Rządowy fundusz bogatszy o 3 mld złotych. I nie tylko na drogi

AdobeStock / nastenka_peka

Rząd poparł właśnie zmiany w Funduszu Rozwoju Dróg. Chodzi o dodatkowe 3 mld złotych.

Dodatkowe wsparcie ma pomóc w pobudzaniu aktywności gospodarczej przedsiębiorców i skuteczniejszej walki ze skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią Covid-19. Po zmianie Fundusz będzie finansował także budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, budowę lub remont dróg w największych miastach oraz zadania polegające na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

CZYTAJ TAKŻE: Pieniądze potrzebne nie tylko na drogi

Rząd chce dofinansować budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te zostanie przeznaczone ok. 2 mld zł. Obwodnice mają zminimalizować korki w miejscowościach, rozluźnić natężenie ruchu w godzinach szczytu oraz zniwelować hałas związany z komunikacją. Tranzyt ma zostać odseparowany od ruchu lokalnego dzięki nowo powstałym trasom przelotowym. Rząd chce także zwiększyć liczbę obwodnic budowanych na drogach powiatowych i gminnych.

Co z drogami?

Fundusz będzie dofinansowywał budowę, przebudowę lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach miejskich, tj. zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku. Możliwość dofinansowania inwestycji drogowych w miastach ma wpłynąć na zahamowanie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego na poziomie regionalnym, zwiększy konkurencyjność gospodarczą dużych ośrodków miejskich oraz wpłynie na poprawę jakości życia obywateli.

CZYTAJ TAKŻE: Budowa lokalnych dróg ma być jeszcze jednym sposobem wyjścia z kryzysu

Zarówno w przypadku zadań obwodnicowych, jak i zadań miejskich przeprowadzane będą konkurencyjne nabory, za które odpowiadał będzie minister infrastruktury. Dokona on też  oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie kryteriów określonych w ustawie.

Nowe inwestycje drogowe mają zapewnić miejsca pracy nie tylko firmom budowlanym, często działającym na skalę lokalną lub regionalną, ale także wytwórcom i dostawcom materiałów budowlanych i sprzętu. Rozwiązanie przyczyni się także do przyspieszenia powstawania bezpiecznej, spójnej oraz nowoczesnej sieci dróg oraz realnego wzrostu konkurencyjności kraju.

Pieniądze na pieszych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma też dofinansowywać rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię. W Polsce wskaźnik wypadków z udziałem pieszych jest wyższy niż średnia unijna. W funduszu wyodrębniona zostanie – w ramach zadań powiatowych i gminnych – podkategoria zadań polegająca wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

CZYTAJ TAKŻE: Nowe oblicze Funduszu Dróg Samorządowych. Tym razem to sposób na walkę z kryzysem

Dzięki dofinansowaniu będzie można np. realizować niektóre inwestycje. Po pierwsze, wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa). Po drugie, poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania). Po trzecie, skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).

 

W 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinasowanych zostanie:
  • 623 zadania powiatowe na kwotę ponad 1,2 mld zł
  • 1 674 zadania gminne na kwotę prawie 1,5 mld zł
Ostateczna liczba i wartość zadań, które uzyskają dofinansowanie w 2020 r. będzie znana po zakończeniu roku.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Początek roku szkolnego z problemami

Rekrutacje do ostatniej chwili, sale na mieście i lekcje do wieczora - trwa przygotowywanie ...

Kultura w liczbach: mieszkańcy Mazowsza najczęściej w teatrze

Najłatwiej do kina chodzić w Mazowieckiem, do teatru w woj. pomorskim, najwięcej czytają zaś czytelnicy bibliotek ...

Coraz dłuższe kolejki po prawo jazdy

W czasie pandemii więcej osób chce korzystać z własnego auta. Jednak na egzamin praktyczny ...

Drogie samorządowe mosty

W programie „Mosty dla regionów" wpłynęło 75 wniosków o dofinansowanie projektów. Wartość budów sięgnie ...

Wykluczeni z życia przez lata

Są w Polsce powiaty, w których trzeba przejść 10 km pieszo, by dojść na ...