Komu wodociąg, komu kanalizację

fot. AdobeStock

Nawet w dużych miastach nie wszyscy są podłączeni do sieci wodno-kanalizacyjnej. Na wsiach to wygląda jeszcze gorzej. Inwestycyjne potrzeby samorządów są szacowane na ok. 93 mld zł.

Aby zorientować się, jaka jest skala niezbędnych działań związanych z modernizacją i budową sieci wodno-kanalizacyjnych, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zleciło opracowanie specjalnego raportu. A te są ogromne – z dokumentu przygotowanego przez zespół dr Jacka Sieraka wynika, że konieczne jest zbudowanie lub remont ok. 270 tys. km sieci, przy czym tylko 13 proc. to projekty rewitalizacyjne, reszta to inwestycje nowe. Najwięcej do zrobienia jest terenie gmin wiejskich. Łączne koszty są szacowane na 93 mld zł. Kluczowym dokumentem dla inwestycji realizowanych z pieniędzy kolejnej unijnej perspektywy budżetowej 2021-2027 jest VI Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Jest on niezbędny, by samorządy mogły pozyskać dofinansowanie na kolejne projekty wodno-ściekowe.

fot. AdobeStock

Wody Polskie rozpoczęły już wysyłkę tzw. ankiety aktualizacyjnej, która pozwoli na zgłaszanie nowych inwestycji i modyfikację wstępnie uzgodnionych projektów. – Wody Polskie opracowały mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI AKPOŚK oraz materiał pomocniczy pt. „Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji” – tłumaczy Daniel Kociołek z Wód Polskich. Dodaje, że mapa drogowa zawiera także harmonogram działań związanych opracowaniem projektu VI aktualizacji. Samorządy mają czas na wypełnienie ankiet do października tego roku, a dokument ma być gotowy w kwietniu 2020 r. Później trafi do konsultacji i do Rady Ministrów. W wytycznych wysyłanych do samorządów znajdują się informacje związane z wypełnieniem założeń mających na celu prawidłowe wdrażanie dyrektywy 91/271/EWG, tzw. dyrektywy ściekowej.

CZYTAJ TAKŻE: Lato: czas na lifting wodnych magistrali

Przyszłe projekty są ważne, co nie znaczy, że miasta i gminy nie inwestują obecnie w rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych. – Na terenie miasta ok. 98,4 proc. mieszkańców posiada dostęp do kanalizacji sanitarnej, a ok. 99,8 proc. do sieci wodociągowej – wylicza Tomasz Piotrowski, prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, która zarządza infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną. Spółka sukcesywnie modernizuje sieć, kładąc nacisk na wymianę przestarzałych i awaryjnych odcinków. W planach jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej o ok. 100 km, uwzględniająca rozwojowe potrzeby miasta. – W ciągu najbliższych trzech lat zamierzamy wydać 180 milionów złotych na inwestycje – mówi prezes Piotrowski. Największym wyzwaniem będzie projekt Osiedle+, który zakłada kompleksowy remont całych osiedli od infrastruktury podziemnej, po utwardzenie ulic, budowę chodników, zieleni, placów zabaw czy remontów szkół. – W pilotażu mamy wytypowane cztery osiedla: Mikołajew, Łagiewniki, Wiskitno i Młynek – dodaje prezes Piotrowski. Spółka chce w najbliższych latach w 100 proc. pokryć miasto siecią kanalizacyjną. Prezes ŁSI dodaje, że wszystkie plany zgłaszane są, we współpracy z miastem, do kolejnych aktualizacji KPOŚK.

fot. AdobeStock

W Rzeszowie tylko niewielka część zabudowanego obszaru miasta nie posiada jeszcze kanalizacji. – Są to tereny nowo przyłączone do miasta – przyznaje Janina Roman z Miejskiego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Rzeszowie. Pilnej modernizacji wymaga ok. 15 proc. sieci. Rzeszowskie MPWiK posiada „Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018÷2020” zatwierdzony uchwałą Rady Miasta oraz opracowany w 2011 roku „Program rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miasta Rzeszowa” opisujący kierunki rozbudowy do roku 2060. – W związku z ciągłym poszerzaniem granic miasta Rzeszowa z każdym rokiem pojawiają się nowe, priorytetowe dla miasta inwestycje. Koszt najpilniejszych, realizowanych obecnie prac jest szacowany na ok. 50 mln zł. – W chwili obecnej z uwagi na wyczerpanie środków nie ma możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE (POIiŚ) na realizację tych zadań. Jeśli w obecnej lub przyszłej perspektywie finansowej pojawią się środki na inwestycje wodno-ściekowe, MPWiK będzie o nie aplikował – mówi Janina Roman.

CZYTAJ TAKŻE: Nieczystości nie są dobrze pilnowane

Nie wszędzie jest tak dobrze jak w Łodzi czy Rzeszowie. Jak informuje nas Michał Kaczmarczyk z Urzędu Miasta w Szydłowie, stopień skanalizowania gminy to ok 23 proc. W 2018 r. na terenie Szydłowa wybudowano kanalizację sanitarną o długości 4,6 km, sfinansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Szydłów nie jest włączona do wykazu sieci aglomeracji, więc nie zgłasza aktualizacji do KPOŚK. –  Ale planujemy modernizację oczyszczalni i rozbudowę sieci kanalizacji o dodatkowe miejscowości, a w tam, gdzie nie jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – zdradza Michał Kaczmarczyk. Przyznaje, że obecnie gmina nie ma możliwości pozyskania dodatkowych pieniędzy z programów unijnych. – Uczestniczymy w Programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2026 roku – dodaje urzędnik.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Hindusi za kółkiem w polskim autobusie

Miejskie autobusy i tramwaje coraz częściej prowadzą Ukraińcy. Samorządowi przewoźnicy chcą zatrudniać coraz więcej ...

Fundusze na remonty zabytków

1,6 mln zł zaplanowano w tym roku w budżecie Pomorza Zachodniego na dofinansowanie remontów ...

Drużyna Resovii wspierana przez Asseco

Biznes wspiera lokalnych sportowców

Wydatki na sponsoring w Polsce systematycznie rosną. Ich łączna wartość zbliża się do miliarda ...

Lepiej się przyzwyczajmy: maszty będą częścią krajobrazu

Mieszkańcy Cieszyna protestują przeciwko wysokiemu masztowi telefonii komórkowej, który postawiono w mieście. Lokalne władze ...

Smog zatruwa młode mózgi

Naukowcy zamierzają przebadać kilkaset dzieci, aby ustalić, jak smog wpływa na rozwijający się mózg. ...

Autonomiczne drony bliżej polskich miast

Toruń jest na najlepszej drodze, by stać się pierwszym ośrodkiem, który wprowadzi autonomiczny ruch ...