Wypłaty dodatków węglowych. Będzie kontrola w samorządach

Najwyższa Izba Kontroli zapowiada kontrolę wypłaty dodatków węglowych przez samorządy.

Publikacja: 28.12.2022 12:27

Wypłaty dodatków węglowych. Będzie kontrola w samorządach

Foto: AdobeStock

NIK przedstawiła plan kontroli w 2023 r. Izba przewiduje realizację 90 tematów kontroli planowych, w tym kontrolę poświęconą wypłacie przez jednostki samorządu terytorialnego dodatku węglowego finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Z dokumentu wynika, że w ramach kontroli środków o charakterze publicznym wydatkowanych poza ustawą budżetową, równolegle z kontrolą wykonania budżetu państwa NIK planuje w przyszłym roku przeprowadzić koordynowaną kontrolę doraźną poświęconą wypłacie przez jednostki samorządu terytorialnego dodatku węglowego finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Najwięcej tematów kontroli NIK planuje w obszarze priorytetu „Sprawne państwo służące obywatelom” – 29 tematów kontroli (32,2 proc.). Następne priorytetowe obszary to: „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego – zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych” – 15 tematów kontroli (16,6 proc.) oraz „Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli” – 14 tematów kontroli (15,6 proc.).

NIK przeprowadzi również kontrole w obszarze polityki finansowej państwa, dotyczące m.in. zmian podatkowych w ramach programu rządowego „Polski Ład” oraz tarcz antyinflacyjnych, wsparcia finansowego samorządów przez państwo w okresie reform podatkowych i odbudowy gospodarki po epidemii COVID-19. Istotne z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa i obywateli będzie zbadanie zabezpieczenia i wykorzystania krajowych zasobów surowców energetycznych.

Izba planuje też przyjrzeć się, jak organy administracji publicznej działały na rzecz przybyłych do Polski uchodźców z Ukrainy, a także jak kształcone są w polskich szkołach dzieci cudzoziemców i jak w jednostkach administracji publicznej obsługiwani są nie tylko obywatele polscy, ale i cudzoziemcy.

NIK zbada również, czy obywatele mają zapewnione miejsca w budowlach ochronnych na wypadek zagrożenia.

Dużo uwagi NIK poświęci wodzie i gospodarce wodnej. Zbada, jak kształtowały się zasoby wodne na terenach rolniczych (to dziedzina przedsiębiorstwa Wody Polskie), jak administracja publiczna działała na rzecz dobrego stanu wód, jak wspierano proces recyklingu, jak przebiegało wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli niwelującej poziom odpadów, jak reglamentowano i monitorowano działalność spalarni śmieci, jak ograniczano poziom zanieczyszczeń komunikacyjnych w miastach i jak wspierano rolnictwo ekologiczne.

NIK odpowie też na pytanie o zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu zarówno w pociągach, jak i w komunikacji autobusowej w rejonach pozamiejskich.

Izba zbada też skuteczność systemu informatycznego CEPiK, prześwietli sposób zarządzania reklamą w przestrzeni publicznej, a także skontroluje skierowany do uczniów szkół podstawowych program „Laboratoria Przyszłości”.

NIK przedstawiła plan kontroli w 2023 r. Izba przewiduje realizację 90 tematów kontroli planowych, w tym kontrolę poświęconą wypłacie przez jednostki samorządu terytorialnego dodatku węglowego finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Z dokumentu wynika, że w ramach kontroli środków o charakterze publicznym wydatkowanych poza ustawą budżetową, równolegle z kontrolą wykonania budżetu państwa NIK planuje w przyszłym roku przeprowadzić koordynowaną kontrolę doraźną poświęconą wypłacie przez jednostki samorządu terytorialnego dodatku węglowego finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Ludzie
Bezpartyjni grają o Sejm i nie tylko
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Ludzie
Samorządy zachęcają ojców do czytania książek swoim dzieciom
Ludzie
Medialne zasięgi marszałków województw
Ludzie
Samorządowcy na szczycie w Kijowie
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Ludzie
Warszawa wprowadza Plan równości płci
Ludzie
Uchodźcy z Ukrainy zaczynają dopłacać do zakwaterowania