W ostatnich kilku miesiącach zapowiedziano realizację na terenie województwa dolnośląskiego bardzo dużych, wartych od kilkudziesięciu do kilkuset milionów euro, projektów w przemyśle lotniczym, chemicznym i motoryzacyjnym. To wzmacnia atrakcyjność inwestycyjną regionu, a zwłaszcza funkcjonujących na jego terenie specjalnych stref ekonomicznych: wałbrzyskiej, legnickiej, tarnobrzeskiej i kamiennogórskiej. Według danych Instytutu Przedsiębiorczości warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej wartość skumulowanych strefowych nakładów inwestycyjnych na koniec 2015 roku wynosiła na Dolnym Śląsku 28,83 mld zł i była najwyższa ze wszystkich województw. Także liczba powstałych i utrzymanych dzięki strefom miejsc pracy okazała się największa – 62 tys.

Według prof. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej z SGH, która kierowała pracami nad opublikowanym w pierwszej połowie grudnia „Raportem atrakcyjności inwestycyjnej województw", będące magnesem dla inwestycji zagranicznych strefy ekonomiczne w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju regionu. – Dzisiaj to drugi najbardziej atrakcyjny region dla inwestorów w Polsce – powiedziała Godlewska-Majkowska podczas prezentacji raportu w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Województwo charakteryzuje się poziomem rozwoju gospodarczego znacznie przekraczającym średnią krajową, wysokim poziomem rozwoju nowoczesnego przemysłu oraz bardzo dobrą infrastrukturą transportową. W tej ostatniej atutem jest autostrada A4 i rozbudowany system linii kolejowych. Ponadto dobrze rozwinięta sieć transportu wodnego, pozwalającego na transport barkami z Dolnego Śląska do zespołu portowego Szczecin-Świnoujście, a poprzez kanały Odra–Sprewa i Odra–Hawela – do systemu żeglugi śródlądowej Europy Zachodniej. – Zaletą województwa jest ponadto korzystne położenie geopolityczne ze względu na sąsiedztwo Niemiec i Czech, a także atrakcyjne położenie względem rynków zbytu tworzonych przez aglomeracje praską, berlińską i warszawską – charakteryzuje region raport SGH.

Tzw. sektorami wysokich szans są dla Dolnego Śląska przemysł motoryzacyjny, elektromaszynowy, high-tech oraz branża nowoczesnych usług biznesowych BPO. Zwłaszcza motoryzacja przyniosła w tym roku spektakularne inwestycje: Daimler ogłosił plany budowy fabryki silników w Jaworze, w którą zainwestuje 500 mln euro, natomiast Toyota zapowiedziała budowę nowych linii produkcyjnych w fabrykach w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach, na które przeznaczy 150 mln euro. Z przemysłem samochodowym jest powiązana także inwestycja koncernu LG Chem, który w Biskupicach Podgórnych wybuduje za 1,5 mld zł fabrykę baterii do aut elektrycznych, zatrudniając w niej 700 osób. Rozrasta się także dolnośląski klaster lotniczy: w grudniu Lufthansa i GE ogłosiły plany budowy centrum serwisowania silników lotniczych w Środzie Śląskiej. Koncerny zainwestują 250 mln euro i utworzą ok. 500 nowych miejsc pracy.