Apel: „Domagamy się upublicznienia nowej wersji KPO”

Wartość Krajowego Planu Odbudowy sięga 58 miliardów euro
AdobeStock / Marco Scisetti

Strona społeczna apeluje do premiera o współpracę przy tworzeniu Krajowego Planu Odbudowy. Chce poznać nowy projekt, zanim trafi on do Komisji Europejskiej.

„My, przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców apelujemy do Prezesa Rady Ministrów o współpracę przy tworzeniu Krajowego Planu Odbudowy. Domagamy się upublicznienia i uzgodnienia nowej wersji KPO przed przekazaniem jej do Komisji Europejskiej. W szczególności podkreślamy, że koniecznie należy wspólnie uzgodnić sposób wdrażania KPO, zapewnienia przejrzystości podejmowanych działań oraz monitorowania poziomu realizacji zaplanowanych celów” – piszą we wspólnym liście do premiera organizacje społeczne.

CZYTAJ TAKŻE: Dulkiewicz: KPO to wykluczenie 40 procent społeczeństwa

Podkreślają w nim, że dotychczas propozycje, uwagi i postulaty zgłoszone przez instytucje pozarządowe nie były uwzględniane w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy. Przypominają, że jeszcze w 2020 r. samorządy zostały poproszone o przygotowanie tzw. fiszek projektowych, czyli zestawu konkretnych inwestycji i działań, które wpisywałyby się w cele KPO, jednak praktycznie żadna z tych propozycji nie została uwzględniona, i to bez podania przyczyny.

Na razie bez odpowiedzi pozostają też postulaty zgłoszone przez partnerów społecznych podczas konsultacji publicznych oraz wysłuchania publicznego KPO, w których wzięło udział ponad 400 mówców.

„Transkrypcje wysłuchań zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej. Niestety ani partnerzy społeczni i gospodarczy, ani przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego nie otrzymali jakiejkolwiek informacji w jaki sposób propozycje zmian i uzupełnień są traktowane, oceniane, przyjmowane albo odrzucane. Nie wiemy więc, czy wysiłek i zaangażowanie tak wielu osób zostało wykorzystane, czy tylko stanowiło fasadę współpracy” – czytamy w liście.

CZYTAJ TAKŻE: „KPO to kontynuacja represji rządu wobec największych miast”

Strona społeczna apeluje o pilne upublicznienie prac nad KPO i udostępnienie nowej wersji KPO przed przekazaniem jej do Komisji Europejskiej w celu zasugerowania ewentualnych uzupełnień i poprawek.

Zdaniem autorów listu, tylko w ten sposób możliwe będzie wywiązanie się przez Polskę z wymogu określonego w unijnych rozporządzeniach, zobowiązującego stronę rządową do „przeprowadzenia konsultacji KPO z władzami lokalnymi i regionalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami młodzieżowymi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz odzwierciedlenia w KPO, w jaki sposób konsultacje te wpłynęły na jego ostateczną treść.”

Organizacje i jednostki samorządowe, organizacje przedsiębiorców i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które podpisały się po listem, deklarują gotowość do współpracy z administracją rządową oraz działania na rzecz Krajowego Planu Odbudowy i jego jak najlepszej, zgodnej ze społecznym interesem, realizacji.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Mimo epidemii praca wre na budowie autostrady A1

Choć wiele firm zawiesza działalność z powodu koronawirusa, prace na autostradzie A1 na odcinkach ...

Drastycznie rosną opłaty za parkowanie w miastach

Samorządy podwyższają opłaty za pozostawienie aut w strefach płatnego parkowania. Rozszerzają też granice stref, ...

Rower Metropolitalny ma objąć zasięgiem wiele śląskich miast.

Tysiąc stacji. Śląsk buduje megasystem publicznego roweru

W aglomeracji katowickiej powstanie jeden z największych w Europie systemów publicznego roweru. Przemieszczanie się ...

Spotkajmy się na rowerowym szlaku

Dla wspaniałych wrażeń, cudownych przygód z rodziną i przyjaciółmi, by odpocząć od świata. Powodów, ...

Duchy z miasta Breslau na specjalnej mapie

Powstaje szczególna mapa Wrocławia. Przypomni o życiu, jakie toczyło się w mieście do drugiej ...

Ochrona zdrowia to nie zadanie samorządów

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego powinien być impulsem do zmian, które pomogą szpitalom wyjść ze spirali ...