Samorząd sprzyjał budowie sieci

W Małopolsce panuje przekonanie, że infrastruktura to szansa na rozwój – mówi prezes Hyperionu Piotr Majchrzak.

Publikacja: 13.12.2015 20:03

Samorząd sprzyjał budowie sieci

Foto: Fotorzepa, Piotr Guzik

Rzeczpospolita: Jaką rolę z pana punktu widzenia, jako prezesa grupy działającej w Małopolsce, odgrywa samorząd w rozwoju biznesu w regionie? Czy to tylko dysponent środków unijnych, dzięki którym budujecie sieć szerokopasmową?

Piotr Majchrzak: Samorząd województwa był inicjatorem powstania Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Z mojego punktu widzenia jest to najistotniejszy element historii spółki. Należy podkreślić, że dzięki podjętym przez samorząd decyzjom, a w szczególności strukturze współfinansowania projektu środkami unijnymi, mamy do czynienia z projektem, który jak żaden inny w kraju ma szansę w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców, biznesu i administracji w zakresie światłowodowej sieci szkieletowej oraz dostępowej, a jednocześnie być opłacalny biznesowo dla inwestora. Osobnym tematem jest ewidentne zainteresowanie samorządu jak najszerszym wdrożeniem projektu tzw. społeczeństwa informacyjnego. Dla spółki takiej jak nasza tego typu inicjatywy są w oczywisty sposób istotne, bo pozwalają w sposób bardziej efektywny wykorzystać naszą inwestycję.

Czy można wskazać inicjatywę samorządu małopolskiego, dzięki której grupa Hyperion uzyskała nowe możliwości rozwoju w regionie?

Bez wątpienia inicjatywy takie jak Małopolska Chmura Edukacyjna czy informatyzacja służby zdrowia, a w szczególności szpitali w całym województwie, to projekty, które pomogą w bardziej efektywny sposób wykorzystać sieć światłowodową. Należy również zaznaczyć, że tego typu inicjatywy samorządowe zdecydowanie poprawią zakres wdrożenia społeczeństwa informacyjnego, ponieważ coraz więcej spraw będących w obszarze zainteresowania ludności i przedsiębiorców będzie dostępnych online.

Jak się wydaje, ideą regionalnych sieci szerokopasmowych, a taką buduje wasza spółka zależna, Małopolska Sieć Szerokopasmowa, jest skok cywilizacyjny. Jak wygląda współpraca samorządu i MSS w realizacji tego celu?

Jak wspomniałem, województwo małopolskie jest w awangardzie wdrażania projektów przenoszących obsługę ludności i przedsiębiorców w obszar cyfrowy. Zgodnie z dostępnymi badaniami na 57 proc. obszaru województwa Małopolska Sieć Szerokopasmowa będzie jedynym dostarczycielem infrastruktury światłowodowej. Należy więc uznać, że nasz projekt spełnia oczekiwanie wymienione w pani pytaniu. 95 proc. wszystkich potencjalnych użytkowników sieci światłowodowej znajdzie się zgodnie z założeniami w odległości nie większej niż 5 km od naszej infrastruktury. Oznacza to, że bariery w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych znikną oraz że powstanie niezbędna przestrzeń do rozwoju usług wykorzystujących rozwiązania online. Nasze doświadczenia z lokalnymi samorządami są jak najlepsze. Wielokrotnie zdarzało się, że władze lokalne zwracały się do MSS z sugestiami dotyczącymi przebiegu światłowodu czy lokalizacji punktów dostępowych tak, aby jak najszersza grupa mieszkańców była w bezpośrednim zasięgu sieci. Istotne jest również to, że w zasadzie wszystkie jednostki samorządu, z którymi nawiązaliśmy kontakt w zakresie oferty handlowej, pozytywnie odpowiedziały na naszą inicjatywę, a zwrócę uwagę, że do tej pory nasze działania w tym obszarze miały raczej charakter testowy, bo główny nacisk położony był na terminowe zakończenie realizacji projektu i prawidłowe rozliczenie dotacji.

Firmy budujące sieci szerokopasmowe często wskazują, że lokalne władze traktują je jak zło konieczne, a powinny wykazywać się zrozumieniem i obniżać im opłaty administracyjne. Gminy się bronią, że nie starcza im na istotne społecznie bieżące sprawy. Czy z taką sytuacją grupa Hyperion styka się w Małopolsce?

Tego typu problemy w naszym wypadku należy traktować jako wyjątki od reguły. W zasadzie wszędzie znajdowaliśmy zrozumienie dla tezy, iż tylko posiadanie efektywnej biznesowo infrastruktury telekomunikacyjnej daje szanse na szybki rozwój lokalnym społecznościom. Osobną sprawą jest dostępność np. map cyfrowych do celów projektowych. Z tym był duży problem, ale ponieważ cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest jednym ze sztandarowych projektów samorządu województwa małopolskiego, należy oczekiwać, że następni inwestorzy będą mieli znacznie uproszczone warunki.

Czy mógłby pan podsumować stan prac nad MSS?

Budowa sieci zostanie zakończona zgodnie z umową do końca grudnia. Do tej pory powstała sieć 1200 km światłowodów, a do zakończenia projektu zostało około 90 km. Również odbiory odcinków dzierżawionych od innych operatów są na ukończeniu. W styczniu zgłosimy sieć do odbioru w urzędzie marszałkowskim, a w I kwartale 2016 r. będą trwały testy techniczne poszczególnych relacji i pierwsze podłączenia klientów. Jedna z relacji (ok. 40 km) została już uruchomiona w celach testowych i osiągane parametry są zgodne z założeniami.

Piotr Majchrzak (l. 48) to inwestor i menedżer. Od 2014 r. prezes i akcjonariusz spółki Hyperion. Karierę zaczynał w branży finansowej. Był m.in. dyrektorem zarządzającym Banku Societe Generale, prezesem Societe Generale Securities, kierował TDA TFI i departamentem inwestycji kapitałowych Banku Handlowego. Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Warszawie.

Rzeczpospolita: Jaką rolę z pana punktu widzenia, jako prezesa grupy działającej w Małopolsce, odgrywa samorząd w rozwoju biznesu w regionie? Czy to tylko dysponent środków unijnych, dzięki którym budujecie sieć szerokopasmową?

Piotr Majchrzak: Samorząd województwa był inicjatorem powstania Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Z mojego punktu widzenia jest to najistotniejszy element historii spółki. Należy podkreślić, że dzięki podjętym przez samorząd decyzjom, a w szczególności strukturze współfinansowania projektu środkami unijnymi, mamy do czynienia z projektem, który jak żaden inny w kraju ma szansę w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców, biznesu i administracji w zakresie światłowodowej sieci szkieletowej oraz dostępowej, a jednocześnie być opłacalny biznesowo dla inwestora. Osobnym tematem jest ewidentne zainteresowanie samorządu jak najszerszym wdrożeniem projektu tzw. społeczeństwa informacyjnego. Dla spółki takiej jak nasza tego typu inicjatywy są w oczywisty sposób istotne, bo pozwalają w sposób bardziej efektywny wykorzystać naszą inwestycję.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego