Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin

Samodzielność energetyczna stała się priorytetem dla władz Szczecina. Miasta, które zamieszkuje ponad 400 tys. osób, i którego roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi ponad 96 tys. MWh. Miasta, które dzięki swoim działaniom stało się liderem wśród wielkomiejskich aglomeracji w dziedzinie niezależności energetycznej. Jak to zostało osiągnięte?

Publikacja: 08.12.2023 12:00

Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin

Materiał partnera:


Mówiąc o sprawnym i nowoczesnym mieście, a takim bez wątpienia staje się Szczecin, nie można przejść obojętnie obok czerpania energii z odnawialnych źródeł energii i produkowania jej we własnym zakresie. Szczecin od lat inwestuje w takie rozwiązania. Już 43 miejskie jednostki zostały wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, które rocznie produkują ponad 15 tys. MWh.

Bezwzględnym liderem w dziedzinie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Produkuje ją z farm fotowoltaicznych, turbiny Francisa oraz biogazu. Całość prądu wyprodukowanego z OZE od stycznia do września 2023 roku to ponad 7195 MWh, co przełożyło się na wymierne korzyści ekonomiczne. Oszczędności z tytułu niezakupionego prądu wyniosły 6,5 mln zł netto, a ponadto przychód ze sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii wyniósł prawie 0,5 mln zł netto. Łącznie spółka z własnych źródeł pozyskuje aż 31% energii potrzebnej do jej funkcjonowania.

Drugim filarem, na którym Szczecin opiera budowę swojej niezależności energetycznej jest nowoczesna spalania śmieci – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. – EcoGenerator. Zakład, który w wyniku spalania odpadów komunalnych, w sposób bezpieczny dla środowiska, produkuje energię elektryczną i cieplną. Posiadając koncesję sprzedażową EcoGenerator może produkować i sprzedawać energię elektryczną i cieplną do innym miejskich jednostek. Stawki dostawy prądu z EcoGeneretora są niemalże o 40% niższe od tych proponowanych przez krajowych dostawców. W pierwszych 9 miesiącach 2023 roku dzięki pracy EcoGeneratora udało się wyprodukować na potrzeby miasta, aż blisko 18 tys. MWh, prądu, który zasilił uliczne latarnie, sygnalizację świetlną czy Szczeciński Park Naukowo Technologiczny, SPNT.

Pozyskiwanie energii z odpadów spalanych w EcoGeneratorze sprawiło, że stawki za energię elektryczną zmniejszyły się znacząco. Jak wynika z symulacji przeprowadzonych przez szczeciński magistrat w 2024 roku z tytułu zakupu energii wyprodukowanej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów uda się zaoszczędzić blisko 6,2 mln zł netto. W roku 2024 planowana wielkość energii elektrycznej dostarczana do miasta z EcoGeneratora przekroczy 25 tys. MWh i poza oświetleniem ulicznym, sygnalizacją świetlną i SPNT prąd z odpadów komunalnych napędzać będzie szczecińskie tramwaje i autobusy elektryczne oraz zasili oczyszczalnię ścieków na Międzyodrzu. Inwestycja w odnawialne źródła energii oraz zakup prądu produkowanego z odpadów sprawiła, że mimo znaczących rynkowych podwyżek cen energii elektrycznej Szczecinowi udało się zatrzymać ten wzrost na poziomie 20%. Zwiększenie wykorzystania własnych źródeł energii, a docelowo uzyskanie samodzielności energetycznej, pomoże Szczecinowi ustabilizować ceny energii i uniezależnić się od czynników zewnętrznych. To także bezpieczeństwo dostaw i pewność, że energii w Szczecinie nie zabraknie, a w przypadku odnawialnych źródłach energii – dbałość o środowisko.

Dążenie Gminy Miasta Szczecin do samodzielności energetycznej to kilkuetapowy proces, którego wymierne efekty są widoczne już dziś. I o tych korzyściach oraz dalszych działaniach Szczecina w dziedzinie pozyskiwania energii będzie można dowiedzieć się więcej w trakcie dwudniowego kongresu „Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin” zaplanowanego na 21-22 marzec 2024 roku. Przez dwa dni szczecińscy eksperci będą dzielić się ze słuchaczami swoim doświadczeniem i obserwacjami. Na przykładzie największych spółek komunalnych – szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który jest liderem wśród krajowych firm wodociągowych w dziedzinie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zaprezentowane zostaną korzyści z produkcji energii z farm fotowoltaicznych, turbiny Francisa oraz biogazu. W spotkaniu wezmą także udział specjaliści z EcoGeneratora, z którego wyprodukowana energia zaspakaja nie tylko własne potrzeby, ale także pokrywa znaczną część zapotrzebowania miasta. Do udziału zaproszono także przedstawicieli Ambasady Królestwa Danii, światowego lidera w produkcja biogazu z odpadów rolniczych i organicznych oraz przedstawicieli firm z branży energetycznej oferujących rozwiązania dla samorządów. O rozwiązaniach dla samorządów opowiedzą też przedstawiciele Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, którzy bazując na własnych doświadczeniach zaprezentują nowe spojrzenie na rozwój energetyczny sfery komunalnej. Konferencja będzie także okazją do wizyt studyjnych w naszych dwóch największych spółkach komunalnych – Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów oraz Szczecińskich Wodociągach.

Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz rejestracji na stronie https://energiamiastaszczecin.eu/

Materiał partnera:

Mówiąc o sprawnym i nowoczesnym mieście, a takim bez wątpienia staje się Szczecin, nie można przejść obojętnie obok czerpania energii z odnawialnych źródeł energii i produkowania jej we własnym zakresie. Szczecin od lat inwestuje w takie rozwiązania. Już 43 miejskie jednostki zostały wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, które rocznie produkują ponad 15 tys. MWh.

Pozostało 91% artykułu
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży