Apel: „Domagamy się upublicznienia nowej wersji KPO”

Wartość Krajowego Planu Odbudowy sięga 58 miliardów euro
AdobeStock / Marco Scisetti

Strona społeczna apeluje do premiera o współpracę przy tworzeniu Krajowego Planu Odbudowy. Chce poznać nowy projekt, zanim trafi on do Komisji Europejskiej.

„My, przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców apelujemy do Prezesa Rady Ministrów o współpracę przy tworzeniu Krajowego Planu Odbudowy. Domagamy się upublicznienia i uzgodnienia nowej wersji KPO przed przekazaniem jej do Komisji Europejskiej. W szczególności podkreślamy, że koniecznie należy wspólnie uzgodnić sposób wdrażania KPO, zapewnienia przejrzystości podejmowanych działań oraz monitorowania poziomu realizacji zaplanowanych celów” – piszą we wspólnym liście do premiera organizacje społeczne.

CZYTAJ TAKŻE: Dulkiewicz: KPO to wykluczenie 40 procent społeczeństwa

Podkreślają w nim, że dotychczas propozycje, uwagi i postulaty zgłoszone przez instytucje pozarządowe nie były uwzględniane w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy. Przypominają, że jeszcze w 2020 r. samorządy zostały poproszone o przygotowanie tzw. fiszek projektowych, czyli zestawu konkretnych inwestycji i działań, które wpisywałyby się w cele KPO, jednak praktycznie żadna z tych propozycji nie została uwzględniona, i to bez podania przyczyny.

Na razie bez odpowiedzi pozostają też postulaty zgłoszone przez partnerów społecznych podczas konsultacji publicznych oraz wysłuchania publicznego KPO, w których wzięło udział ponad 400 mówców.

„Transkrypcje wysłuchań zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej. Niestety ani partnerzy społeczni i gospodarczy, ani przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego nie otrzymali jakiejkolwiek informacji w jaki sposób propozycje zmian i uzupełnień są traktowane, oceniane, przyjmowane albo odrzucane. Nie wiemy więc, czy wysiłek i zaangażowanie tak wielu osób zostało wykorzystane, czy tylko stanowiło fasadę współpracy” – czytamy w liście.

CZYTAJ TAKŻE: „KPO to kontynuacja represji rządu wobec największych miast”

Strona społeczna apeluje o pilne upublicznienie prac nad KPO i udostępnienie nowej wersji KPO przed przekazaniem jej do Komisji Europejskiej w celu zasugerowania ewentualnych uzupełnień i poprawek.

Zdaniem autorów listu, tylko w ten sposób możliwe będzie wywiązanie się przez Polskę z wymogu określonego w unijnych rozporządzeniach, zobowiązującego stronę rządową do „przeprowadzenia konsultacji KPO z władzami lokalnymi i regionalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami młodzieżowymi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz odzwierciedlenia w KPO, w jaki sposób konsultacje te wpłynęły na jego ostateczną treść.”

Organizacje i jednostki samorządowe, organizacje przedsiębiorców i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które podpisały się po listem, deklarują gotowość do współpracy z administracją rządową oraz działania na rzecz Krajowego Planu Odbudowy i jego jak najlepszej, zgodnej ze społecznym interesem, realizacji.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Lepiej się przyzwyczajmy: maszty będą częścią krajobrazu

Mieszkańcy Cieszyna protestują przeciwko wysokiemu masztowi telefonii komórkowej, który postawiono w mieście. Lokalne władze ...

Przetargi: w ofercie nie wszystko można poprawić

Zmiana treści oferty przez wykonawcę zamówienia publicznego, może nastąpić jedynie przed upływem terminu do ...

Gala Rankingu Samorządów 2020: Święto samorządów w czasie pandemii

To czas szczególny. Znowu przekonaliśmy się, że to władze samorządowe najszybciej, najpilniej reagują na ...

Sieć, która dała nadzieję aktorom na aktywność

Dla teatrów, których sens działania polega na spotkaniu aktorów z widzami, pandemia mogła być ...

Szybka pożyczka online, czyli co warto wiedzieć o chwilówce?

Z możliwości pożyczania pieniędzy od różnego rodzaju instytucji finansowych korzysta liczna rzesza Polaków. Jedni ...

Organizatorzy kultowej imprezy się nie poddają

Na poznańskim festiwalu ponownie będą premiery teatrów w plenerze, rozpisała też nowy konkurs. Festiwal ...