Ciechanów wygrywa w Trybunale Sprawiedliwości. Chodzi o VAT od fotowoltaiki

- Wygraliśmy z fiskusem przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Taki wyrok zapadł w Luksemburgu - poinformował Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. A chodzi o naliczenie podatku VAT za instalacje fotowoltaiczne.

Publikacja: 31.03.2023 12:29

Ciechanów wygrywa w Trybunale Sprawiedliwości. Chodzi o VAT od fotowoltaiki

Foto: Adobe Stock

Samorządy uważały, że ten podatek nie powinien być naliczany, a skarbówka była przeciwnego zdania.

- Polskie państwo wyłudziło VAT od obywateli przy projektach OZE, realizowanych przez samorządy, z funduszy Unii Europejskiej. TSUE wydając wyrok podważył dotychczasowe praktyki fiskusa. Dzięki aktywności Miasta Ciechanów, które razem z gminami partnerskimi postanowiło zaskarżyć podatkową interpretację, dziesiątki tysięcy obywateli mają szansę odzyskać swoje pieniądze - komentuje prezydent Kosiński.

Skarbówka : Należy się VAT za fotowoltaikę

W latach 2019-2021 Ciechanów wraz z trzema gminami partnerskimi realizował projekt dofinansowany z funduszy europejskich. Dotyczył instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła na nieruchomościach mieszkańców.

Na 420 domach pojawiły się panele fotowolaticzne, u 88 właścicieli nieruchomości pompy ciepła, a u 127 - kolektory słoneczne. Wartość tej inwestycji to ponad 11 mln zł.

- Mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu zobowiązali się na podstawie umów cywilnoprawnych do wniesienia wkładu własnego za instalację w wysokości 25 proc. wartości - podaje ratusz w Ciechanowie.

Doradcy podatkowi w imieniu każdej z gmin zaangażowanych w ten projekt wystąpili z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową. Samorządy podnosiły, że w zakresie realizacji OZE gmina nie jest podatnikiem VAT.

Uzasadniano to tym, iż czynności przez nie wykonywane, w warunkach jakie miały miejsce, nie są działalnością gospodarczą, co prowadziło do wniosku, że kwoty należne od mieszkańców ani dofinansowanie nie są opodatkowane.

Poza tym gminy nie będą miały prawa do odliczenia podatku VAT, co uprawniałoby do uznania podatku VAT za koszt kwalifikowalny.

Jednak skarbówka nie zgodziła się ze stanowiskiem Ciechanowa i pozostałych gmin i dla każdej z nich wydała negatywną interpretację indywidualną.

Zdaniem skarbówko gminy są podatnikami VAT realizując taki projekt. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił każdą ze złożonych skarg na tę interpretację.

Trybunał Sprawiedliwości: Wcale się nie należy

A wskutek złożonych skarg kasacyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Zapytał m.in. czy gmina działa w charakterze podatnika VAT realizując projekt, którego celem jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, poprzez zobowiązanie się na mocy zawartej z właścicielami nieruchomości umowy cywilnoprawnej do wykonania i montażu systemów odnawialnych źródeł energii na ich nieruchomościach oraz - po upływie określonego czasu - do przekazania własności tych systemów na rzecz właścicieli nieruchomości.

Już w listopadzie zeszłego roku Rzecznik Generalna TSUE Juliane Kokott wydała opinię poprzedzającą wyrok TSUE, w której wyraziła stanowisko, iż w okolicznościach takich, jak mają miejsce w tej sprawie, gminy nie powinny być uznawane za podatników VAT. 

Teraz TSUE wskazał wprost, iż dostarczenie i zainstalowanie przez gminę, za pośrednictwem przedsiębiorstwa, systemów odnawialnych źródeł energii na rzecz jej mieszkańców, jeżeli taka działalność nie ma na celu osiągania stałego dochodu i skutkuje jedynie zapłatą przez tych mieszkańców kwot pokrywających najwyżej jedną czwartą poniesionych kosztów, a pozostała część jest finansowana ze środków publicznych nie stanowi dostawy towarów i świadczenia usług. 

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że gdy przedsiębiorca dąży do stałego osiągania dochodu, to gminy w danym przypadku nie zamierzają świadczyć regularnie usług instalacji systemów OZE i nie zatrudniają ani nie zamierzają zatrudniać pracowników w tym celu, co odróżnia niniejszą sprawę od spraw, w których świadczenia gminne miały charakter trwały.

- W takim przypadku samorząd nie jest podatnikiem VAT, nie musi płacić podatku VAT od tych usług i tym samym obciążać nim mieszkańców. Wkład własny mieszkańców ani dofinansowanie nie stanowi zapłaty za usługi opodatkowane podatkiem VAT - przekazał ratusz w Ciechanowie.

Teraz krok należy do NSA

Teraz po wyroku TSUE, sprawa ponownie wróci do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyda wyrok na skutek wniesionych skarg kasacyjnych.

- Wyrok TSUE jest przełomowy i oddziałuje także na wiele innych samorządów oraz dziesiątki tysięcy polskich obywateli. Dzięki zabiegom Ciechanowa będzie możliwy zwrot pieniędzy. Wyrok ma też ważne znaczenie na przyszłość: w podobnych projektach realizowanych w przyszłości nie będzie już obciążenia w postaci podatku VAT - cieszy się Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa i sekretarz Związku Miast Polskich. I dodaje: Warto walczyć do końca, kiedy jest się przekonanym do swoich racji.

Samorządy uważały, że ten podatek nie powinien być naliczany, a skarbówka była przeciwnego zdania.

- Polskie państwo wyłudziło VAT od obywateli przy projektach OZE, realizowanych przez samorządy, z funduszy Unii Europejskiej. TSUE wydając wyrok podważył dotychczasowe praktyki fiskusa. Dzięki aktywności Miasta Ciechanów, które razem z gminami partnerskimi postanowiło zaskarżyć podatkową interpretację, dziesiątki tysięcy obywateli mają szansę odzyskać swoje pieniądze - komentuje prezydent Kosiński.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Zacięta walka o pieniądze podatników. „Pozwalają zmieniać miasto na lepsze”
Podatki
Będzie przedłużenie zwolnienia z kas fiskalnych także dla samorządów
Podatki
Podatki i opłaty lokalne do zmiany. Przedstawiamy postulaty samorządów
Podatki
Małe miasta mniej pazerne na podatek od nieruchomości
Podatki
Ruszają samorządowe loterie podatkowe. Ale trzeba w mieście złożyć PIT