Ministerstwo Finansów na swoich stronach uruchomiło „kalkulator samorządowy”, czyli internetowe narzędzie, które ma pokazywać, jak rządowy program Polski Ład wpłynie na dochody samorządów w 2022 r.

Zwykle, jak sprawdziliśmy na kilku przykładach, ma to być wpływ pozytywny. Przykładowo dochody Warszawy mają się zwiększyć o 0,69 proc., Wrocławia – o 3,92 proc., a Bytomia o ok. 15 proc., a gminy Niemcza – aż o ok. 47 proc.

CZYTAJ TAKŻE: Samorządowy Polski Ład: wyrwa w finansach wciąż będzie duża

Wskazywałoby to, że Polski Ład będzie korzystny dla samorządów, podczas gdy sami zainteresowani alarmują, że poniosą ogromne straty. Uruchomiony przez Związek Miast Polskich i Unię Metropolii Polskich kalkulator strat, pokazuje, że Warszawa straci 1,7 mld zł rocznie, Wrocław – 417 mln zł, Bytom – 52,4 mln zł, a gmina Niemcza – 1,1 mln zł.

Kto ma tu rację? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na różnice w metodologii liczenia zysków i strat. Sami samorządowcy w swoim kalkulatorze szacują, że każde miasto czy gminie odnotuje ubytki w dochodach z PIT o 26,8 proc. w porównaniu z dochodami za 2021 r., bo tak wynika z projektu ustawy wprowadzającej reformy podatkowe w Polskim Ładzie.

Z kolei kalkulator przygotowany przez MF, z jednej strony bierze pod uwagę plany dochodów z PIT i z CIT w 2022 r. przygotowane przez samorządy jeszcze przed wprowadzeniem Polskiego Ładu.

CZYTAJ TAKŻE: 145 miliardów złotych, czyli Polski Ład z miejskich wpłat

Z drugiej zaś strony, uwzględnia dochody z PIT i CIT w 2022 r. szacowne przez MF, powiększone o wsparcie w postaci dodatkowych środków subwencyjnych oraz pulę środków, które zostaną przekazane samorządom w ramach Funduszu Polski Ład. Resort finansów wyjaśnia przy tym, że w kalkulacji przyjęto uproszczony podział środków Funduszu Polski Ład proporcjonalnie do struktury i algorytmicznego podziału Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Porównanie tych dwóch pozycji daje procentowy wzrost lub spadek.