Wyrównanie ubytków w dochodach z PIT: samorządy przedstawiły swoje propozycje

Organizacje samorządowe porozumiały się co do sposobu rozdzielnia środków, jakie rząd ma im przekazać w ramach częściowej rekompensaty spadku dochodów z PIT.

Publikacja: 25.05.2023 13:27

Rządowa propozycja zakłada przekazanie samorządom ok. 10 mld zł z budżetu państwa na częściowe wyrów

Rządowa propozycja zakłada przekazanie samorządom ok. 10 mld zł z budżetu państwa na częściowe wyrównanie strat w tegorocznych przychodach

Foto: Adobe Stock

Rządowa propozycja zakłada przekazanie samorządom ok. 10 mld zł z budżetu państwa na częściowe wyrównanie strat w tegorocznych przychodach. Ministerstwo Finansów zaproponowało, że dwie trzecie tej kwoty zostanie rozdzielone na podstawie udziału danej jednostki w dochodach z PIT. W sprawie sposobu rozdzielania reszty (ok. 3,3 mld zł) – samorządowcy przekazali własną propozycję.

O podziale rozmawiano w ramach Zespołu ds. Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Kompromisowe rozwiązanie zaakceptowało pięć z sześciu ogólnopolskich organizacji reprezentujących stronę samorządową w Komisji: Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Unia Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP.

„Każda z tych organizacji zgodziła się na podział, który dla żadnej z nich nie jest w pełni satysfakcjonujący, głównie z powodu niewystarczających środków do podziału” – czytamy w stanowisku opublikowanym po posiedzeniu. Rozwiązanie to nie zostało zaakceptowane przez Związek Gmin Wiejskich RP.

Czytaj więcej

Podział dotacji dla samorządów ma być bardziej sprawiedliwy

Przyjęty kompromis zakłada, że przy założeniu, że rząd przekaże 10 mld zł, proponuje się, by dwie trzecie tej kwoty podzielić zgodnie ze wskaźnikiem udziałów danej JST w podatku PIT, a jedną trzecią – rozdzielić na dwie równe części. Pierwsza z nich byłaby dzielona proporcjonalnie do liczby mieszkańców, a druga – na wsparcie wyłącznie dla małych i mniej zamożnych jst. W ramach tej drugiej części przyjęto zasadę, że każda gmina otrzyma łącznie nie mniej niż 1,5 mln zł, chyba że prognozowany na 2023 rok wpływ z PIT-u jest mniejszy. Z kolei powiaty otrzymałyby środki według zasady, że każdy powiat dostaje nie mniej niż 3,3 mln zł.

Ogólna kwota, którą w tym roku rząd zaproponował samorządom w ramach częściowej rekompensaty ubytku w przychodach jest mniejsza niż to, co otrzymały w ubiegłym roku (wtedy było to 13,7 mld zł). Dlatego m.in. samorządowcy cały czas domagają się od rządu, by tegoroczne środki były przynajmniej równe tym, które przekazano im w ubiegłym roku. Wskazują także na potrzebę uchwalenia jeszcze w tej kadencji zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dzięki którym miałyby udział w przychodach  ze zryczałtowanej części podatku PIT.

„Nie przywróci to wprawdzie ubytków, jakie spowodował przepływ podatników PIT z grupy, w której JST mają udziały, do grupy, w której udziały ma tylko budżet państwa, ale pozwoli zlikwidować tę niesprawiedliwość przynajmniej od początku roku 2024” – czytamy w stanowisku. 

Kolejne spotkania w tej sprawie zapowiedziano na początek czerwca br.

Rządowa propozycja zakłada przekazanie samorządom ok. 10 mld zł z budżetu państwa na częściowe wyrównanie strat w tegorocznych przychodach. Ministerstwo Finansów zaproponowało, że dwie trzecie tej kwoty zostanie rozdzielone na podstawie udziału danej jednostki w dochodach z PIT. W sprawie sposobu rozdzielania reszty (ok. 3,3 mld zł) – samorządowcy przekazali własną propozycję.

O podziale rozmawiano w ramach Zespołu ds. Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Kompromisowe rozwiązanie zaakceptowało pięć z sześciu ogólnopolskich organizacji reprezentujących stronę samorządową w Komisji: Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Unia Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse w regionach
Spektakularny wzrost inwestycji firm w małych województwach
Finanse w regionach
Pięć chorób fiskalnych polskich samorządów
Finanse w regionach
Inwestycje – busola samorządności
Finanse w regionach
NIK: rząd PiS ręcznie sterował finansami JST. "Nieudolne reformy i klientelizm"
Finanse w regionach
Minister finansów: System finansowania samorządów wymaga radykalnej zmiany