Podzielić kawałek budżetu województwa

W Łódzkiem i w Małopolsce trwa kolejna edycja regionalnego budżetu obywatelskiego. Możliwe, że takie projekty będą realizowane również przez samorządy innych regionów.

Publikacja: 09.06.2019 13:11

Wsparcie z małopolskiego budżetu obywatelskiego otrzymały m.in. zespoły ludowe

Wsparcie z małopolskiego budżetu obywatelskiego otrzymały m.in. zespoły ludowe

Foto: UMWM

Budżety partycypacyjne już  od kilkunastu lat realizowane są na poziomie gmin i miast. Od kilku – także w województwach. Jako pierwszy wprowadził go samorząd województwa małopolskiego.

Kilka dni temu ruszyła już czwarta edycja. Do 17 czerwca mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat, mogą zgłaszać swój pomysł. Musi być poparty przez co najmniej 30 osób. Można zgłaszać projekty o charakterze: edukacyjnym, ekologicznym, kulturalnym, prospołecznym, prozdrowotnym, sportowym, turystycznym lub innym – ale mieszczącym się w granicach zadań województwa małopolskiego.

– Zachęcamy do składania projektów o charakterze „miękkim”, nie inwestycyjnym (inwestycyjne mogą być realizowane tylko na mieniu i terenach należących do woj. małopolskiego – to więc duże ograniczenie), chodzi np. o zajęcia sportowe, szkolenia dla młodych piłkarzy w wieku szkolnym, zajęcia z programowania dla dzieci i dorosłych, projekty promujące kulturę ludową i folklor (np. stworzenie zespołu ludowego) – mówi Michał Drewnicki z małopolskiego urzędu marszałkowskiego.

Na realizację najlepszych pomysłów samorząd w tym roku przeznaczy 12 mln zł, aż o cztery miliony więcej niż przed rokiem. Każdy projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego zostanie sprawdzony przez pracowników urzędu marszałkowskiego.

Więcej projektów

W tym roku małopolski  urząd marszałkowski zdecydował się na wprowadzenie kilku zmian w regulaminie. – Są mniejsze niż w poprzednich latach kwoty na jedno zadanie, co daje szansę na realizację ich większej liczby – mówi Michał Drewnicki. Na jeden projekt przeznaczono w tym roku od 50 do 150 tys. zł.

Poza tym w tegorocznej edycji wprowadzono tryb odwoławczy. Mieszkańcy, których projekt zostanie odrzucony, będą mogli się odwołać od tej decyzji do Rady Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Będą mieć na to pięć dni od dnia opublikowania listy zadań. Zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego propozycje zostaną dopuszczone do głosowania, które w tym roku potrwa od 9 do 30 września.

Urząd chce zaangażować w projekt jak najwięcej mieszkańców, dlatego planuje przeprowadzenie akcji promocyjnej budżetu obywatelskiego w mediach i w internecie. Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie: www.bo.malopolska.pl.

Także w Łódzkiem wystartowała już III edycja budżetu obywatelskiego. W tym regionie ruszyła ona w kwietniu. Do podziału jest 8 mln zł. Jak informuje Jacek Grabarski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, mieszkańcy mogli proponować zadania pozostające w zakresie działalności województwa, z zastrzeżeniem, iż pulę wojewódzką przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, a  pule powiatowe na realizację zadań nieinwestycyjnych: o charakterze sportowym, dotyczących bezpieczeństwa publicznego, turystycznym czy z zakresu edukacji ekologicznej.  W tym regionie głosowanie odbędzie się od 10 do 26 czerwca.

Pieniądze dla młodych

O własnym budżecie obywatelskim myślą też inne regiony. – W lutym  zarząd województwa przyjął informację w sprawie budżetu obywatelskiego i wyraził zgodę na wdrożenie tej formy konsultacji społecznych w województwie – mówi Marta Milewska, rzecznik urzędu marszałkowskiego w Warszawie. Dodaje, że jak pokazują doświadczenia województw, w których budżet obywatelski już funkcjonuje, jego wdrożenie to długotrwały i dość skomplikowany proces, dlatego podjęto decyzję o powołaniu zespołu, którego zadaniem będzie m.in. analiza ryzyka i opracowanie harmonogramu wdrożenia budżetu obywatelskiego na Mazowszu.

W innych regionach mieszkańcy mogą dzielić środki w nieco innej formie. Samorząd województwa lubuskiego od trzech lat realizuje np. program Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych. Maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu wynosi w nim do 10 tys. złotych. Tegoroczna edycja nawiązuje do dwóch sfer aktywizacji uczestników projektów: promowania idei świadomości obywatelskiej w nawiązaniu do 30-lecia wolnej, odrodzonej Polski, a także idei integracji europejskiej w kontekście rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. – Już trzeci rok młodzi Lubuszanie mogą się ubiegać o dofinansowanie na realizowanie swoich inicjatyw. Zarząd województwa przeznaczył na ten cel 1 mln zł – mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek woj. lubuskiego. Zdradza, że poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, w 2018 roku  dofinansowanie otrzymało ponad 100 organizacji. – Były to projekty z różnych obszarów: edukacji, tożsamości regionalnej, kultury, sportu, rekreacji. Były to różne pomysły, ale jeden cel: aktywizacja młodzieży – wylicza marszałek Polak.

Budżety partycypacyjne już  od kilkunastu lat realizowane są na poziomie gmin i miast. Od kilku – także w województwach. Jako pierwszy wprowadził go samorząd województwa małopolskiego.

Kilka dni temu ruszyła już czwarta edycja. Do 17 czerwca mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat, mogą zgłaszać swój pomysł. Musi być poparty przez co najmniej 30 osób. Można zgłaszać projekty o charakterze: edukacyjnym, ekologicznym, kulturalnym, prospołecznym, prozdrowotnym, sportowym, turystycznym lub innym – ale mieszczącym się w granicach zadań województwa małopolskiego.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse w regionach
Czy samorządy zdążą przygotować budżety po zmianie prawa?
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Finanse w regionach
Od września w miastach wzrosną opłaty za wywóz śmieci. Ale nie wszędzie
Finanse w regionach
Samorządy wspierają szpitale miliardami. A szpitale i tak są zadłużone
Finanse w regionach
Wiemy, w których regionach Polski dochody są najwyższe. A kto najwięcej wydaje
Finanse w regionach
Prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim: Rządowa subwencja jeszcze w tym roku