożliwiają też realizację wspólnych przedsięwzięć przez sołectwa z terenu danej gminy. Każde z sołectw ma uchwalać oddzielnie wniosek dotyczący wspólnego przedsięwzięcia. Umożliwi to kumulowanie środków funduszu na realizację większych inwestycji.

Fundusz sołecki to forma budżetu partycypacyjnego, wykorzystywanego głównie na terenach wiejskich. Wyodrębniany jest w budżetach gmin i przeznaczony na wsparcie inicjatyw lokalnych. O inwestycjach, które są realizowane w ramach funduszu sołeckiego, decydują mieszkańcy. Decyzja o tym, czy utworzyć fundusz sołecki, pozostaje w gestii rad gmin.

Rzecznik prasowy wojewody opolskiego Jacek Szopiński poinformował PAP, że gminy województwa opolskiego tworzą takie fundusze od 2009 roku, czyli od wejścia w życie ustawy o funduszu sołeckim. W związku z wyodrębnieniem w budżetach gmin funduszu sołeckiego, samorządy te mają prawo do ubiegania się o zwrot części poniesionych na ten cel wydatków z budżetu państwa. Muszą tylko - do 31 maja roku następującego po roku, w którym realizowany był fundusz - złożyć wniosek o zwrot.

Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą